...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

O roli sztuki w przestrzeni miejskiej

Na pytania Brief.pl odpowiada Tomasz Tworek, właściciel firmy Dorbud, prezes świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, kolekcjoner sztuki i mecenas kultury, który aktynie włącza się w odnowę przestrzeni miejskiej Kielc.

Dlaczego postanowił Pan zaangażować się we wzbogacenie przestrzeni miejskiej Kielc poprzez sztukę?

Przestrzeń miejska jest społecznie akceptowana wtedy, gdy otwiera się na użytkowników – ich preferencje, potrzeby i aspiracje. Prezentowanie sztuki w przestrzeni miejskiej ożywia ją i może stanowić środek do polepszania jakości życia mieszkańców. Jej publiczne funkcjonowanie, dostępność dla każdego użytkownika przestrzeni miasta ma wpływ na kształtowanie wiedzy o sztuce i artystycznej świadomości wśród mieszkańców.

Wkomponowywanie sztuki w codzienne otoczenie pozwala uwrażliwiać, otwiera na nowe doznania. Nie każdy zwiedzi wystawę w muzeum czy obejrzy wernisaż w galerii, natomiast nie sposób nie zatrzymać się przy ulicy, gdzie ustawione są niecodzienne i oryginalne instalacje artystyczne i nie przyjrzeć się im.

Wprowadzanie sztuki w przestrzeń miejską pozwala nam spojrzeć na miejsca, w których żyjemy w niecodzienny sposób i zmienić myślenie o najbliższym otoczeniu.

Jakie wydarzenia artystyczne w przestrzeni miejskiej udało się Panu zrealizować?

W ramach „Sztuki w przestrzeni publicznej” już piąty rok urozmaicamy i nadajemy nowe znaczenie przestrzeni miejskiej Kielc, wprowadzając do niej plenerowe wystawy dzieł sztuki.

Idea ich organizowania zrodziła się spontanicznie. Nie bez znaczenia było to, jak wielkie wrażenie  zrobił na mnie monumentalizm rzeźb Zbigniewa Frączkiewicza. Wszystkie wystawy prezentowane na kieleckim Placu Artystów zostały stworzone specjalnie dla tego miejsca. Jak już wspomniałem, dążymy do tego by ekspozycja dzieł sztuki wpływała na polepszenie jakości przestrzeni, w której są one prezentowane, jednocześnie ją nobilitując.

„Sztuka w przestrzeni publicznej” to wydarzenie cykliczne, które na trwałe wpisało się w kalendarz imprez miejskich i ma grono swoich wiernych odbiorców. Element zaskoczenia i innowacji, jaki wprowadza, a także niecodzienność i efektowność prezentowanych instalacji z roku na rok przyciągają coraz większą publiczność.

Wśród artystów, którzy do tej pory zaprezentowali swoje prace na Placu Artystów są Zbigniew Frączkiewicz, który wprowadził na kielecki rynek 21 żelaznych figur wędrujących ludzi, a także Jerzy Kędziora, dzięki któremu mieszkańcy poznali formę rzeźby balansującej. Profesor Leon Tarasewicz zdobył uznanie Kielczan tworząc malarską realizację, którą zwiedzający nazwali „Labiryntem” a Ludwika Ogorzelec przykuła uwagę mieszkańców umieszczając w przestrzeni Placu Artystów „Taniec Czarownic”, czyli niezwykłą formę rzeźbiarską z cyklu „Krystalizacja przestrzeni”.

Dzięki odrębnej inicjatywie, jaką są wydawane co rok kalendarze firmowe Dorbud S.A. promujemy najciekawsze zjawiska sztuki współczesnej. Do tej pory prace do kalendarzy artystycznych Dorbud przygotowali: Radek Szlaga, Maurycy Gomulicki, Grzegorz Drozd oraz Łódź Kaliska.

Co Pana najbardziej razi, denerwuje w polskiej przestrzeni publicznej?

Przestrzeń publiczna to bardzo szerokie pojęcie i tutaj chciałbym je zawęzić do obszaru obecności sztuki w przestrzeni publicznej. W tym zakresie najbardziej uciążliwy jest brak współpracy pomiędzy różnymi instytucjami mającymi wpływ na kształt przestrzeni publicznej. Nowe inicjatywy artystycznego zagospodarowania przestrzeni publicznej są niezwykle ważne i potrzebne, jednak powinna im towarzyszyć konkretna strategia. Najbardziej przeszkadza mi brak ładu i spójności w przestrzeni publicznej – przecież nie zawsze oryginalna inicjatywa pasuje do danego otoczenia. Moim zdaniem warto gruntownie przemyśleć wszystkie instalacje i inicjatywy w przestrzeni publicznej, tak aby były jej ozdobą, a nie zupełnie oderwanymi od otoczenia tworami.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF