...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

L’Oréal Warsaw Plant: 25 lat inwestycji w zrównoważone innowacje w Polsce

Znajdująca się w podwarszawskich Kaniach fabryka L’Oréal Warsaw Plant ma już 25 lat. W tym czasie stała się jednym z najnowocześniejszych w branży i największych na świecie zakładów L’Oréal pod względem liczby produkowanych kosmetyków. Polskie kosmetyki trafiają do konsumentów z 29 państw. Dzięki dotychczasowym inwestycjom w innowacyjne rozwiązania na poziomie ponad 1 mld zł, produkcja w L’Oréal Warsaw Plant przebiega w odpowiedzialny sposób, z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz z dbałością o bezpieczeństwo i wysoki komfort pracy zatrudnianych pracowników. Firma podsumowuje osiągnięcia, które udało się zrealizować na przestrzeni 25 lat i wzmacnia swoją rolę jako ważnego inwestora na polskim rynku kosmetyków.

L’Oréal Warsaw Plant w Kaniach to jedna z największych fabryk w całej Grupie L’Oréal. To tutaj od ponad dwóch dekad produkowane są kosmetyki najbardziej znanych na świecie, globalnych marek z portfolio Grupy L’Oréal: L’Oréal Paris, Garnier, Mixa i Maybelline, Lascad. Rocznie w podwarszawskiej fabryce powstaje około 360 mln kosmetyków. Polskie produkty trafiają do niemal wszystkich sieci dystrybucji w aż 29 państwach, z czego 92% stanowią rynki europejskie.

Inwestycje w zrównoważone innowacje w ramach strategii L’Oréal For The Future

Od 1997 r. L’Oréal Warsaw Plant zainwestowała ponad 1 mld zł w rozwój nowoczesnych technologii i narzędzi, które zwiększyły jej moce produkcyjne, poprzez zastosowanie coraz bardziej ergonomicznych i optymalnych rozwiązań, przy jednoczesnym zmniejszaniu wpływu na środowisko. To uczyniło z fabryki bezkonkurencyjnego lidera w zakresie produkcji, jak również wiarygodnego i odpowiedzialnego inwestora w ważnej branży artykułów kosmetycznych. Dynamiczny wzrost nakładów inwestycyjnych w ostatnich latach sprawił, że L’Oréal Warsaw Plant uznawane jest za jedną z najnowocześniejszych fabryk nie tylko w koncernie, ale w całej branży beauty.

W zakładzie znajduje się 150 maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz 28 zautomatyzowanych linii produkcyjnych, na których każdego dnia powstają miliony żeli pod prysznic, szamponów, mleczek do ciała, toników, wód micelarnych oraz farb do włosów.

Od 25 lat misją fabryki L’Oréal Warsaw Plant jest oferowanie piękna dla wszystkich poprzez produkcję i dystrybucję wysokiej jakości kosmetyków. Kosmetyków tworzonych w innowacyjny – i co dla nas niezwykle ważne – zrównoważony sposób. Wykorzystujemy moc technologii, aby odpowiadać na potrzeby konsumentek i konsumentów działając odpowiedzialnie. Nadrzędną wartością dla naszej firmy jest dbałość i troska o otoczenie, które rozumiemy zarówno jako środowisko naturalne, ale przede wszystkim ludzi, którzy tworzą społeczność L’Oréal Warsaw Plant.

Ewa Urbaniak, dyrektorka Fabryki L’Oréal Warsaw Plant

 

Polska jest istotnym rynkiem w Grupie L’Oréal. To właśnie tu znajduje się jedna z największych i najbardziej nowoczesnych fabryk naszego koncernu, która dostarcza kosmetyki cenionych marek aż do 29 krajów. Widzimy ogromny potencjał w polskim rynku kosmetycznym, który prężnie rozwija się i konsekwetnie rośnie od wielu lat, a jego obecna wartość szacowana jest na 27,7 mld zł. Cieszymy się, że również tutaj możemy mieć swój udział w tworzeniu piękna dla naszych konsumentów i konsumentek zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i w duchu naszej globalnej strategii L’Oréal for the Future.

Valéry Gaucherand, dyrektor generalny HUB L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Kluczową inwestycją z zakresu zrównoważonej produkcji jest Stacja Recyklingu Wody, tzw. „zielonego serca fabryki”. Od marca 2020 r. stacja pozwala na oczyszczenie i odzyskanie wody o wysokim standardzie. W ten sposób w ubiegłym roku zakład zaoszczędził ponad 35 000 m3 wody, co jest równowartością 10 basenów olimpijskich. Wartość tej inwestycji wyniosła 4 miliony euro.

Prośrodowiskowe działania fabryki, oprócz ograniczenia zużycia wody, obejmują również redukcję emisji gazów cieplarnianych czy ilości odpadów. Do 2021 r. L’ Oréal Warsaw Plant zmniejszyła ilość generowanych odpadów o 4 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Stopniowo zamykany jest obieg tworzyw sztucznych tak, aby odpady były ponownie wykorzystywane jako surowiec. System zarządzania środowiskowego (SZŚ) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-ISO 14001 wdrożony został w 2004 roku. Fabryka L’Oréal Warsaw Plant uzyskała także srebrny certyfikat LEED, potwierdzający spełnianie wysokich standardów w dziedzinie ekologicznego budownictwa, a całość dostarczanej do fabryki energii jest „zielona”.

Równość i różnorodność

Mając na uwadze ważny cel społeczny jakim jest równość płci na rynku pracy, L’Oréal uczestniczy w programie certyfikacji The Gender Equality European Standard, a w Polsce jest jednym z inicjatorów powstania Karty Różnorodności. Fabryka L’Oréal Warsaw Plant także jest doskonałym przykładem urzeczywistniania wartości i zasad etycznych jakimi kieruje się cała Grupa.

Fabryka obecnie to około 450 pracowników, co czyni z L’Oréal Warsaw Plant kluczowego pracodawcę w regionie. Proporcje zatrudnienia są przy tym niezwykle wyrównane, gdyż w zakładzie pracuje aktualnie ok 51% kobiet i 49% mężczyzn. L’Oréal Warsaw Plant jest także stabilnym, wiarygodnym pracodawcą, z którym pracownicy wiążą się na długie lata. Średni staż pracy w firmie wynosi 11 lat. Wśród pracowników są także osoby związane z firmą od dnia jej powstania.

Nie moglibyśmy dzisiaj mówić o osiągnięciach L’Oréal Warsaw Plant, gdyby nie ogromne zaangażowanie wszystkich pracowników, którzy tworzą zintegrowany zespół najlepszych specjalistów. Ważne są dla nas długotrwałe relacje. Tworzymy bezpieczne i przyjazne środowisko pracy oraz wspieramy rozwój naszych pracowników umożliwiając im awanse zarówno pionowe, jak i poziome. Promujemy różnorodność wyrównując szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy, ale też budując innowacyjne zespoły zróżnicowane pod względem wieku, doświadczeń, narodowości.

Ewa Urbaniak, L’Oréal Warsaw Plant

Fabryka L’Oréal Warsaw Plant jest zaangażowana w działania na rzecz lokalnej społeczności. Pracownicy fabryki biorą udział w programach i akcjach charytatywnych wspieranych przez firmę oraz samodzielnie inicjują takie przedsięwzięcia w ramach wolontariatu pracowniczego. Od początku wojny w Ukrainie, w ramach pomocy organizacjom charytatywnym wspierającym uchodźców, Fabryka L’Oréal Warsaw Plant przekazała ponad 162 000 sztuk produktów. Zorganizowano również zbiórki rzeczowe we współpracy z Gminą Brwinów. Działania te są częścią szerszego programu pomocowego, który Grupa L’Oréal prowadzi w Polsce. Dotacje produktowe oraz finansowe otrzymały między innymi: Unicef Polska, Polski Czerwony Krzyż, Polska Akcja Humanitarna, La Strada, SOS Wioski Dziecięce, Caritas Polska, Fundacja Wolne Miejsce, Fundacja Porozumienie Bez Barier, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, The Hope Project Polska czy Stowarzyszenie Seniorów Promyk.

Inspirowanie konsumentów do podejmowania odpowiedzialnych wyborów

Produkty z L’Oréal Warsaw Plant to innowacje, ale też odpowiedź na nowe trendy i oczekiwania konsumenckie. Dzisiaj konsumenci wnikliwie analizują cechy kosmetyków biorąc także pod uwagę ich wpływ na środowisko i społeczeństwo. Aby pomóc w dokonywaniu oceny i podjęciu świadomego wyboru L’Oréal transparentnie dzieli się niezbędnymi informacjami. W tym celu powstał system znakowania produktów informujący o ich wpływie na środowisko i społeczeństwo – tzw. Product Impact Labelling (PIL). Bazując na rzetelnej ocenie całego cyklu powstawania i życia produktu i uwzględniając aż 14 czynników takich jak emisja gazów cieplarnianych, niedobór wody, zakwaszenie oceanów, czy wpływ na bioróżnorodność, produkt otrzymuje odpowiednią klasę określającą jego wpływ.

Garnier to pierwsza marka, która w 2020 roku globalnie wdrożyła system PIL. Z czasem wszystkie produkty L’Oréal wymagające spłukiwania i sukcesywnie wszystkie marki oraz kategorie będą oznakowane zgodnie z tym systemem.

Wraz z L’Oreal Warsaw Plant demokratyzujemy piękno dla wszystkich w postaci innowacji i odpowiedzi na nowe trendy. Rynek kosmetyczny w Polsce i w krajach bałtyckich ma bardzo ciekawe perspektywy wzrostu związane z rewolucją konsumencką i wzrostem świadomości ekologicznej. Dziś konsumenci szukają nowych doświadczeń oraz są coraz bardziej wymagający odnośnie spełniania ich oczekiwań. Dlatego każda z naszych marek – także tych powstajacych w Polsce, wprowadza innowacje w swoich produktach, w komunikacji mediowej oraz w punktach sprzedaży. Tworząc nowe trendy w Polsce i w krajach bałtyckich łączymy piękno i technologię. Jestem pewien, że ta bliska współpraca z naszą fabryką pozwoli nam lepiej spełniać marzenia konsumentów o pięknie, przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Adam Nitecki, dyrektor generalny Dywizji Produktów Szerokiej Dystrybucji (Consumer Products Division) w HUB L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie


źródło: L’Oréal Warsaw Plant

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF