...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Warszawski Instytut Bankowości rozwija cyfrowe kompetencje młodzieży. Wystartowała kolejna edycja testu Cyber Geniusz Uczeń!

Choć we współczesnym świecie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie w oderwaniu od świata cyfrowego, a jako społeczeństwo coraz chętniej sięgamy po rozwiązania digitalowe, to okazuje się, że cyberbezpieczeństwo jest kluczowym obszarem, w którym odczuwamy braki w posiadanej wiedzy – tak uważa 47 proc. Polaków w badaniu „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2024”. Jednocześnie 38 proc. badanych jest zgodna, że chciałaby pogłębić swoją wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa. Luki w edukacji szkolnej powodują, że jako główne źródło swojej wiedzy ekonomicznej, blisko 60 proc. badanych wskazało blogi i portale internetowe (59 proc.), a w dalszej kolejności media (36 proc.) i banki (34 proc.).

To z myślą o rozwoju cyfrowych kompetencji wśród młodzieży Fundacja Warszawski Instytut Bankowości realizuje test Cyber Geniusz Uczeń, który potrwa do 30 maja 2024 roku. Młodzież nie jest świadoma wszystkich zagrożeń w sieci, jak również nie zna wszystkich metod reagowania na nie. Test to konkurs o charakterze edukacyjnym, który ma na celu popularyzację wiedzy na temat cyberzagrożeń, wypracowanie właściwych postaw oraz wyposażenie uczestników w narzędzia, dzięki którym będą bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami cyfrowego świata. To już kolejna edycja edukonkursu skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych, który zainicjowano w 2018 roku.

Test Cyber Geniusz Uczeń to 30 pytań na platformie internetowej Testportal. Pytania są zamknięte (tj. bez opisowych odpowiedzi) i mają różny stopień trudności. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Test zawiera pytania dotyczące bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, korzystania z bankowości elektronicznej i płatności mobilnych oraz ochrony własnej tożsamości, a także w zakresie wiedzy o dezinformacji. W ramach przygotowania do testu Warszawski Instytut Bankowości udostępnia bezpłatny kurs „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” – dostępny na stronie https://bit.ly/Bezpieczeństwowcyberprzestrzeni.

Przed przystąpieniem do testu należy się zarejestrować na stronie https://cyber.wib.edu.pl/test-wiedzy/ Dopiero po wypełnieniu formularza można rozpocząć test.

Zwycięzca konkursu oraz Laureaci II i III miejsca zostaną nagrodzeni za swoją wiedzę i szybkość rozwiązywania Testu. Nagrody pieniężne z pewnością przydadzą się podczas wakacyjnych wojaży lub spełnią inne marzenia:

  • I miejsce 1800 zł
  • II miejsce 1300 zł
  • III miejsce 800 zł    

Szczegółowe informacje na temat zasad testu uczniowie znajdą na stronie internetowej: cyber.wib.edu.pl/test-wiedzy

Test organizowany jest przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach projektu Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni, a partnerem merytorycznym jest NASK. Partnerami wspierającymi są: Allegro, BLIK, ING Bank Śląski, Fundacja Polska Bezgotówkowa, Santander Bank Polska, VISA, DAGMA Bezpieczeństwo IT, ESET, Zakład Usług Informatycznych NOVUM.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF