...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Czym jest i jak działa e-recepta transgraniczna?

W celu realizacji e-recepty poza granicami kraju niezbędne jest udzielenie zgody na transgraniczne wykorzystanie tego dokumentu za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Obecnie możliwość taka istnieje w wybranych krajach, w tym w Chorwacji, Finlandii, Estonii, Łotwie, Czechach, Grecji, Portugalii oraz w określonych obszarach Hiszpanii. Perspektywa rozszerzenia tej opcji obejmuje również inne państwa należące do Unii Europejskiej oraz stowarzyszone z Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Na czym polega e-recepta transgraniczna?

Wprowadzenie e-recepty transgranicznej stanowi udogodnienie dla osób, które przekraczają granice państw Unii Europejskiej oraz krajów EFTA, takich jak Islandia, Liechtenstein czy Norwegia, w celu zakupu leków przepisanych przez lekarza. Polska należy do pionierów w implementacji tego systemu.

Dzięki temu rozwiązaniu, pacjenci podróżujący po kontynencie europejskim lub żyjący na styku dwóch państw zyskują możliwość łatwiejszego dostępu do niezbędnych medykamentów.

Mieszkańcy Polski mają możliwość realizacji e-recept w aptekach zlokalizowanych w takich krajach jak Chorwacja, Finlandia, Estonia, Czechy, Grecja, Łotwa, Portugalia oraz Hiszpania, w tym w konkretnych regionach hiszpańskich, takich jak Madryt, Wyspy Kanaryjskie czy Katalonia, co odzwierciedla załączona mapa.

Z kolei obywatele wymienionych państw – Portugalii, Grecji, Estonii, Łotwy, Finlandii, Czech, Chorwacji oraz Hiszpanii – mają możliwość zakupu leków na podstawie e-recepty w polskich aptekach. System ten będzie sukcesywnie rozszerzany o kolejne kraje członkowskie, co zwiększy jego funkcjonalność i dostępność.

Realizacja e-recepty transgranicznej

Aby skorzystać z możliwości realizacji e-recepty poza granicami kraju, należy najpierw zwrócić się do lekarza z prośbą o jej wystawienie. Jeśli chcemy skorzystać z pomocy specjalistów takich serwisów, jak Receptomat, musimy upewnić się, że lekarze wystawiają tam e-recepty transgraniczne. Następnie, przed podjęciem próby wykupienia leków w obcym państwie, konieczne jest zalogowanie się na Internetowe Konto Pacjenta. Proces logowania do IKP jest prosty i intuicyjny.

Po zyskaniu dostępu do konta pacjent powinien przejść do sekcji „Uprawnienia”, gdzie znajduje się opcja zezwalająca na korzystanie z e-recept w innych krajach. Należy kliknąć niebieski kafelek „Wyraź zgodę”, a następnie wybrać państwa, w których pacjent planuje skorzystać z przepisanych leków. W tym samym kroku wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji e-recepty poza granicami kraju.

Zgoda ta zostaje zapisana w systemie i jest dostępna w zakładce „Uprawnienia” na stałe, chyba że pacjent zdecyduje się ją wycofać. Warto pamiętać, że e-recepta transgraniczna jest dostępna wyłącznie dla osób dorosłych. W przypadku dzieci lekarz może przepisać leki do wykupienia za granicą jedynie na tradycyjnej, papierowej recepcie.

Wykupienie e-recepty transgranicznej poza Polską

W poszukiwaniu apteki za granicą, która honoruje elektroniczne recepty transgraniczne, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy dana placówka jest do tego uprawniona. Po odnalezieniu odpowiedniego miejsca konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, wyposażonego w fotografie. Następnie, należy zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych, które obowiązują w kraju, w którym ma nastąpić realizacja e-recepty – farmaceuta przedstawi stosowne informacje do przeczytania. Ostatnim etapem jest zakup leków przepisanych przez lekarza.

W zakresie leków, które można nabyć za granicą na podstawie e-recepty, wchodzą zarówno te dostępne na receptę, jak i te wydawane bez recepty, a także leki refundowane i nierefundowane. Należy jednak mieć na uwadze, że niektóre specyfiki, w tym leki psychotropowe, odurzające, recepturowe, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, nie podlegają realizacji poza granicami Polski. Warto więc poinformować lekarza o zamiarze wykorzystania e-recepty w innym kraju, aby uniknąć problemów związanych z dostępnością leków.

Jeżeli chodzi o realizację e-recepty transgranicznej, istotne jest, aby zakupić wszystkie przepisane leki jednocześnie, gdyż nie ma możliwości ich częściowego wykupienia. W przypadku braku któregokolwiek z leków w aptece nie można dokupić go w późniejszym czasie ani po powrocie do Polski. W sytuacji, gdy na e-recepcie nie ma przeciwwskazań, farmaceuta może zaproponować zamiennik leku.

Jeśli chodzi o kwestię refundacji, należy pamiętać, że e-recepta transgraniczna jest płatna w pełnej kwocie. Po powrocie do kraju istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów w Narodowym Funduszu Zdrowia. W tym celu należy złożyć wniosek, w którym podaje się 44-cyfrowy kod dostępu do e-recepty, znajdujący się pod kodem kreskowym na wydruku pdf. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej NFZ.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF