...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Ulga od Długu pomaga zadłużonym

upadlosc konsumencja ulga od dlugu

Jeżeli nie możesz sobie poradzić z rosnącą spiralą zadłużenia, a telefony od wierzycieli przybierają na sile - czas poszukać profesjonalnej pomocy. Przeglądając oferty pomocowe dla osób zadłużonych, natrafiamy na liczne propozycje natychmiastowego rozwiązania problemu. Brak podstawowej wiedzy o finansach może przynieść dotkliwe szkody. Zaciąganie kolejnych pożyczek refinansujących w końcu doprowadza do sytuacji, z której często nie ma już ucieczki. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej uwalnia od długu, jednak oddaje majątek życiowy w ręce syndyka. Widmo licytacji komorniczej spędza sen z powiek wielu osób zadłużonych, nie dając im możliwości wytchnienia i ponownego zaplanowania swojej przyszłości. Przedstawiamy tutaj alternatywę dla osób zagrożonych bankructwem w postaci sprawdzonego programu oddłużeniowego. Ulga od Długu oferuje precyzyjne narzędzia do radzenia sobie z długami, docierające do sedna problemu i dbające o płynność finansową osób zadłużonych. Dla kogo jest program Ulga od Długu i na jakich zasadach się opiera? Jakie warunki należy spełnić, aby do niego przystąpić?

Czym jest spirala zadłużenia?

Spirala zadłużenia to popularne określenie sytuacji, w której dłużnik próbuje ratować swój budżet zaciągając kolejne pożyczki. Jednak stan jego finansów nie pozwala na dokonywanie regularnych spłat zobowiązań na dotychczasowych zasadach, a kolejne pożyczki tylko zwiększają całkowitą kwotę do zapłaty. W rezultacie dłużnik staje się niewypłacalny – nie starcza mu pieniędzy ani na spłatę rat, ani na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Ulga od długu wydaje się celem odległym o lata świetlne, a depresja i problemy zdrowotne tylko przyspieszają dojście do bankructwa. W tak patowej sytuacji, gdzie upadłość konsumencka czyha tuż za rogiem, znajdują się tysiące Polaków. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać zarówno w błędach samych dłużników, lecz również w nieprzewidzianych okolicznościach życiowych, jak np. nagła choroba czy utrata pracy na skutek pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Program Ulga od Długu adresuje problemy osób zagrożonych niewypłacalnością i licytacją ich majątku przez komornika. Popadnięcie w spiralę długów nie musi oznaczać sytuacji bez wyjścia – historie wielu beneficjentów programu oddłużeniowego Ulga od Długu dowodzą skuteczności proponowanych narzędzi.

Jak wyjść z długów – jakie możliwości mają dłużnicy?

Zanim opiszemy, na czym polega program Ulga od Długu, zastanówmy się nad spektrum możliwości oferowanych dłużnikom. Niska świadomość osób borykających się z zadłużeniem kieruje ich w stronę mało efektywnych mechanizmów, które przynoszą wiele zagrożeń. Jednym z nich są tzw. pożyczki refinansujące lub kredyty konsolidacyjne. Istotę tych narzędzi można opisać jako kupowanie sobie dodatkowego czasu i próbę reperowania finansów domowych. Warto jednak pamiętać, że uzyskanie kredytu konsolidacyjnego wiąże się z koniecznością wykazania odpowiedniej zdolności kredytowej. Dla osób tonących w zadłużeniu spełnienie tego warunku wydaje się mało realne. Nawet jeśli otrzymamy tego typu wsparcie z banku, nie jest ono darmowe. Kredyty konsolidacyjne mogą być udzielane są na poczet spłaty wszystkich lub części poprzednich wierzycieli i umożliwiają scalenie długu w jedną ratę, rozłożoną na dłuższy okres. To niewątpliwa zaleta, jednak całkowita kwota do zapłaty będzie znacznie wyższa, niż suma zaległych zobowiązań. Wiedząc, jak działa kredyt lub pożyczka refinansująca, powinniśmy dokładnie przeanalizować stan finansów i stabilność dochodów. Szybko może się okazać, że upadłość konsumencka została jedynie odsunięta w czasie, a źródło problemu dalej uniemożliwia wyjście na prostą. Niektórzy upatrują ratunku właśnie w upadłości konsumenckiej, jako sposobu na uniknięcie odpowiedzialności. Przepisy prawne nie zapominają jednak o interesach wierzycieli. Jeśli dłużnik posiada jakikolwiek majątek osobisty, upadłość konsumencka skutecznie go tego pozbawi.

Wychodzenie z długów może odbywać się także poprzez zaciskanie pasa – ograniczanie wydatków i systematyczne zwiększanie zarobków. Często podjęcie pracy na pół etatu pozwoli wygospodarować niezbędne środki na spłatę rat i uniknąć problemów z wierzycielami. Zdajemy sobie natomiast sprawę, że osoby zagrożone niewypłacalnością wyczerpały już wszelkie znane sposoby i nie są w stanie dalej regulować zobowiązań na obecnych zasadach. Program Ulga od Długu wypełnia lukę na polskim rynku zdominowanym przez oferty kredytów konsolidacyjnych i firmy specjalizujące się w procedurach upadłościowych. Ulga od Długu dostarcza nowych narzędzi, jakie zyskały uznanie nie tylko klientów, lecz także specjalistycznych serwisów zajmujących się tematyką finansową.

Czym jest upadłość konsumencka i czy warto z niej skorzystać?

Polskie prawo upadłościowe i naprawcze zostało w 2009 roku wzbogacone o nowy termin, jakim jest upadłość konsumencka. Jak działa upadłość konsumencka i kogo obejmuje? Otóż jest to narzędzie przeznaczone wyłącznie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, pozwalające na umorzenie lub redukcję całkowitego wymiaru zadłużenia. Postępowanie upadłościowe wszczyna sąd na wniosek dłużnika, który nie jest w stanie spłacać swojego zadłużenia od co najmniej 3 miesięcy. Do 2020 roku upadłość konsumencka nie obejmowała dłużników, których bankructwo wynikało z rażącego niedbalstwa. Obecnie katalog osób uprawnionych do uzyskania upadłości konsumenckiej został znacznie rozszerzony.

Upadłość konsumencka sprawia, że dotychczasowy majątek dłużnika (z wyjątkiem składników niepodlegających zajęciu) przechodzi w skład masy upadłościowej. Sprzedaż poszczególnych aktywów prowadzona w drodze licytacji komorniczej posłuży do zaspokojenia interesów wierzycieli. W skład masy upadłościowej wchodzi dom, mieszkanie, samochód, biżuteria, oraz określona ustawowa część wynagrodzenia za pracę. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest zatem równoznaczne z utratą życiowego dorobku. Co więcej, upadłość konsumencka nie dokonuje umorzenia wszystkich długów. Dosyć często zdarzają się sytuacje, że utrata majątku na poczet spłaty wierzycieli nie uwalnia od innych długów, np. z tytułu niespłaconych alimentów, grzywien, nieujawnionych wierzytelności, czy kar zasądzonych jako środki na naprawienie szkody.

Dla kogo jest program Ulga od Długu?

Znamy już wiele sposobów na chwilowe pozbycie się długu. Przejdźmy teraz do opisu, dla kogo jest program Ulga od Długu i dlaczego cieszy się on tak dużym uznaniem? Wyjaśnienie, na czym polega program Ulga od Długu, rozpocznijmy od wyraźnego stwierdzenia – proponowane tu rozwiązania nie wiążą się z obietnicą szybkiego rozwiązania problemu. Program Ulga od Długu skierowany jest do osób, które chcą uczciwie regulować swoje zobowiązania i pragną uniknąć utraty majątku, jednak nie są w stanie tego dokonać na obecnych zasadach. Ulga od Długu to pomoc dla dłużników borykających się z narastającymi długami konsumenckimi, jakie nie podlegają żadnemu zabezpieczeniu. Program Ulga od Długu pomaga rozwiązywać problemy z kredytami gotówkowymi, chwilówkami, pożyczkami konsumenckimi lub zadłużeniem na karcie kredytowej, których całkowita wartość przekracza 10 tysięcy złotych. Jak działa i co oferuje program Ulga od Długu – o tym opowiemy w kolejnym akapicie.

Na czym polega program Ulga od Długu?

Ulga od Długu nie oferuje pożyczek refinansujących i nie dąży do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej. A więc na czym polega program Ulga od Długu? Jest to wsparcie dla osób zadłużonych, które otacza ich opieką specjalistów z kancelarii prawnej. Każdy uczestnik programu otrzymuje rady, uwzględniające jego sytuację osobistą. Kluczowym elementem staje się określenie maksymalnej wysokości zobowiązania, jaką osoba zadłużona będzie w stanie udźwignąć. Po akceptacji rozwiązania oddłużeniowego przez klienta i udzieleniu kontaktu z wierzycielami, eksperci programu Ulga od Długu przystępują do procesu renegocjacji warunków umowy spłaty zadłużenia. Wierzyciele doskonale zdają sobie sprawę, że wypracowanie ugody okaże się dla nich znacznie korzystniejsze, niż wdawanie się w długotrwały proces sądowy z dłużnikiem. Umorzenie części zadłużenia i rozłożenie spłaty na dłuższy okres staje się jak najbardziej realnym celem. Przedstawiciel prawny zastępuje klienta w kontaktach z wierzycielami próbując uwalniać go od wielu nękających telefonów. Umożliwia on skupienie się na najważniejszym – utrzymywaniu i rozwijaniu dochodów. Wyjaśnienia, jak działa Ulga od Długu, nie można dokonać pomijając jeden z najważniejszych celów programu – utrzymanie płynności finansowej i uniknięcie nadmiernego obciążenia dla domowego budżetu. Oddanie procesu negocjacji z wierzycielami w ręce doświadczonych profesjonalistów już na starcie wzmacnia pozycję dłużnika i czyni jego argumenty znacznie bardziej przekonującymi.

Widzimy więc, dla kogo jest program Ulga od Długu – mechanizm ten oferuje pomoc osobom, które nie chcą tracić swojego majątku i wybierają podjęcie wysiłku celem spłaty zobowiązań. Potrzebują jednak nowego środowiska i lepszych warunków finansowych, które nie zrujnują ich finansów osobistych. Skuteczny plan działania uwidaczniający chęć dłużnika do spłaty zaległości stanowi podstawę dla negocjacji z wierzycielami. Ulga od Długu nie obiecuje natychmiastowego pozbycia się problemu – wychodzenie z długów zajmuje przeważnie od 3 do 6 lat. Jest to jednak proces znacznie mniej uciążliwy dla budżetu, a doświadczenie negocjacyjne prawników z kancelarii Certo niejednokrotnie owocuje obniżeniem wymiaru długu o kilkadziesiąt procent.

Ulga od Długu – opinie klientów i profesjonalne recenzje

Najlepszą rekomendacją dla opisywanego tutaj programu oddłużeniowego są opinie osób, dla których Ulga od Długu stała się długo wyczekiwanym ratunkiem. Klienci programu zyskują szansę na regulowanie swoich zobowiązań na zupełnie nowych zasadach, a opieka prawna pozostaje aktywna w całej rozciągłości procesu oddłużania. Uczestnicy programu Ulga od Długu doceniają praktyczne zastosowanie deklarowanych wartości: rzetelności, transparentności finansowej i otwartości na potrzeby dłużników. Skuteczne narzędzia do wyjścia na finansową prostą są teraz dostępne dla każdego – w programie Ulga od Długu zyskujesz możliwość spłaty zadłużenia bez zaciągania kolejnych kredytów lub ogłaszania upadłości konsumenckiej.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF