Białostocka firma rozwija wraz z firmą Microsoft technologię AR

144

Rozszerzona rzeczywistość to technologia służąca nie tylko do rozrywki, mimo tego, że większość
opracowanych zastosowań jest przeznaczona właśnie do tego typu aktywności. Rozwiązania AR
można spotkać u takich potentatów jak Snapchat, NianticLabs – Pokemon GO, czy IKEA. Nad
przemysłowym zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości pracuje też Google z reaktywowaną
wersją Google Glass Enterprise Edition. Tymczasem polska firma Solution4Labs pracuje nad
wykorzystaniem technologii AR w laboratoriach badawczych.
Usprawnienie pracy laboranta: LIMS + HoloLens
Augmented reality (rozszerzona rzeczywistość) jest jednym z najważniejszych trendów przyszłości
– najprościej mówiąc jest to system łączący w sobie świat realny z wirtualną rzeczywistością. Do
laboratoriów trend ten może dotrzeć właśnie dzięki inżynierom z Białegostoku. Praca w
specjalistycznym laboratorium wymaga wysokiej staranności i stosowania się do ściśle określonych
procedur, przestrzegania standardów jakości czy skrupulatnego wypełniania dokumentacji. – W
pracy laboranta możemy dostrzec powtarzalność wielu działań, które ze względu na swoją
specyfikę oraz aktualnie dostępne i stosowane rozwiązania technologiczne są dosyć czasochłonne –
tłumaczy dr inż. Waldemar Birk, prezes zarządu Solution4Labs. – Nietrudno więc się domyślić, że
usprawnienie tych czynności miałoby z pewnością pozytywny wpływ na jakość i czas pracy, a
przede wszystkim pozwoliłoby na wyeliminowanie ryzyka błędu – mówi Birk. Spółka Solution4Labs
w ramach prac badawczo-rozwojowych pracuje nad integracją gogli HoloLens firmy Microsoft z
systemem klasy LIMS, czyli oprogramowaniem do zarządzania przepływem informacji w
laboratoriach. HoloLens to gogle wyposażone w zestaw sensorów, wyświetlacze oraz specjalny
procesor do przetwarzania obrazów w rozszerzonej rzeczywistości. Urządzenie nie musi być
połączone z komputerem lub telefonem, żeby działać – jest całkowicie autonomicznie. –
Solution4Labs nie stoi w miejscu – wprowadza nowe technologie w laboratoriach, by usprawnić
pracę laborantów. Za sprawą systemów klasy LIMS w placówkach naukowych znika papierowa dokumentacja, ogromne ilości danych są na bieżąco systematyzowane, kontrolowane i analizowane. Po integracji z goglami HoloLens system dodatkowo unowocześni pracę laborantów, którzy na przykład patrząc na konkretną probówkę, będą widzieli w goglach dokładny opis jej zawartości, co zminimalizuje ewentualne błędy – mówi Waldemar Birk.
Jak wygląda to w praktyce?
Używanie gogli HoloLens jest bardzo intuicyjne – tak jak w życiu codziennym, tak również w
laboratorium z wykorzystaniem oprogramowania spółki Solution4Labs. – Gdy badacz w
laboratorium założy gogle, loguje się do systemu, a następnie może wybierać funkcje gestem bądź
głosem. Jest to bardzo przydatne przy analizie różnych probówek i ich zawartości. System sam
skanuje kod paskowy danej probówki, wyświetla informacje o jej zwartości, sposobie
przechowywania oraz zaplanowanym dalszym działaniu – mówi Waldemar Birk, prezes zarządu
Solution4Labs. Laborant może również z pomocą gogli HoloLens wygenerować raport z badań i
procesów na różnym etapie pracy. Jak tłumaczy Birk – Gogle HoloLens to z pewnością przyszłość i
jest to technologia rozwojowa. Na razie swoistą barierą jest waga sprzętu – pewną trudność może
sprawiać nieustanna praca przez 8 godzin z goglami, które swoją wagą obciążają naszą głowę. Na
szczęście miniaturyzacja takich rozwiązań postępuje bardzo szybko, a my zdobywając know-how
będziemy gotowi. Wtedy ta technologia upowszechni się, a jej przemysłowe zastosowania staną się
oczywiste – dodaje Waldemar Birk.
Nie ma wątpliwości, że rozszerzona rzeczywistość to przyszłość oraz wznoszący się trend.
Społeczeństwo idzie z duchem czasu i postępem technologicznym, więc chętnie używa nowinek
które stają się także naszymi narzędziami codziennej pracy. AR może być niezwykle przydatne w
wielu dziedzinach, usprawniać żmudne procesy i przy tym oszczędzać nasz czas.