...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

W czasach pandemii bardziej doceniamy i wspieramy lokalne sklepy. Badanie Comp Platformy Usług S.A. w dobie koronawirusa [BADANIE]

polski konsument

Pandemia koronawirusa umocniła nasze przywiązanie do lokalnych sklepów. 54% konsumentów robi zakupy głównie w sąsiedzkich sklepach „za rogiem”, podczas gdy ponad jedna trzecia z nich deklaruje, że w skutek pandemii przenieśli znaczną część swoich zakupów z supermarketów i dyskontów do mniejszych placówek. Chętniej niż wcześniej wspieramy lokalny biznes poprzez robienie zakupów po sąsiedzku, a jedną z istotnych przyczyn jest bezpieczeństwo sanitarne. Najnowsze dane dostarczone przez system M/platform pokazują, że w małych sklepach czujemy się bezpieczniej.

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa zdecydowanie zmieniła nasze nawyki zakupowe. Jeszcze kilka tygodni temu, w czasie ostrych ograniczeń epidemicznych, zakupy spożywcze w małych lokalnych sklepach robiliśmy nawet o 20% rzadziej, za to kupowaliśmy każdorazowo więcej. Teraz powracamy do starych nawyków, jeśli chodzi o częstotliwość odwiedzin w sklepach, widać jednak trwałe zmiany, które zaszły w podejściu klientów do zaopatrzenia w lokalnych sklepach „za rogiem”. Wnioski z badania zrealizowanego przez Comp Platformę Usług pokazują, że zmiany są głębokie.

Mimo panującej sytuacji epidemicznej, aż 55% badanych dokonuje bieżących zakupów codziennie, a 81% z nich robi to częściej niż raz w tygodniu. Najlepszym miejscem do ich zrobienia okazuje się lokalny sklep. Taką odpowiedź wskazało aż 54% badanych. Na drugim miejscu z wynikiem 35% znalazł się supermarket. W sklepie internetowym, pomimo dużego wzrostu zainteresowania tym kanałem sprzedaży, regularne zakupy spożywcze robi jedynie 2% przebadanych.

zakupy spożywczo-przemysłowe
źródło: Comp Platforma Usług S.A.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że te najmniejsze sklepy cieszą się zarazem największym zaufaniem klientów. Aż 68% badanych wskazało właśnie mały lokalny sklep jako miejsce zakupu, do którego mają największe zaufanie, podczas gdy supermarket zyskał zaufanie jedynie 20% kupujących.

Cieszy odradzające się i coraz szybciej rosnące zaufanie do lokalnych sklepów spożywczych. W czasach pandemii doceniliśmy możliwość zrobienia bezpiecznych zakupów blisko domu. Co ważne, lokalne sklepy „za rogiem” nie cierpiały na braki towarowe i sprawnie radziły sobie z kolejnymi ograniczeniami sanitarnymi, a to z kolei ułatwiało konsumentom podejmowanie lokalnych decyzji zakupowych i przyczyniło się do wzrostu zaufania do zakupów po sąsiedzku.

Tomasz Jasinkiewicz, wiceprezes Comp Platforma Usług S.A., która zrealizowała badanie

Zakupy nadal częste, ale mniej spontaniczne

Zapytani o planowanie zakupów, 44% badanych przyznało, że koronawirus nie wpłynął istotnie na częstotliwość ich zakupów, jednak w przypadku 33% osób nawyki zakupowe zmieniły się na rzecz rzadszych zakupów, ale dokładniej zaplanowanych. Tylko 11% badanych deklaruje częstsze wizyty w sklepie z zamysłem nabycia na bieżąco najbardziej potrzebnych produktów, a jedynie 6% robi zakupy spontanicznie. Najwyraźniej lista sprawunków, jak za czasów naszych babć, ponownie powraca do łask.

wielkość i częstotliwość zakupów
źródło: Comp Platforma Usług S.A.

Nasze badania pokazują, że zakupy są mniej spontanicznie i bardziej zaplanowane. Dlatego też, jako firma, której misją jest wsparcie małych sklepów handlu tradycyjnego, stworzyliśmy aplikację mobilną e-Mka Twoje Zakupy, która jest dla nich doskonałym narzędziem promocji i bezpośredniego dotarcia z ofertą do klienta końcowego. Pozwala im na uruchomienie zupełnie nowej usługi – zamawiania online w aplikacji, z możliwością odbioru w sklepie lub dostawą do domu. Konsumenci mogą w niej przygotować listę zakupów, wyszukać na mapie lokalny sklep, gdzie można te zakupy zrealizować i mają też dostęp do najświeższych informacji o promocjach M/promo+ w danym sklepie.

Tomasz Jasinkiewicz, wiceprezes Comp Platforma Usług S.A., która zrealizowała badanie

Przy wyborze sklepu liczy się bezpieczeństwo

Wobec zmian wywołanych przez pandemię, co drugi ankietowany nadal kupuje tam, gdzie dotychczas, jednak aż 35% badanych zmieniło miejsce zakupów, wybierając lokalny sklep.

Aż 93% badanych, wybierając się na zakupy, zwraca uwagę na zapewnianie bezpieczeństwa sanitarnego w sklepach, takie jak wyposażenie w środki do dezynfekcji oraz stosowania się pracowników do zaleceń GIS. Wpływa to zarówno na dobre samopoczucie podczas zakupów, jak i na zaufanie do sklepu. 96% badanych ocenia bezpieczeństwo sanitarne w małych lokalnych sklepach jako bardzo dobre lub wystarczające. Jedynie 2% respondentów uznało je za bardzo słabe lub niewystraczające, podczas gdy w supermarketach odsetek odpowiedzi negatywnych był prawie 5-krotnie wyższy.

Poza bezpieczeństwem, znaczenia nabiera też fakt, że obecnie klienci bardziej doceniają lokalne sklepy i chcą je wspierać po sąsiedzku. Aż 72% badanych zadeklarowało wsparcie dla lokalnych sklepów poprzez dokonywanie zakupów w tych placówkach.

wsparcie lokalnych sklepów
źródło: Comp Platforma Usług S.A.

Oprócz bezpieczeństwa i sąsiedzkiego wsparcia, wśród czynników, które decydują o wyborze konkretnego sklepu przez kupujących, nadal dominują dobre ceny (15% wskazań) i atrakcyjne promocje (14% wskazań). Co siódmy respondent wskazujący na dodatkowe elementy w ofercie, które mogłyby wpłynąć na wybór sklepu, zaznaczał że chętniej kupowałby w sklepie, gdzie dostępne są promocje premiujące jednorazowy zakup większej liczby produktu, takie jak na przykład „3 za 2”.

Dla konsumenta, oprócz bezpieczeństwa i lokalnej wygody, którą oferuje mały sąsiedzki sklep, nadal istotnym elementem jest dobra cena i atrakcyjne promocje. W dobie koronakryzysu zyskały na znaczeniu w szczególności promocje dające zniżkę przy zakupie większej liczby sztuk, gdyż kupujemy rzadziej, ale jednorazowo więcej. Dlatego też wspieramy lokalne placówki handlu tradycyjnego promocjami typu PromoSztuki w ramach naszego programu M/promo+. Chodzi tu o nowoczesne promocje bezpośrednio od producentów, dawniej dostępne tylko w dużych sieciach, które teraz dzięki M/platform można łatwo znaleźć w lokalnych sklepach za rogiem.

Tomasz Jasinkiewicz, wiceprezes Comp Platforma Usług S.A., która zrealizowała badanie

Analizę opracował dział analityki Comp Centrum Innowacji, dostawcy systemu M/platform, na zlecenie Comp Platforma Usług S.A., operatora usługi M/promo+. W dniach 6-14 czerwca przebadano 560 osób, deklarujących zakupy w sklepach detalicznych, które przystąpiły do programu M/promo+.


Źródło: Informacja prasowa Comp Platforma Usług S.A.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF