...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Wysokie zwroty z inwestycji w startupy przyciągają przedsiębiorców i managerów w korporacjach

Rosnące stopy procentowe skutecznie odstraszają inwestorów chcących zarobić na wynajmie mieszkania, a spadki na giełdach powodują, że inwestowanie w akcje jest teraz obarczone dużą niepewnością. Nic więc dziwnego, że inwestorzy szukają nowych obszarów do lokowania swojego kapitału, takich jak młode spółki technologiczne - startupy. W jaki sposób robią to najlepsi, na co zwracają uwagę podczas oraz jak nowi inwestorzy mogą uniknąć błędów pokazuje pierwszy w historii raport „Jak inwestują najlepsi aniołowie biznesu w Polsce? Polski rynek inwestycji anielskich w 2021 r.” opublikowany przez największy klub aniołów biznesu w Polsce – COBIN Angels, ze wsparciem partnerów, w tym Szkoły Głównej Handlowej i OVHcloud.

Aniołowie biznesu to osoby prywatne, które inwestują w startupy swój kapitał w zamian za udziały w spółce. Dodatkowo, tego rodzaju inwestorzy angażują się w rozwój spółek poprzez wsparcie doradcze lub pomoc w dotarciu do nowego klienta. Dzięki temu też mają oni bezpośredni wpływ na rozwój swojej inwestycji, a dla startupu są nieocenionym wsparciem na początki drogi rozwijania biznesu. Co więcej, zwroty osiągane z tej formy lokowania kapitału osiągają kilkuset, a nawet kilku tysięcy procent w skali kilku lat.

Absolutnie wierzę w potencjał startupów, które przy dobrym zarządzaniu mogą przekuć pomysł w wysokodochodowy biznes. Mogą być one doskonałym poligonem do testowania przyszłych masowych trendów konsumenckich. Ze wsparciem finansowym i know-how doświadczonych managerów oraz dużej rynkowo organizacji często udaje się przeskalować powstające w nich koncepty.

Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost

Co istotne, żeby zostać aniołem biznesu nie trzeba być jednym z najbogatszych Polaków, określanych w raporcie jako Super Angels, czyli osoby inwestujące większe kwoty i robiący to od kilku lat. Inwestycje anielskie często rozpoczynają się nawet od 50 tysięcy złotych. Już nawet przy takiej kwocie zwrot z inwestycji po kilku latach może być znaczący – przykłady wyjść z inwestycji, czyli sprzedaży udziałów wskazują nawet 2000 czy 1200 procent zwrotu. Aniołowie biznesu, którzy dokonali tzw. exitów w 2021r. mogą pochwalić się średnią wyjścia z inwestycji na poziomie 3,99 milionów złotych.

Nowy Raport o rynku anielskim w Polsce pokazuje jak kształtuje się ten obszar działalności inwestycyjnej. Dominik Krawczyk, Chief Operations Officer w COBIN Angels powiedział: „Rynek aniołów biznesu jest wciąż młody w Polsce, ale posiada ogromny potencjał wzrostu m.in. ze względu na szybko rozwijający się obszar innowacji, zwiększające się zainteresowanie inwestorów zagranicznych polskim rynkiem, a przede wszystkim z uwagi na rosnącą liczbę osób zamożnych, które szukają nowych sposobów alokowania i pomnażania swojego kapitału.”

Inwestycje w startupy dokonywane przez fundusze Venture Capital funkcjonują na polskim rynku już od dawna, jednak rynek inwestorów prywatnych tzw. aniołów biznesu jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju. Autorzy raportu szacują, że w Polsce jest aktualnie 680 aniołów biznesu, przy czym dla porównania w krajach Europy Zachodniej jest ich przynajmniej po kilka tysięcy. Wynik badania potwierdza, że rynek inwestycji anielskich w Polsce jest wciąż na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Aż 40% badanych aniołów biznesu inwestuje zaledwie od 3 lat lub krócej, a ponad połowa aniołów biznesu (53%) dokonało od jednej do sześciu inwestycji podczas całej swojej aktywności anioła biznesu.

Jak wynika z raportu, inwestycje w startupy są na razie domeną mężczyzn (80% badanych), jednak dwudziestoprocentowy udział inwestorek w rynku jest wynikiem wyróżniającym się na tle krajów europejskich – w Hiszpanii, Chorwacja, Łotwie, Słowacji, Irlandii czy Finlandia ten udział jest niższy.

Aniołowie biznesu w Polsce to głównie osoby w wieku średnim, których największa grupa plasuje się w wieku pomiędzy 35 a 49 lat – ten przedział wiekowy stanowi, aż 70%. Do tej pory najczęściej zostawali nimi przedsiębiorcy (55% badanych) oraz managerowie z korporacji (30%). Raport pokazuje również, że do tych dwóch grup zawodowych dołączają też kolejne np. osoby pracujące w tzw. zawodach wolnych – lekarze, prawnicy czy osoby pracujące w IT.

Bycie aniołem biznesu jest też jedną ze ścieżek rozwoju dla top managerów i dojrzałych przedsiębiorców. Współpraca ze startupami może być źródłem inspiracji i nowej wiedzy, a dla niektórych pomysłem na dalszą drogę zawodową. W tym kontekście należy stwierdzić, że rozwój rynku business angels jest zjawiskiem bardzo pożądanym zarówno z perspektywy całej gospodarki jak i indywidualnej.

Wojciech Kostrzewa, Prezes Polskiej Rady Biznesu, anioł biznesu, CEO Billon Group

Raport COBIN Angels „Jak inwestują najlepsi aniołowie biznesu w Polsce? Polski rynek inwestycji anielskich w 2021 r.” powstał przy współpracy z partnerami OVHcloud i Polish Angels oraz partnerem merytorycznym Szkołą Główną Handlową. Partnerami medialnymi Raportu są Comparic, Fintek.pl, FX MAG, i ITwiz, a partnerami ekosystemowymi Ashoka, CIC Warsaw, European Business Angels Network, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Startup Hub Poland, Startup Poland, Trend House, VCLeaders, Youth Business Forum i Związek Banków Polskich.

RAPORT

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF