...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego, czyli czym jest gwarancja de minimis

Prowadzenie firmy wiąże się z wieloma wyzwaniami, a największym jest pozyskanie środków na wywiązywanie się z bieżących zobowiązań. Kredyt obrotowy ma to ułatwić, jak również zwiększyć płynność finansową i zapobiegać zatorom płatniczym. To nie jedyne powody, dla których przedsiębiorcy tak chętnie z niego korzystają! Dzięki gwarancji de minimis, zyskują oni także pewność co do tego, że spłacą swoje zobowiązanie wobec banku. Zobacz, na czym to polega.

Kredyt obrotowy i wszystko, co warto o nim wiedzieć

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym w praktyce jest kredyt obrotowy dla firmy i jak działa. Nazywany inaczej linią kredytową lub kredytem w rachunku bieżącym stanowi zwiększenie dostępnego salda na Twoim koncie. To nic innego, jak dodatkowe środki, które dostajesz do dyspozycji od banku, przeznaczone do sfinansowania bieżących, krótkoterminowych wydatków.

Można te pieniądze potraktować jako zabezpieczenie na „czarną godzinę”, które pozwoli uniknąć niewypłacalności, zatorów płatniczych i utraty płynności finansowej. Jaka jest jego kwota? Tu wszystko zależy od oferty banku i Twojej zdolności kredytowej. Np. w Credit Agricole można ubiegać się nawet o 500 000 złotych kredytu obrotowego bez zabezpieczeń rzeczowych. To kwota, która jest objęta gwarancją BGK. Co to takiego?

Gwarancja BGK – czym jest gwarancja de minimis?

W Polsce już od 2018 roku na stałe funkcjonuje gwarancja de minimis, realizowana z rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Jej celem jest poprawienie dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i udostępnienie niezbędnego wsparcia firmom, które planują się rozwijać.

 • Co to? Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.
 • Dla kogo? Dla firm z sektora MŚP
 • Lista banków: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-de-minimis/#c13681

Warto zauważyć, że gwarancja de minimis jest formą pomocy publicznej, co oznacza, że jest ona finansowana ze środków publicznych i podlega określonym regulacjom.

Jaki jest cel gwarancji de minimis, co zyskujesz?

Zastanawiasz się, czy gwarancja de minimis jest dla Ciebie? Czy oznacza realne korzyści dla zarządzania finansowego przedsiębiorstwem? Oto jej przeznaczenie i najważniejsze atuty:

 • Pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które mogą być wykorzystane na inwestycje, rozwój produktów lub usług, modernizację infrastruktury, czy też finansowanie bieżącej działalności.
 • Poprawa Twojej konkurencyjności na rynku poprzez inwestycje w innowacje, technologie lub poprawę jakości produktów i usług.
 • Dzięki łatwiejszemu dostępowi do kapitału przedsiębiorstwa możesz szybciej rozwijać się, zwiększać swoją skalę działalności, zatrudnienie oraz ekspansję na nowe rynki zagraniczne.
 • Gwarancje de minimis pozwala zwiększyć stabilność finansową (nie musisz obciążać swojego majątku) Twojego przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie mu pewności, że posiadanie zadłużenia uda się uregulować Początek formularza(nawet na 60 miesięcy).
 • Gwarancja de minimis może zabezpieczyć nawet do 60% kwoty udzielonego kredytu, co daje Ci większe poczucie bezpieczeństwa finansowego.
 • Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji de minimis można załatwić przy wsparciu doświadczonych doradców biznesowych, co znacznie ułatwia proces.
 • Prowizja za udzielenie gwarancji wynosi zaledwie 0,5%, a brak dodatkowych kosztów ustanowienia zabezpieczenia sprawia, że jest to korzystne i niedrogie rozwiązanie dla firm z sektora MŚP.

Kto może skorzystać z gwarancji de minimis?

Gwarancja de minimis to istotne wsparcie, które może znacząco ułatwić funkcjonowanie firmy oraz rozwój jej działalności. Zostało przygotowane z myślą o mniejszych firmach z sektora MŚP, które borykają się m.in. z problemami finansowymi i okresową utratą płynności finansowej.

Gwarancję de minimis mogą uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie przekroczyły maksymalnej kwoty pomocy de minimis, tj. 200 000 euro (dla przedsiębiorstw w sektorze transportu drogowego 100 000 euro) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.

Kredyt obrotowy a gwarancja de minimis

Jeśli chodzi konkretnie o kredyt obrotowy, gwarancja de minimis prezentuje się w następujący sposób:

 • wynosi maksymalnie 60 miesięcy, obejmuje taki okres, na jaki przyznany jest kredyt (maksymalnie o 3 miesiące dłuższy),
 • zabezpiecza kredyty w walucie PLN i obcych,
 • stanowi zabezpieczenie maksymalnie dla 60% kwoty kredytu obrotowego,
 • odnosi się jedynie do kapitału, nie obejmuje odsetek i innych kosztów związanych z udzieleniem i obsługą kredytu,
 • jej zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco przedsiębiorcy,
 • prowizja za udzielenie to 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Sprawdź, jak uzyskać gwarancję de minimis

Proces ubiegania się o gwarancję de minimis może być znacznie ułatwiony, gdy przedsiębiorca korzysta z pomocy doradców biznesowych. To oni pomogą w dopełnieniu wszelkich formalności oraz udzielą niezbędnych informacji. Jeśli jesteś klientem Credit Agricole i masz w banku konto firmowe, możesz liczyć na pomoc – telefonicznie lub doradca dojedzie do klienta.

Gwarancja de minimis – rozważ, gdy posiadasz kredyt obrotowy

Gwarancja de minimis to realne wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego. Dzięki temu rozwiązaniu możesz uniknąć ryzyka związanego z niewystarczającą płynnością finansową, a więc nie blokować, lecz rozwijać swój biznes. Warto korzystać z tego typu wsparcia, zwłaszcza mając na uwadze liczne korzyści, jakie za sobą niesie.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF