...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Ruszyła tegoroczna edycja PR Wings – prestiżowego konkursu w polskiej branży public relations

Do 31 lipca 2022 można przesyłać zgłoszenia do nowej edycji Konkursu PR Wings (Skrzydła PR), w którym co roku wyłaniane i nagradzane są najbardziej efektywne, kreatywne i innowacyjne projekty oraz zjawiska z zakresu szeroko rozumianej komunikacji i public relations. W konkursie, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR), mogą wziąć udział wszystkie podmioty komunikujące się w Polsce publicznie i chcące zwrócić uwagę na szczególne osiągnięcia komunikacyjne. PR Wings jest tak skonstruowany, by z jednej strony wyróżniać się dużą dostępnością, a z drugiej – wysoką wiarygodnością procesu wyłaniania zwycięzców i najlepszych projektów.

 

Zgłoszone projekty oceni Jury składające się z ekspertów niezależnych od Organizatora (spoza SAPR) o uznanym w branży autorytecie i wszechstronnym dorobku komunikacyjnym ze środowiska firm komercyjnych, instytucji publicznych, samorządowych i pozarządowych, mediów, organizacji branżowych, biznesowych i środowiska naukowego. Prestiż i wiarygodność nagród PR Wings zapewnia nie tylko wybór dokonany przez niezawisłych jurorów. Aby uniknąć niekorzystnego wpływania na siebie jurorów proces wyboru zwycięzców odbywać się będzie bez kontaktowania się między jurorami, wyłącznie online i pod nadzorem Audytora. Jak w słynnych Oscarach, wyjątkowość i splendor nagród PR Wings wynika też z tego, że w każdej kategorii jest tylko jeden zwycięzca nagradzany statuetką.

Realizując postulat największej dostępności w polskiej branży PR, organizatorzy określili opłaty za udział w konkursie w wysokości od 390 PLN netto w terminie od 1 do 30 czerwca, przez 590 PLN netto w okresie do 17 lipca po 790 PLN w terminie „last minute” 18-31 lipca.
Nad poprawnością przebiegu konkursu i procedury głosowań w roli Audytora czuwać będzie kancelaria prawna Osborne Clarke. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 września 2021 r. na specjalnej gali podczas najstarszej i największej imprezy polskiej branży PR – Kongresu Profesjonalistów Public Relations w Rzeszowie. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem www.prwings.pl.

W pierwszej, ubiegłorocznej edycji PR Wings w ciągu zaledwie miesiąca od ogłoszenia, do konkursu spłynęło aż 80 zgłoszeń. To dowód, że w Polsce bardzo potrzebny jest konkurs PR, który oparliśmy na filarach wiarygodności wyłaniania zwycięzców i dostępności. Dlatego z dumą kontynuujemy entuzjastycznie przyjętą w ubiegłym roku inicjatywę. Wobec zmian rynkowych i społecznych w naszym kraju demokratyzowanie konkursów PR jest po prostu oczekiwane. Jest też niezbędne, by upowszechniać najlepsze wzorce, trendy, rozwiązania w naszej codzienności coraz silniej opartej na komunikacji.

prof. UW, dr hab. Dariusz Tworzydło, Prezes SAPR

W PR Wings 2022 wyróżnione zostaną najlepsze projekty komunikacyjne oraz zjawiska z 2021 roku w 12 stałych kategoriach. Wachlarz nagród ma szeroko pokazać kondycję polskiej branży PR w różnych kontekstach. Właśnie dlatego konkurs obejmuje nie tylko kategorie odpowiadające kluczowym obszarom public relations, jak np. PR produktowy, korporacyjny czy komunikacja kryzysowa, ale i takie, które mają wyłonić PR-ową Innowację Roku (kampanię nowej generacji), wskazać Komunikacyjny Game Changer (Zmiana Biznesowa Roku w PR) czy projekt, który wywarł duży wpływ społeczny lub zrealizował szczególnie godny wyróżnienia sposób realizacji ładu korporacyjnego (ESG i CSR).

Ponadto, w tegorocznej edycji Organizator zdecydował o wprowadzeniu dwóch kategorii specjalnych, w których nagrodzone zostaną kampanie zrealizowane od 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 a także wszczęte po 24 lutego 2022 w związku z konsekwencjami rosyjskiej napaści na Ukrainę.

W tym roku zbiegły się ze sobą dwa trudne zjawiska i zdarzenia historyczne, które miały i wciąż mają ogromny wpływ na życie komunikacyjne firm, instytucji i organizacji. To zakończenie pandemii i początek wojny w Ukrainie. W dwóch nowych kategoriach specjalnych chcemy podsumować, to co najlepsze zrealizowano w komunikacji w związku z pandemią a także już teraz nagrodzić szczególnie cenne inicjatywy komunikacyjne wspierające naród ukraiński walczący z rosyjskim najeźdźcą i z konsekwencjami tej barbarzyńskiej inwazji Federacji Rosyjskiej na demokratyczną Ukrainę.

Adam Łaszyn, wiceprezes SAPR

W Konkursie zostanie też przyznana Nagroda Specjalna SAPR jednemu projektowi spośród wszystkich zgłoszeń do konkursu we wszystkich kategoriach. Wyróżnienie to, swoiste Grand Prix, zostanie wyłonione w innym trybie – poprzez głosowanie Jury Specjalnego, składającego się z 37 przedstawicieli 37 agencji zrzeszonych w SAPR (po jednym jurorze z agencji członkowskiej). Jak w ubiegłym roku Nagroda Specjalna SAPR będzie szczególnym wyróżnieniem od społeczności ponad 400 specjalistów PR, tworzonej przez ekspertów PR pracujących w agencjach zrzeszonych w SAPR.

Wyjątkowy charakter będzie też miało ogłoszenie podczas gali w Rzeszowie tegorocznej laureatki lub laureata Nagrody im. Andrzeja Stolarczyka. Jest to coroczny laur Stowarzyszenia Agencji Public Relations dla osoby o wybitnych zasługach dla całej branży Public Relations w Polsce. Andrzej Stolarczyk to tragicznie zmarły w 2019 r. wybitny pionier public relations w Polsce, twórca jednej z pierwszych agencji PR, autorytet i mentor kilku pokoleń ekspertów i adeptów komunikacji w naszym kraju.

Konkurs PR Wings ma na celu promowanie profesjonalnych, etycznych oraz wyróżniających się praktyk w zakresie public relations i komunikacji. Ma też pomóc w tworzeniu coraz bardziej profesjonalnego, opartego na najwyższych standardach rynku usług PR w Polsce. Ma charakter otwarty i mogą brać w nim udział zarówno polskie firmy komercyjne i agencje zajmujące się komunikacją, jak i krajowe urzędy oraz instytucje publiczne, inne podmioty trzeciego sektora, pozarządowe i samorządowe, które przeprowadziły działania komunikacyjne zarówno w Polsce, jak i za granicą. Warto zaznaczyć, iż jedna z kategorii dotyczy projektów zrealizowanych przez polskie podmioty właśnie na rynkach międzynarodowych.

Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) powstało 20 października 2020 r. w celu reprezentacji i wspierania szeroko rozumianej branży usług komunikacji i PR. Stowarzyszenie stawia sobie za cel podnoszenie i promowanie wysokiej jakości usług komunikacji i PR, stymulowanie rozwoju tego sektora, wspieranie zapotrzebowania na takie usługi oraz wzmocnienie branży PR wobec rosnącej konkurencji innych sektorów usług komunikacyjnych. Działa z myślą o równoczesnym wsparciu zarówno osób zarządzających agencjami PR, jak i wszystkich konsultantów pracujących w stowarzyszonych agencjach. To dlatego szczególny nacisk w programie działania Stowarzyszenia położony jest na działania edukacyjne i promowanie najlepszych standardów obsługi klienta wśród każdego szczebla pracowników agencji członkowskich. Obecnie SAPR zrzesza 37 agencji z całego kraju od Olsztyna po Sudety.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF