...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Odważnym się nie jest, odważnym się bywa [BADANIE]

odwaga Polaków

Blisko 60 proc. Polaków uważa, że odwaga nie jest cechą charakteru, ale zachowaniem w konkretnej sytuacji – wynika z badania „Polacy o odwadze”. W jakich sytuacjach Polacy czują się odważni? Co motywuje do bycia odważnym, a co przed nią powstrzymuje?

Odwaga postrzegana jest przez Polaków jako ważny aspekt życia – jest potrzebna i użyteczna. Ułatwia osiąganie sukcesów i może przyczyniać się do większego poczucia szczęścia.

Dominika MaisonZ jednej strony Polacy uważają, że w dzisiejszych czasach odwaga jest szczególnie ważna. Chcieliby czuć się odważni, by móc w pełni wykorzystać szanse i możliwości, które im się nadarzają i osiągnąć w życiu więcej. Nie chcą żałować straconych okazji, uważają też, że aby osiągnąć sukces należy być odważnym. Z drugiej, mają poczucie, że odwaga jest raczej rzadko spotykana niż bardzo powszechna.

prof. dr hab. Dominika Maison, autorka badania, Uniwersytet Warszawski

Infografika odwaga
Źródło: Grupa ANG

Odwaga – motywatory i demotywatory

Największymi barierami w byciu odważnym, które wskazali respondenci biorący udział w badaniu „Polacy o odwadze” są lęk przed niepowodzeniem oraz obawa utraty stabilizacji. Do odwagi motywuje Polaków przede wszystkim chęć ochrony najbliższych. Istotną motywacją do zachowania, które rozumiane jest jako akt odwagi, jest również chęć postępowania zgodnie z własnym sumieniem. Ważne jest także udowadnianie samemu sobie własnej sprawczości oraz chęć pomocy innym osobom. Co drugi Polak wskazuje, że czuje się odważny w obszarze relacji rodzinnych. Na przeciwległym biegunie znajdują się zaś finanse – tu odważnych bądź zdecydowanie odważnych jest jedynie ponad 30 proc. badanych.

Artur Nowak-GocławskiPandemia była i jest swoistym sprawdzianem odwagi – zarówno w odniesieniu do kwestii prywatnych, zawodowych, jak i sprawdzianem odwagi cywilnej. Można wręcz powiedzieć, że dzisiejsza sytuacja, nie tylko w związku z pandemią, wymusza na nas zachowania, które świadczą o męstwie, stawaniu w obronie własnych przekonań. Odwaga jest wręcz konieczna, abyśmy my – począwszy od jednostki przez społeczeństwo po biznes – mieli szansę rozwijać się i starać czynić ten świat i nasze życie lepszymi. Niemniej w tej całej polemice na temat odwagi nie można zapomnieć, że nie istnieje ona bez lęku. Dlatego szczególnie ważną dziś rolą firm i ich liderów jest wsparcie swoich zespołów w tzw. oswajaniu pandemicznej rzeczywistości, by pomóc współpracownikom zniwelować obawy o przyszłość, dać im poczucie bezpieczeństwa poprzez stworzenie przewidywalnego środowiska pracy i „wyposażyć” ich w motywatory do odważnych decyzji. Odwagą firm jest zatem wzięcie odpowiedzialności nie tylko za dziś, ale przede wszystkim za przyszłe losy współpracowników.

Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG SA

„Polacy o odwadze” – informacje o badaniu

Badanie „Polacy o odwadze” zostało zrealizowane na zlecenie Grupy ANG SA przez butik badawczy Maison & Partners. Jego celem było zrozumienie postaw i zachowań Polaków związanych z odwagą. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na panelu badawczym Ariadna, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie losowo-kwotowej (reprezentatywność ze względu na: płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania) dorosłych Polaków, N=1093. Realizacja – pierwszy kwartał 2021 roku.


Źródło: Grupa ANG

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF