...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Raport NetB@nk Q3/2018: 17 mln aktywnych klientów w kanałach elektronicznych banków

W trzecim kwartale 2018 r. liczba aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej wśród klientów indywidualnych przekroczyła 17 mln. Blisko połowa z nich (46%) korzysta także z aplikacji mobilnych na telefon lub tablet. W stosunku do poprzedniego kwartału, wzrost liczby aktywnych użytkowników w segmencie bankowości mobilnej wyniósł blisko 9%. Rośnie skala operacji bezgotówkowych.

W III kwartale 2018 r. liczba rachunków klientów indywidualnych mających możliwość korzystania z bankowości elektronicznej wyniosła 37,26 mln, z czego 46% (17,31 mln) co najmniej raz w miesiącu loguje się do swojego konta przez internet. W sotsunku do poprzedniego kwartału zaobserwoano wzrost w obu kategoriach o odpowiednio 2,16% i 3,06%, natomiast w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zmiana wyniosła 6,37% oraz 10,16%.

„Nowoczesne technologie w coraz większym sotpniu definiują polską bankowość, uważaną za jedną z najnowocześniejszych na świecie. Zdecydowana większość nowych klientów banków, którzy rozpoczęli korzystanie z usług w ciągu minionych 12 miesiecy to osoby, które od początku aktywnie korzystają z bankowości internetowej i którym trudno już wyobrazić sobie korzystanie z usług banków w tradycyjnej formie. Wśród wszystkich klientów indywidualnych, z BI aktywnie korzysta już 46%. W przypadku klientów, którzy podjęli współpracę z bankiem w ciągu ostatniego roku, współczynnik ten wzrasta do ok. 70%” – komentuje Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP.

Również blisko połowa (46%) aktywnych klientów bankowości internetowej to także użytkownicy aplikacji mobilnych. Na koniec III kwartału 2018 r. było ich niespełna 7,9 mln. W porównaniu do poprzendiego kwartału liczba użytkowników wzrosła o niecałe 9%, a od początku roku – o 25%. Tym samym, kwartalna dynamika wzrostu liczby aktywnych użytkowników bankowości mobilnej znacząco przewyższa tempo przyrostu użytkowników bankowości internetowej, co nie powinno dziwićz uwagi na dużą różnicę dotychczasowym stopinu nasycenia i  potencjale rozwoju obu segmentów.

Klienci sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw posiadający rachunki bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej posiadali łącznie 2,37 mln kont w bankach. Blisko 62% (1,46 mln) z nich stanowili aktywni klienci, którzy każdego miesiąca korzystali z elektronicznego dostępu do swojego rachunku. W stosunku do II kwartału liczby te zmieniły się tylko nieznacznie, odpowiendio o 0,92% i 0,43%.

W przypadku systemu Elixir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., w którym realizowanych jest najwięcej przelewów, zanotowano niewielki spadek liczby rozliczonych komunikatów, przy czym ich łączna wartość wzrosła do poziomu 1 312 mld zł. W lipiecu  i wrześniu zrealizowanych zostało natomiast blisko 8 milionów sztuk komunikatów w systemie Euro Elixir. Jest to stosunkowo wysoki wzrost względem poprzedniego kwartału, w którym rozliczonych zostało o 750 tys. mniej przelewów.

Bardzo wysokoą dynamikę wzrostu notuje natomiast system przelewów natychmiastowych Express Elixir, gdzie w ciągu minionych 12 miesięcy zaobserwowano blisko 3-krotny wzrost liczby operacji i 80% wzrost ich wartości.

Pełna treść raportu: Raport Netbank_Q3

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF