...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Jabłońska wiceprezesem zarządu spółki PMPG Polskie Media S.A.

Agnieszka_Jabłońska PMPG

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania od dnia 01 lipca 2021 r. Pani Agnieszki Jabłońskiej do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ds. zarządzania HR i komunikacji spółki PMPG Polskie Media S.A.

Agnieszka Jabłońska od 1996 roku rozwijała karierę w branży usług profesjonalnych. W latach 1996 – 2004 pracowała w firmie NAJ International, realizującej projekty doradcze głównie dla firm francuskich wchodzących na rynek polski. W latach 2004 – 2021 była związana w firmą BIGRAM S.A. gdzie pełniła kolejno role: Senior Konsultanta, Dyrektora Działu Executive Search, a następnie Członka Zarządu (2017 – 2020). Od 2019 do maja 2021 pełniła funkcję Dyrektora na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w zarządzie międzynarodowej firmy executive search – IIC Partners, odpowiadając za rozwój biznesu oraz realizację projektów rekrutacyjnych i doradczych w obszarze zasobów ludzkich.

Pani Agnieszka Jabłońska posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego gdzie uzyskała tytuł magistra na wydziale ekonomicznym, na kierunku Handel Zagraniczny.

Ze spółką PMPG współpracowałam jako dostawca już od końca 2019 r. Szybkość i skuteczność działania spółki w obliczu pandemii oraz dynamicznie zmieniających się uwarunkowań biznesowych były imponujące, dlatego kiedy zostałam zaproszona do zespołu poważnie to rozważyłam. Dziś mam nadzieję, że moje wieloletnie doświadczenie w rozwoju biznesu, rekrutacji i szkoleniach pozwoli firmie na jeszcze szybszą transformację. Jestem też przekonana, że wysokie kompetencje obecnych menedżerów i pracowników PMPG w połączeniu z doświadczeniami nowych członków zespołu zbudują wartość dodaną odczuwalną dla partnerów biznesowych i klientów Grupy.

Agnieszka Jabłońska

Niezmiernie cieszę się, że do zarządu PMPG dołącza menedżer o takim rozległym doświadczeniu w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Firma to ludzie, to dzięki nim może realizować swoje cele. PMPG Polskie Media przechodzi przez okres gruntownych zmian związanych z transformacją cyfrową i zmianą modelu wydawniczego. Przyśpieszenie tych procesów, spowodowane pandemią, postawiło przed nami ogromne wyzwania, jeśli idzie o posiadane kompetencje. Szkolenie i rozwój obecnych oraz rekrutacja nowych talentów stanowią priorytet. Wierzę, że dzięki Agnieszce zbudujemy sprawną i atrakcyjną organizację.

Katarzyna Gintrowska, prezes zarządu PMPG Polskie Media S.A.

W skład zarządu PMPG Polskie Media S.A. wchodzą: Katarzyna Gintrowska, prezes zarządu, której podlegają działania związane z rozwojem i sprzedażą, Jolanta Kloc, wiceprezes zarządu ds. finansowych, której podlegają finanse i administracja Grupy oraz Agnieszka Jabłońska, wiceprezes zarządu ds. HR i komunikacji, odpowiedzialna za zarządzanie zasobami ludzkimi, kształtowanie kultury organizacyjnej oraz komunikację wewnętrzną i związaną z relacjami inwestorskimi.


Źródło: PMPG

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF