...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

O startupach i ścieżkach zawodowych (wideo)

Wiktoria Wójcik, inStreamly gościnią programu #Kiszmasz - rozmawia Grzegorz Kiszluk w Telewizji Biznesowej.

Cel rankingu #50Kreatywnych

  – Inspiracja dla młodych i starszych, jak założyć i prowadzić własny biznes.
– Przykłady różnych podejść do pracy i przedsiębiorczości w różnych pokoleniach.
– Ewolucja aspiracji zawodowych: od pracy w korporacji do poszukiwania własnej ścieżki i innowacyjności.
– Wzrost zainteresowania pracą poza tradycyjnymi korporacjami, poszukiwanie pracy zgodnej z pasją.

Analiza pokoleniowa:
– Porównanie aspiracji i podejścia do pracy różnych pokoleń, od Baby Boomers po Gen Z.
– Wpływ pandemii, technologii i zmian społecznych na wizję młodszego pokolenia o pracy i przyszłości.

Potrzeba synergii międzypokoleniowej:**
– Wymiana doświadczeń i współpraca między pokoleniami w biznesie.
– Zrozumienie i szacunek dla różnych perspektyw i wartości w pracy.

Szczęście w biznesie? Jak dać mu większą szansę?
– Otwarcie się na możliwość szczęścia: promowanie postawy aktywnego szukania i doceniania pozytywnych doświadczeń.
– Dążenie do otwarcia się na nowe możliwości: podkreślenie roli otwartości umysłu w zapewnieniu dostępu do szczęścia.

::

Grzegorz Kiszluk