...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Polskie​ ​startupy​ ​zarabiają,​ ​zatrudniają​ ​i​ ​coraz​ ​rzadziej korzystają​ ​z​ ​publicznych​ ​pieniędzy

Samodzielny, po trzydziestce, z bagażem biznesowych doświadczeń – taki obraz polskiego startupowca wyłania się z najważniejszego źródła wiedzy o polskiej branży startupowej: Raportu Polskie Startupy 2017. Po raz trzeci Fundacja Startup Poland we współpracy z dr Agnieszką Skalą z Politechniki Warszawskiej publikuje dane zebrane od najbardziej innowacyjnej grupy polskich przedsiębiorców

Samodzielny, po trzydziestce, z bagażem biznesowych doświadczeń – taki obraz polskiego
startupowca wyłania się z najważniejszego źródła wiedzy o polskiej branży startupowej: Raportu Polskie Startupy 2017. Po raz trzeci Fundacja Startup Poland we współpracy z dr Agnieszką Skalą z Politechniki Warszawskiej publikuje dane zebrane od najbardziej innowacyjnej grupy polskich przedsiębiorców.

Startupowiec​ ​z​ ​wykształceniem​ ​i​ ​w​ ​garniturze

Raport Polskie Startupy 2017 zadaje kłam stereotypom: polski startupowiec już dawno wyrósł z T-shirtu i klapek. Branża dojrzewa: aż 58% polskich startupowców to osoby w wieku 30-39 lat, a 16% z nich przekroczyło czterdziestkę. 82% ma w kieszeni garnituru dyplom wyższej uczelni.

Ponad połowa zarządzających polskimi startupami to doświadczeni przedsiębiorcy: prowadzili już własną firmę lub rodzinny biznes. Co trzeci z nich budował wcześniej startup. To dobrze, bo dane wskazują, że to właśnie biznesy doświadczonych stanowią najliczniejszą grupę wśród najbardziej rozwiniętych firm. Byli pracownicy korporacji też radzą sobie przyzwoicie – 36% najsilniejszych startupów tworzą właśnie oni.

Zarabiają,​ ​zatrudniają​ ​i​ ​coraz​ ​rzadziej​ ​sięgają​ ​po​ ​wsparcie


Zmniejszyła się liczba startupów, które sięgają po zewnętrzne źródła finansowania – aż 62% deklaruje, że utrzymuje się wyłącznie ze środków własnych (w ub. roku tylko połowa). Jeśli już sięgają po pieniądze, to częściej wybierają inwestora VC niż publiczny grant.

Sprzedają głównie rozwiązania big data (19%), narzędzia do analityki biznesowej (17%),
produkty IoT (14%) oraz narzędzia dla deweloperów i programistów (14%). Klientem tych usług i produktów jest najczęściej biznes – aż 79% polskich startupów sprzedaje w modelu B2B i odsetek ten z roku na rok się zwiększa.

Najlepiej na rynku radzą sobie startupy, które sprzedają rozwiązania z zakresu big data. Częściej niż inne uzyskują regularne i wysokie przychody.

Świetnie na rynku radzą sobie też eksporterzy – wśród startupów połowa sprzedaje poza Polską i zarabiają oni znacznie lepiej niż firmy działające lokalnie. Już co czwarty startupowiec sprzedający na zagranicznych rynkach ma spółkę inkorporowaną poza Polską.

W ostatnim półroczu 70% startupów zatrudniło co najmniej jednego pracownika. Potrzeby kadrowe to też jedna z najbardziej palących potrzeb tych przedsiębiorców. Szukają głównie sprzedawców, zwłaszcza z wiedzą i doświadczeniem w sprzedaży za granicą, programistów oraz marketingowców.

Rynek startupów wyraźnie dojrzewa i profesjonalizuje się. Rośnie przewaga rozwiązań dla biznesu, w tym zwłaszcza dla firm większych – co by nie mówić: stabilniejszych i wypłacalnych. Dojrzałych życiowo i zawodowo startupowców stać, aby coraz dłużej utrzymywać biznes samodzielnie, tym bardziej, że coraz krócej czekają na pierwsze przychody. Dotarcie do etapu skalowania biznesu wymusza sięgnięcie po zewnętrzne finansowanie, które wyraźnie odwleka się w czasie. Środki inwestorów umożliwiają przede wszystkim zatrudnienie nowych specjalistów, do których dostęp stanowi rosnące wyzwanie dla założycieli. To sprzyja importowi kadr z zagranicy, co z kolei pobudza pozytywny trend rosnącej (choć wciąż niskiej) różnorodności kulturowej i otwarcia na zagranicę. A eksport to najskuteczniejsza trampolina do rozwoju startupu, co po raz trzeci potwierdziły nasze badania – mówi dr Agnieszka Skala z Politechniki Warszawskiej

Coraz​ ​bardziej​ ​innowacyjni

Rośnie liczba startupów, które patentują swoje rozwiązania – to już 19% (w 2016 roku było ich 14%). Widać też ożywienie na polu współpracy tych przedsiębiorców z ośrodkami naukowymi i w inwestycjach we własne laboratoria badawcze.

Amerykanie,​ ​obywatele​ ​Ukrainy,​ ​sporo​ ​kobiet


Już co ósmy polski startup ma obcokrajowca wśród założycieli, a 28% zatrudnia osoby z innych krajów. To głównie obywatele Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Najbardziej międzynarodowe zespoły mają startupowcy budujący rozwiązania z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR).

Niezmiennie 30% założycieli polskich startupów to kobiety, co plasuje polską branżę w wysokiej europejskiej średniej.

Rynek będzie się rozwijał tak, jak mu na to pozwolimy. Są dwie drogi. Pierwsza – spontanicznie, bez większych ingerencji Państwa ani aktywności i inicjatyw społeczności startupowych lub biznesowych, co moim zdaniem grozi zredukowaniem naszego rynku do roli dostarczyciela wysokiej klasy programistów i rozwiązań technologicznych dla silniejszych ośrodków ciążenia: Berlina, Londynu, Izraela, Krzemowej Doliny – komentuje dalszy rozwój rynku startupów w Polsce dr Skala – Drugą drogę, możemy sami zaplanować. Nie twierdzę, że jest to łatwe zadanie, ale na pewno wykonalne. Na razie widać świadome i nieźle zaplanowane dokapitalizowanie rynku, ale to jest dość proste w realizacji i daje tylko krótkoterminowe efekty. Najtrudniejsze i najważniejsze jest wdrożenie efektywnej polityki związanej z edukacją i kształtowaniem odpowiednich postaw pro-przedsiębiorczych, a to wciąż najbardziej zaniedbany aspekt rozwoju rynku startupów (i nie tylko startupów) w Polsce. 

Jeśli aspekty związane z edukacją nie zostaną wreszcie poważnie potraktowane w odniesieniu i do szkół wyższych, i do niższych szczebli edukacji, to potencjał rozwojowy tego fantastycznego rynku, który daje szansę na zbudowanie nowego pokolenia biznesu w Polsce, który stawia na jakość i eksport, zostanie po prostu zmarnowany – dodaje dr Agnieszka Skala

Pełny raport dostępny jest na stronie startuppoland.org/knowledge

Źródło: Raport Polskie Startupy 2017 Fundacji Startup Poland.
Autorzy raportu: Fundacja Startup Poland oraz dr Agnieszka Skala z Politechniki
Warszawskiej.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF