...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Prawie 45 tys. zapisów i ponad 27 tys. uczestników. „Akademia PARP” świętuje jubileusz i rosnącą popularność

e-learning Akademia PARP

W ciągu roku działalności Akademii PARP z tej formy rozwoju i poszerzania kompetencji skorzystało 27 tys. osób. To oznacza, że grono uczestników kursów „Akademii PARP” powiększyło się w tym czasie niemal 7-krotnie. Dodatkowo Akademia zyskała na popularności w czasie epidemii COVID-19, kiedy wzrosło zainteresowanie e-learningiem. Platforma Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje bezpłatne szkolenia on-line dla sektora MŚP, pracowników i właścicieli. Dzięki kursom przygotowanym przez ekspertów można zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia firmy.

„Akademia PARP” prowadzona jest w ramach Centrum Rozwoju MŚP – projektu Agencji, który skupia się na działaniach związanych z edukacyjnym wsparciem dla przedsiębiorców i budowaniu kompetencji miękkich. Zainteresowani poszerzeniem wiedzy mogą korzystać z interaktywnej platformy www.akademia.parp.gov.pl, na której obecnie dostępnych jest 19 kursów, a do końca roku przybędzie jeszcze 13 nowych szkoleń. Największym zainteresowaniem cieszą się te z obszaru marketingu i doskonalenia umiejętności miękkich, z których w sumie korzysta ponad połowa wszystkich kursantów, ale do ich dyspozycji są także niewiele mniej popularne kursy z obszaru prawa, zarządzania czy finansów.

Szkoleniem, które bije rekordy w Akademii, jest to pt. „Jak założyć własną firmę”. Skorzystało z niego ponad 6 tys. osób. Na pewno na jego popularność wpłynął fakt, że prowadzenie własnego biznesu interesuje coraz większą liczbę Polaków, ale to przede wszystkim dobrze zaprojektowany kurs, który po prostu spełnia oczekiwania przyszłych przedsiębiorców. Dużym zainteresowaniem cieszy się także szkolenie „Media społecznościowe w biznesie” z prawie 5 tys. zapisów i „Umiejętności interpersonalne”, na który mamy ponad 3,7 tys. zgłoszeń.

Michał Polański, dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości, koordynator „Akademii PARP”

Rosnąca popularność

W ciągu ostatniego roku funkcjonowania Akademii w nowej ulepszonej wersji, powiększyła się liczba zapisów na kursy. W lipcu 2019 r. było to ponad 4 tys. osób, dziś już ponad 27 tys. To prawie 7-krotny wzrost. W sumie uczestnicy Akademii spędzili na jej szkoleniach 66 tys. godzin. Akademia wydała też ponad 18 tys. certyfikatów ukończenia kursu. Ponadto, w czasie epidemii koronawirusa COVID-19 „Akademia PARP” obserwuje bardzo duży wzrost popularności kursów online. Średni tygodniowy przyrost wynosił dotychczas 380 osób, a obecnie jest on trzykrotnie większy.

Kursy są dobrze oceniane przez uczestników – średnia nota, na którą składa się ocena poziomu merytorycznego, wygląd i oprawa graficzna, oraz to, czy kurs jest interesujący i angażujący dla odbiorców, to 4,7 na 5 punktów. Do najwyżej ocenianych należą: „Umiejętności kierownicze”, „E-commerce i marketing internetowy” oraz „Prawo pracy w MŚP”.

W Akademii PARP uczestnicy sami mogą zaproponować nowy kurs. Zaakceptowane pomysły następnie przechodzą trzypoziomową ścieżkę, która obejmuje przygotowanie wkładu merytorycznego, rozpisanie scenariusza technicznego oraz przygotowanie modułów
e-learningowych.

Uczymy się przez całe życie

Do 2023 roku rynek kursów e-learningowych osiągnie wartość ok. 286 mld dolarów przy rocznej dynamice wynoszącej ok. 5 proc. wynika z raportu „E-learning trends 2019” przygotowanego przez platformę Docebo.

Rynek technologii edukacyjnych mocno przyśpieszył. Powstaje wiele platform do nauki zdalnej, takich jak edX, Udemy czy Coursera. Za cyfrową transformacją w świecie nauki stoją między innymi takie czynniki, jak postępująca cyfryzacja życia publicznego, większa mobilność i elastyczność społeczeństw czy powszechny dostęp do nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość.

Michał Polański, dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości, koordynator „Akademii PARP”

Przeciętna tzw. długość życia zdobywanych dziś umiejętności to 4-6 lat. Nieustanne szkolenie jest zatem konieczne, nie tylko, by pozyskiwać nową wiedzę, ale też, aby ta wcześniej zdobyta była aktualna. Z tego też powodu pracownicy oraz klienci stali się bardziej wymagający względem platform szkoleniowych. Mają dostęp do zasobów, wiedzą, jak wygląda profesjonalny e-learning i jak wykorzystać narzędzia takie, jak kursy e-mailowe, e-booki, kursy wideo czy bootcampy prowadzone online. Pracodawcy platform e-learningowych natomiast mierzą się z nowymi wyzwaniami, do których wlicza się utrzymanie talentów, wdrażanie nowych technologii w biznesie czy retencja pracowników.

Nie bez znaczenia w wyborze metody samokształcenia jest wiek respondentów. Z raportu GUS „Kształcenie dorosłych” wynika, że reprezentujący pokolenie Z (w wieku 18-24 lat) stanowią najliczniejszą grupę osób (94 proc.), które z chęcią czerpią wiedzę z programów komputerowych i Internetu. Korzysta z niej zaledwie 50 proc. osób w wieku 65-69 lat.

Do najważniejszych zalet tej formy kształcenia zaliczamy efektywność szkoleń, możliwość śledzenia postępów kursanta, oszczędność kosztów czy dostępność materiałów niezależnie od miejsca i czasu. Wymaga ona jednak posiadania stałego łącza internetowego, odpowiedniego sprzętu i biegłości w poruszaniu się w cyfrowym środowisku, co może stanowić problem dla osób starszych. Znaczenie ma również potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji, którą wg. analizy Docebo deklaruje ponad 70 proc. pracowników. W Polsce w ciągu ostatniego roku 63 proc. pracowników ukończyło co najmniej jeden kurs podnoszący kwalifikacje.  

Michał Polański, dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości, koordynator „Akademii PARP”

E-learning w biznesie

Ankietowani przez Fundację Obserwatorium Zarządzania wśród zalet e-learningu w biznesie wymieniali niższe koszty szkolenia, możliwość uczenia się w dowolnym czasie i miejscu, sprawne przeszkolenie osób w krótkim terminie czy szybkość i łatwość dostępu do wiedzy (raport „Wykorzystanie nowych technologii w uczeniu”). Jednak nowoczesne metody jej przekazywania mają również wady: brak interakcji pomiędzy trenerem a uczniem czy opór wielu osób przed nowymi formami szkoleń.

Najwięcej (65 proc.) firm wybiera nagrania audio i wideo. Zaraz za nimi plasują się webinaria wybierane przez prawie połowę respondentów (48 proc.). M-learning natomiast, czyli szkolenia z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, stanowi w Polsce obszar, którego potencjał nie został jeszcze w pełni odkryty, mimo dynamicznego wzrostu liczby użytkowników smartfonów i tabletów oraz rosnącego udziału młodszych pokoleń na rynku pracy. Wychodząc temu naprzeciw „Akademia PARP” planuje stworzenie aplikacji mobilnej. Na podstawie algorytmu mierzącego zainteresowania uczestnika, aplikacja będzie dostarczać dopasowane do potrzeb materiały i integrować usługi, które oferuje PARP w ramach Centrum Rozwoju MŚP czyli szkolenia online, stacjonarne, webinary, szkolenia wideo itd.

 


Źródło: Informacja prasowa Akademia PARP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF