...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Sztuczna inteligencja objęta prawem UNESCO

Postęp technologiczny jest nieunikniony. Futurolodzy podkreślają, że kilka najbliższych lat będzie znaczące dla rozwoju sztucznej inteligencji i wszystkiego, co z nią jest związane.

Dlatego światowa Organizacja UNESCO postanowiła objąć AI szeregiem zasad, które wskazują jak, należy bezpiecznie jej używać.

UNESCO twierdzi, że najważniejszą zadaniem ludzkości, jest utworzenie odpowiedniej technologii, która będzie działa tak, aby przynieść ludziom odpowiednie zyski i nie będzie stwarzała zagrożenia dla społeczeństwa. Korzystanie z AI ma również nie naruszać niczyjej prywatności. Tak stwierdził dyrektor organizacji -Audrey Azoulay:

Świat potrzebuje zasad dotyczących sztucznej inteligencji, żeby ta przyniosła korzyści ludzkości. Zalecenia w sprawie jej etyki stanowią ważne informacje w tym zakresie. Ustanawiają pierwsze globalne ramy normatywne, jednocześnie nakładając na państwa odpowiedzialność za stosowanie ich na swoim poziomie. Będziemy wspierać wszystkich członków organizacji w ich wdrażaniu, prosząc jednocześnie o regularne raportowanie postępów i praktyk.

Dokument, który reguluje temat sztucznej inteligencji, został podpisany przez 193 kraje świata, które dołączyły do światowej organizacji. Jednym z nich jest oczywiście Polska. Ważne jest, aby AI podlegała prawu, które gwarantuje obywatelom bezpieczeństwo i świadome korzystanie z dostępnej technologii.

Widzimy zwiększone uprzedzenia ze względu na płeć i pochodzenie etniczne, znaczące zagrożenia dla prywatności, rozwój masowej inwigilacji oraz zawierzanie ai spraw związanych z prawem. Do tej pory nie istniały żadne uniwersalne standardy, które rozstrzygałyby te kwestie. Audrey Azoulay

W tej sprawie głos zabrała także Gabriela Ramos, zastępca dyrektora generalnego ds. nauk humanistycznych. Ramos uważa, że wprowadzenie określonych regulacji w dziedzinie sztucznej inteligencji może przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju na całym świecie:

Wiążące decyzje mające wpływ na miliony ludzi powinny być sprawiedliwe, przejrzyste i zaskarżalne. Nowe technologie muszą pomóc nam stawić czoła głównym wyzwaniom w naszym dzisiejszym świecie, takim jak rosnące nierówności i kryzys środowiskowy, a nie je pogłębiać.

AI jest jeszcze bardzo młodą technologią, którego postęp możemy już obserwować. Podczas wielkiej rewolucji technologicznej świat podzielił się na dwa obozy — ci, którzy uważają, że AI ułatwi ludziom życie i ci, którzy twierdzą, że sztuczna inteligencja może odebrać pracę milionom ludzi na świecie.

Oczywiście każdy, kto choć trochę monitoruje rozwój sztucznej inteligencji, wie, że faktycznie ta technologia może zastąpić setki ludzkich zawodów na świecie, ale jednak w zamian powstają już nowe miejsca pracy, które opierają się o produkcję podzespołów, części i innych urządzeń. W tym procesie ludzkie ręce są niezastąpione i raczej długo się to nie zmieni.

Pod tym linkiem możemy zapoznać się z całą treścią oświadczenia UNESCO oraz wprowadzonych zasada na samo AI.

https://en.unesco.org/artificial-intelligence

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF