...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Akademia Biznesu 4.0 – rusza wyjątkowe studium dla pasjonatów zarządzania w świecie cyfrowym

Akademia_biznesu.

Istnieje silna zależność pomiędzy sukcesem rynkowym firmy, a dobrze zarządzanym procesem biznesowym. Nieustannie rosnące wymagania klientów, potrzeba zwiększania efektywności i skuteczności działania oraz presja konkurencji to czynniki napędzające transformację cyfrową. W odpowiedzi na te wyzwania Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z partnerami - liderami rynku branży cyfrowej: CyberRescue, Digital Workforce i Mindbox, stworzył prawdopodobnie najlepszy program rozwoju kariery zawodowej w oparciu o zarządzanie w rzeczywistości cyfrowej. Pierwsza edycja startuje już w październiku 2021 r.

Niemal z każdym dniem wydłuża się lista technologii wspierających działania biznesowe, jednakże wielu przedsiębiorców w obawie o naruszenie dotychczasowych, sprawdzonych sposobów funkcjonowania organizacji, nadal opiera się przed ich wykorzystywaniem. Tymczasem dla rozwoju cyfrowej firmy potrzebni są ludzie posiadający umiejętności poszukiwania nowych szans biznesowych, a także tworzenia przyjaznych interakcji z technologią, w tym z maszynami. Akademia Biznesu 4.0 „Lider transformacji cyfrowej – poziom podstawowy” jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw wynikające z obserwowanych zmian, w jakich muszą one obecnie funkcjonować.

Transformacja cyfrowa nie ogranicza się bowiem jedynie do wdrożenia mniej lub bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych. To podróż w kierunku coraz bardziej cyfrowej rzeczywistości, która zmienia nie tylko nas, ale i naszych klientów, dostawców czy konkurentów.  Wymaga ludzi – liderów, którzy potrafią skutecznie wprowadzić swoje firmy w przyszłość, w której istotna nie będzie odpowiedź na pytanie o to „czy”, ale „jak” wykorzystamy technologię, by dalej rozwijać swój biznes.

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Studium ma za zadanie zainspirować do wykorzystywania potencjału technologii, która usprawnia proces działania firmy. Kompetencje zdobyte w czasie studium to m.in.: profilowanie i definiowanie działalności na poziomie technologicznym, projektowanie prac rozwojowych w zakresie oferowanych produktów i usług, zarządzanie zespołem stechnologizowanym w firmie, określenie korzyści biznesowych wynikających z automatyzacji procesów biznesowych i budowanie zespołu wokół technologii cyfrowej. Uczestnicy zdobędą także wiedzę na temat rozróżniania procesów nadających się do automatyzacji, tworzenia przyjaznej użytkownikom interakcji między człowiekiem a maszyną oraz rozpoznawania zagrożeń związanych z transformacją cyfrową i projektowaniem rozwiązań.

Kluczowym ograniczeniem dla transformacji cyfrowej w Polsce jest wyraźny brak pracowników, którzy potrafią wykorzystać szanse oferowane przez nowe technologie. Wbrew temu, co uważa dziś wiele osób aktywnych na rynku pracy, nie trzeba być matematycznym geniuszem czy inżynierem, aby odnaleźć się erze 4.0. Firmy szukają obecnie pracowników o bardzo humanistycznym profilu, którzy rozumieją procesy biznesowe, są dobrze zorientowani w relacjach łączących ludzi i maszyny, potrafią myśleć kreatywnie. Właśnie takie podejście przyświeca Akademii Biznesu 4.0, którą zdecydowaliśmy się uruchomić na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego po licznych głosach od naszych partnerów biznesowych.

dr Artur Modliński

Studium Akademia Biznesu 4.0 na poziomie podstawowym obejmuje 99 godzin zajęć prowadzonych przez trenerów praktyków, na co dzień wdrażających technologie cyfrowe u swoich klientów  dbających o ich bezpieczeństwo w sieci oraz wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego z doświadczeniem zawodowym w implementacji procesów transformacji cyfrowej w różnych sektorach biznesu. To nie tylko nauczyciele akademiccy – to przede wszystkim osoby, do których firmy oraz inni praktycy zwracają się z prośbą o wsparcie przy prowadzeniu badań, analiz oraz kreowaniu rozwiązań cyfrowych. Prawidłowe zarządzanie wymaga bowiem solidnej wiedzy i umiejętności.

Zajęcia w formule online, które same w sobie są efektem transformacji cyfrowej, opierają się na wymianie doświadczeń, analizowaniu różnego rodzaju przypadków oraz ciągłym szukaniu rozwiązań będących odpowiedzią na potrzeby klientów i zmieniającej się rzeczywistości.

Studium kończy się prezentacją Case Competition – projektu mającego na celu weryfikację zdobytej wiedzy oraz prezentację nowych umiejętności menedżerskich uczestników. Uczestnicy analizują, a następnie opracowują rozwiązanie problemu opisanego w studium przypadku, które zostało przygotowane we współpracy z firmami partnerskimi. Gotowe prezentacje są poddane ocenie jury oraz omawiane podczas ostatnich zajęć w trakcie sesji grupowej.

Więcej informacji o szkoleniu: http://szkolenia.wz.uni.lodz.pl/?page=szkolenie&title=Akademia-Biznesu-4.0—Lider-w-transformacji-cyfrowej-poziom-podstawowy&id=106#oszkoleniu


Źródło: Wydział Zarządzania UŁ

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF