...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Deloitte: Polskie firmy dominują w Europie Środkowej

PKN Orlen jest wciąż niekwestionowanym liderem pod względem przychodów wśród największych firm w Europie Środkowej. Na drugiej i trzeciej pozycji znalazły się odpowiednio węgierski koncern energetyczny MOL i czeska Skoda Auto. Takie wnioski płyną z siódmej edycji rankingu „CE Top 500”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.

Najważniejsze wnioski z raportu „CE Top 500”:
PKN Orlen jest wciąż niekwestionowanym liderem pod względem przychodów wśród największych firm w Europie Środkowej.

Na drugiej i trzeciej pozycji znalazły się odpowiednio węgierski koncern energetyczny MOL i czeska Skoda Auto.

Największy skok w czołówce listy należał w 2012 r. do ukraińskiej spółki energetycznej DTEK, która awansowała z miejsca 32. na 7.

Wśród największych spółek w regionie dominują firmy energetyczne i paliwowe, które zajęły osiem na dziesięć pierwszych miejsc na liście „CE Top 500”.

Chociaż Polska, wyprzedzając Czechy, ma największą liczbą spółek w rankingu (odpowiednio 166 i 87), to Ukraina zanotowała największy wzrost liczby spółek (3). To główne wnioski płynące z siódmej edycji rankingu „CE Top 500”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.  

::

Firma doradcza Deloitte wraz z dziennikiem Rzeczpospolita przeprowadziła analizę największych firm w 18. krajach Europy Środkowej i na Ukrainie („CE Top 500” – 500 firm, oraz dodatkowo 50 banków oraz 50 ubezpieczycieli). Wyniki pokazują, że w 2012 r. przychody ogółem 500 największych firm z 18 krajów Europy Środkowej i Ukrainy wyniosły 724 mld euro, przy ich wzroście o 3,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że w 2011 r. łączna suma przychodów była wyższa o prawie 13 proc. niż rok wcześniej wyraźnie widać, że spowolnienie gospodarcze na dobre zapanowało w Europie Środkowej.

Średnia dynamika przychodów spadła z poziomu 9,8 proc. w roku 2011 do zaledwie 3,3 proc. w 2012 r., a co więcej w pierwszym kwartale 2013 r. nadal spadała i osiągnęła -0,5 proc.

W rankingu podsumowującym 2012 r. pojawiły się 63 nowe firmy, 234 skoczyły w górę, a 183 pogorszyły swoją pozycję.

Największą spółką Europy Środkowej jest nadal PKN Orlen, który zwiększył dystans do węgierskiego MOL, swojego kluczowego konkurenta w regionie, do blisko 10 mld euro. Przychody PKN Orlen wzrosły w ubiegłym roku o 10,5 proc., podczas gdy MOL jedynie o 0,6 proc.

– Jedyną istotną zmianą w pierwszej dziesiątce jest pojawienie się na 7. miejscu ukraińskiej spółki DTEK.. Z Top 10 wypadł Jeronimo Martins, który znalazł się na 12. pozycji. Taki układ sił oznacza, że w pierwszej dziesiątce tylko dwie firmy (Skoda i Metinvest) są spoza sektora energetycznego – wyjaśnia Tomasz Ochrymowicz, partner zxarządzający działem doradztwa finansowego Deloitte.

Polskie firmy w „CE Top 500”
W 2012 r. liczba rodzimych spółek w „CE Top 500” zwiększyła się o jedną w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 166. Nasz kraj jest wciąż niekwestionowanym liderem w regionie. Aż 58 proc. polskich firm zanotowało w omawianym okresie wzrost przychodów, 42 proc. ich spadki.

Polskie firmy wygenerowały 34 proc. z 724 mld euro przychodów firm z całej listy CE Top 500. Największy wzrost przychodów odnotowały spółki z Ukrainy (16,2 proc. w euro) oraz z nielicznie reprezentowanej na liście Łotwy (18,9 proc. w euro), jednak wzrost przychodów na Ukrainie w istotnej części spowodowany był zmianami kursu walutowego (zmiana przychodów w walucie lokalnej wyniosła 7,5 proc.).

Ranking banków
Największym bankiem w naszej części Europy pozostaje PKO Bank Polski, który jest większy od drugiego na liście czeskiego CSOB o około 10 mld euro. Jednak lider w 2012 r. miał zysk o 3 proc. niższy niż rok wcześniej.

Bank Pekao przesunął się na pozycję numer trzy, spychając z podium Ceską Sporitelnę. W pierwszej dziesiątce widoczny jest awans ING Banku Śląskiego, który przesunął się o trzy pozycje na ósme miejsce.

Polska zwiększyła liczbę banków w zestawieniu do 15, dystansując Czechy i Węgry, które mają po siedmiu reprezentantów.

W 2012 roku suma aktywów 50 największych banków wzrosła o 6,6 proc. Aż 37 spośród 50 analizowanych instytucji finansowych odnotowało ich wzrost. Mediana wzrostu dla wszystkich 50 banków wyniosła 4,9 proc. – Znaczenie sektora bankowego dla całej gospodarki Europy Środkowej najlepiej pokazuje fakt, że osiem z nich znalazło się w grupie 25 spółek o najwyższej kapitalizacji w regionie”– zauważa Tomasz Ochrymowicz.

Ranking ubezpieczycieli
Liderem wśród ubezpieczycieli jest wciąż PZU. W pierwszej dziesiątce podobnie jak rok temu znajduje się pięć polskich firm, zaś w całym zestawieniu jest ich 17. W 2012 r. aż 26 spośród 50 największych ubezpieczycieli odnotowało spadek składki przypisanej brutto.

Trudne czasy
Rok 2012 był czasem trudnym dla środkowoeuropejskich spółek. Jak ze spowolnieniem gospodarczym radzą sobie przedsiębiorcy? – Od firm, z którymi rozmawialiśmy podczas tworzenia raportu usłyszeliśmy, że coraz mocniej koncentrują się one na strategii. Jak ujął to jeden z naszych rozmówców, firmy przykładają większą wagę do planów długoterminowych, do jakości swych produktów i usług, wiedzy fachowej i morale swych kadr, a przede wszystkim do zarządzania ryzykiem gospodarczym. Dlatego nie ma wątpliwości, że z chwilą powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu największe spółki w Europie Środkowej będą liderami w wykorzystywaniu potencjału tego regionu – podsumowuje Alastair Teare.

::

Metodologia/ Informacje o raporcie CE Top 500:

Siódma edycja Raportu „CE Top 500” została opublikowana 3 września br. i zawiera listę 500 największych firm w oparciu o ich przychody w podziale na 7 sektorów gospodarki (TMT/ Technologie-Media-Telekomunikacja, Sektor publiczny, Farmaceutyki i ochrona zdrowia, Dobra konsumpcyjne i transport, Energetyka i zasoby naturalne, Wyroby przemysłowe, Sektor budowlany). Dodatkowo raport zawiera ranking 50 największych firm ubezpieczeniowych oraz 50 największych banków.

Przy analizie uwzględniono przychody spółek za 2012 r. oraz I kwartał 2013 r. wyrażone w euro po kursie średnim z danego okresu, dla banków – sumę aktywów, dla firm ubezpieczeniowych – składkę przypisaną brutto.

Badanie obejmuje 18 krajów Europy Środkowej oraz Ukrainę.

Raport został wzbogacony o analizy i komentarze ekspertów Deloitte.

Pełna listę firm zawiera raport firmy Deloitte „CE Top 500” oraz dodatek do dziennika Rzeczpospolita „Europa 500”. Ranking jest wspólnym przedsięwzięciem Deloitte oraz dziennika Rzeczpospolita.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF