...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Digital Promise – obietnica zmian dla osób z niepełnosprawnościami

digital promise

Innowacyjne projekty technologiczne dają szansę na wykorzystanie potencjału osób niepełnosprawnych, poprawę ich sytuacji życiowej oraz integrację. A internetowa edukacja w krótkim czasie może zredukować ponad 70 proc. odsetek biernych zawodowo w tej grupie społecznej.

10 maja 2018 roku o godzinie 11.00 w Campus Google (sala Audytorium) odbędzie się konferencja „Digital Promise” w praktyce – technologia szansą na rozwój i integrację osób z niepełnosprawnościami organizowana przez Fundację Instytut Innowacyjna Gospodarka oraz CodersTrust Polska. Wydarzenie jest inauguracją kampanii społecznej Innowacje na rzecz integracji . Akcja ta ma zrzeszać instytucje, pracodawców, fundacje oraz media. Jej celem jest wykazywanie iż dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie nauki i rozwoju zawodowego możliwa jest aktywizacja oraz integracja osób z niepełnosprawnościami. Wpisując się tym samym w praktyczne wykorzystanie założeń, zainaugurowanego przez premiera 23 kwietnia 2017 roku, programu Dostępność Plus. Rządowa inicjatywa zakłada bowiem poprawienie dostępności produktów i usług dla wszystkich użytkowników i odbiorców. Kampania Innowacje na rzecz integracji ma zwrócić uwagę na szeroki potencjał osób z niepełnosprawnościami, które na co dzień zmagają się z wieloma trudnościami, więc w roli pracowników wykazują się naturalną determinacją oraz kreatywnością.

Według Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności, w III kwartale 2017 r. 27,5 proc. osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym była aktywna zawodowo. Najliczniej występujące wady spowodowane są chorobami i uszkodzeniami narządu ruchu, toteż bariery architektoniczne są najczęściej wymienianymi przeszkodami w podejmowaniu zatrudnienia zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy. Tymczasem koniunktura gospodarcza sukcesywnie zmniejszająca odsetek bezrobotnych w Polsce wciąż upomina się o specjalistów, zwłaszcza w dziedzinie nowych technologii. Programowania, projektowania stron internetowych – umiejętności najbardziej pożądanych na rynku pracy można nauczyć się także na kursach online, bez konieczności przemieszczania się poza miejsce zamieszkania. Wzrasta też gotowość pracodawców do zatrudnienia osób pracujących zdalnie. Otwiera się zatem realna szansa by osoby z niepełnosprawnościami mogły nie tylko pracować, ale też rozwijać się w najbardziej perspektywicznych zawodach.

Ale czy polscy pracodawcy są gotowi na stworzenie stanowisk pracy dla niepełnosprawnych? Jakie są potrzeby kompetencyjne pracodawców? W jakim stopniu przedsiębiorstwa otwierają się na możliwość zastosowania pracy zdalnej? Na czym polega nowoczesna forma nauki – blended , czyli z mentorem przez Internet? – to tylko część pytań, na które na konferencji „Digital Promise” w praktyce odpowiedzą eksperci: Magdalena Dziewguć (Head of Google Cloud), Beata Jarosz (Prezes CodersTrust Polska), Jolanta Jaworska (VP ABSL), Cezary Kaźmierczak (Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców); Przemysław Kuśmierek (Prezes Migam),Piotr Pawłowski (Prezes Fundacji Integracja), Aneta Podyma-Milczarek (Prezes Pramerica), Joanna Pruszyńska-Witkowska (VP CodersTrust Polska), Monika Smulewicz (Partner Grant Thornton), dr Agnieszka Sznyk (Ingos), dr Katarzyna Śledziewska (Dyrektor Zarządzający w DELab, Uniwersytet Warszawski).

Niepełnosprawni w Polsce to grupa około dwóch milionów osób najbardziej wykluczona z rynku pracy. Ale to właśnie zatrudnienie umożliwia wyjście z mentalnej izolacji oraz poprawę jakości życia. Popularyzacja łatwo dostępnych i nowatorskich form edukacji oraz propagowanie zatrudnienia osób z orzeczeniem inwalidztwa w perspektywicznych zawodach realnie wpływa na integrację całego społeczeństwa. Z połączenia oczekiwań przedsiębiorców i możliwości osób z niepełnosprawnościami, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, hasło ‘wyrównanie szans’ ma okazję z powodzeniem zaistnieć w praktyce.

Na zakończenie konferencji zaplanowany jest warsztat – Naucz się WordPressa i projektuj strony” – specjalnie dla osób z niepełnosprawnościami, które wezmą udział w konferencji i wcześniej zgłoszą chęć udziału w warsztacie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja na http://integracja.ingos.pl/

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF