...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Digital Public Affairs (DPA) – lobbing w erze cyfrowej

Nie tylko politycy, czy wielkie partie polityczne, ale coraz więcej firm i przedstawicieli biznesu decyduje się na obecność w social media, chcąc wejść w dialog z grupami decydentów i przedstawić im swój punkt widzenia. O tym, jakie są narzędzia efektywnej komunikacji digital public affairs (DPA) opowiadają Katarzyna Rek, Head of Corporate Communication Department w On Board PR oraz Susanne Zels z berlińskiego biura ECCO Network, która w ramach wymiany doświadczeń międzynarodowych, miała możliwość pracy w warszawskim biurze ECCO Network należącym do Grupy On Board Think Kong.

Czym jest digital public affairs (DPA)?

Dla formalności wyjaśnijmy – DPA to proces budowania relacji z kluczowymi decydentami za pośrednictwem cyfrowych kanałów komunikacji. Jest on wysoce spersonalizowany i dostosowany do specyfiki i stylu życia interesariuszy, którzy na co dzień są aktywni w środowisku cyfrowym.

 

Inicjatorzy postępu

Rozwiązania z zakresu DPA po raz pierwszy zostały wprowadzone na rynku amerykańskim i w szybkim tempie zostały zaadoptowane przez wiele innych lokalnych rynków, jako kluczowe narzędzie wspierające standardowe działania PA. Kolejne europejskie organizacje, zrzeszenia zawodowe czy grupy interesów wdrożyły rozwiązania DPA. Na szczeblu europejskim stowarzyszenie zawodowe BusinessEurope aktywnie promuje swoje stanowiska i rekomendacje w kwestii umów międzynarodowych, takich jak TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji) poprzez różne kanały komunikacji: stronę internetową, Twitter, LinkedIn czy YouTube.

 

DPA – nieodłączny element nowoczesnej strategii komunikacji?

Organizacje mogą z powodzeniem wykorzystywać cyfrowe kanały komunikacji takie jak np. social media (SM) do poszerzania spektrum swoich celów strategicznych. Jednym z nich może być ugruntowanie pozycji firmy jako lidera i eksperta w danym segmencie rynkowym poprzez aktywne pozycjonowanie jej pracowników w SM. W innym wypadku narzędzia DPA mogą być wykorzystane jako metoda bezpośredniego dotarcia do kluczowych interesariuszy, z którymi kontakt poprzez standardowe kanały komunikacji byłby niemożliwy lub wysoce utrudniony. Dzięki wykorzystaniu SM, takich jak np. Twitter możliwe jest rozpoczęcie bezpośredniego dialogu z decydentem na wysokim szczeblu, pomijając przy tym naturalne bariery ochronne w postaci sekretariatów, czy biur prasowych. Ponadto, w celu dotarcia do szeroko pojętej opinii publicznej pominięcie mediów tradycyjnych, jako “pośrednika” może usprawnić komunikację kluczowych przekazów marki, poszerzyć grupę odbiorców czy wygenerować nowych sympatyków danej idei przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu efektywności komunikacji.

Wyróżniamy 4 stopnie zaawansowania działań za zakresu DPA, pogrupowane w następujący sposób:

Działania DPA – grupy docelowe

DPA wykorzystuje rozwiązania z zakresu visual story telling w celu uatrakcyjnienia przekazu skierowanego do kluczowych interesariuszy. Angażujące video, infografika, zdjęcie, czy wizualizacja pakietu danych umożliwia rozbicie skomplikowanych zagadnień (w tym tych natury legislacyjnej) na czynniki pierwsze i tym samym znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo dotarcia z przekazem do grupy docelowej. Podobnie jak pracownicy w wielu innych sektorach, także w administracji rządowej decydenci zalewani są masą informacji i dokumentów, takich jak stanowiska, white papers, czy różnego rodzaju rekomendacje. Wybiorą więc takie źródła informacji, które wydadzą się im najbardziej klarowne i najciekawsze.

Część specjalistów z zakresu PA wciąż postrzega SM jako potencjalnie ryzykowne z uwagi na fakt, że dialog w tych kanałach przebiega w sposób praktycznie niekontrolowany (w odróżnieniu od tradycyjnych kanałów komunikacji). Jednak w wielu przypadkach zamysł pozycjonowania marki jako eksperta w danej dziedzinie (np. IT) nie mógłby być możliwy bez aktywnego wykorzystywania także kanałów cyfrowych. Jeśli zadanie te zostanie wykonane poprawnie dziennikarze, influencerzy czy decydenci sami będą sięgać po opinie danego eksperta, pracując nad nowym tekstem redakcyjnym, czy zastanawiając się jaką decyzję podjąć.

Na koniec warto też wspomnieć, że istotnym elementem działań DPA jest poprawa jakości pozycjonowania strony w wyszukiwarkach internetowych (SEO), która wykonana dobrze w znacznym stopniu poprawia osiągane wyniki.

 

Narzędzia DPA

Strona internetowa

Poświęcając stronę konkretnemu zagadnieniu, produktowi czy problemowi możliwe będzie zaangażowanie jej użytkowników w interaktywny sposób, a tym samym zainteresowanie ich publikowanymi dla nich treściami. Udostępnienie im możliwości komentowania jest pierwszym krokiem do wejścia w dialog ze swoją grupą docelową. Poprzez narzędzia, takie jak visual storrytelling czy optymalizacja strony opierająca się na danych analitycznych, możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału tego narzędzia komunikacji i dostosowanie go w całości do potrzeb i specyfiki grupy docelowej.

 

Listy mailingowe i newslettery

Stworzenie listy mailingowej skierowanej do grupy decydentów zainteresowanych danym problemem, a następnie bieżące informowanie ich o rozwoju sprawy pozwoli w szybki sposób zyskać wartościową pozycję na scenie politycznej i zbudować kapitał ekspercki. To narzędzie pozwoli także na jasny przekaz treści bez możliwości własnej interpretacji czy ingerencji w formę przekazu. Korzystając z dodatkowych narzędzi, takich jak inteligentne linkowanie czy SEO, możliwy jest monitoring rezultatów oraz modyfikacja prezentowanych treści w krótkim czasie od momentu wysyłki wiadomości.

 

Twitter

Badania mediów społecznościowych przeprowadzone przez Gemius w 2015 roku pokazały, że 70% Polaków korzysta z Internetu, a ponad 3.3 miliona z nich (13%) jest obecna na Twitterze. Medium to pozwala na targetowanie wąskich grup docelowych odbiorców poprzez hashtagi, czy bezpośredni kontakt z danym decydentem. Ponieważ wszystkie aktywności na Twitterze są publiczne pozwala to na zaprezentowanie opinii czy stanowiska w transparentny sposób.

 

YouTube

YouTube jest najlepszym narzędziem do publikowania treści w formie video. Opublikowane materiały mogą w łatwy sposób zostać udostępnione w innych kanałach komunikacji, takich jak Facebook, czy Twitter. Wielu decydentów czy przedstawicieli grupy docelowej na co dzień korzysta z YouTube i jest na nim obecna. Jako przykład udanej serii filmów na YouTube zrealizowanej przez instytucję rządową warto przywołać profil Białego Domu oraz serię “The President Takes a Surprise Walk”, która została obejrzana ponad 6 milionów razy.

 

Facebook

Badania Gemius pokazują, że ponad 80% Polaków korzystających z Internetu jest obecna na Facebooku. Liczba polityków i decydentów korzystających z tego kanału komunikacji systematycznie wzrasta. Politycy szukają możliwości interakcji ze swoim elektoratem, a Facebook sam podpowiada i daje wytyczne w jaki sposób optymalnie wykorzystywać jego możliwości do kontaktu z wyborcami. Facebook pozwala też w dużym stopniu kontrolować i moderować treść pojawiającą się na oficjalnym fan page’u. Ten kanał komunikacji pozwala daje nieograniczone możliwości, także z wykorzystaniem filmów video, linków, animacji czy zdjęć, podczas gdy Twitter ogranicza przekaz do 140 znaków.

Kontakty biznesowe czy bezpośrednie spotkania z pewnością pozostaną główną osią realizacji interesów z zakresu PA. Mimo to kanały komunikacji, które oferuje sieć w sposób komplementarny uzupełniają standardowe metody, otwierając przed użytkownikami duże możliwości.

::

Fot. Fotolia

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF