...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Faktoring – atrakcyjne rozwiązanie problemu zatorów płatniczych

faktoring

Faktury z odroczonym terminem płatności to prawdziwa zmora przedsiębiorców. Ci, którzy muszą czekać na zapłatę za towar lub usługi nawet po 60 dni, coraz częściej sięgają po faktoring.

 

  1. Czym jest faktoring?
  2. Faktoring niepełny, pełny, a może odwrócony? Rodzaje faktoringu
  3. Faktury z odroczonym terminem płatności przestały być problemem

Długie terminy płatności to element przyciągający potencjalnych klientów – z jednej strony dostają od razu towar, z drugiej, mogą za niego zapłacić dopiero po kilku tygodniach. Z perspektywy sprzedawcy taka sytuacja może jednak doprowadzić do sytuacji, w której firma utraci płynność finansową.

Czym jest faktoring?

W dużym uproszczeniu, faktoring to finansowanie faktur. W usługę faktoringu zaangażowane są dwie lub trzy strony – obligatoryjnie faktorant, czyli klient przekazujący swoją fakturę (przedsiębiorca) i faktor, czyli instytucja finansowa finansująca fakturę, zwykle bank. Trzecią stroną może być kontrahent, nazywany dłużnikiem faktoringowym, który jest zobowiązany do zapłaty faktury w określonym na niej terminie. W ramach umowy faktoringowej faktor i faktorant określają wspólnie warunki przeprowadzenia faktoringu. Ten rodzaj finansowania może dotyczyć faktur nieprzeterminowanych i jest jednym z rozwiązań problemu długich terminów płatności.

Faktoring niepełny, pełny, a może odwrócony? Rodzaje faktoringu

Usługi faktoringu są dostępne już dla coraz szerszej grupy odbiorców. Współpracę z firmą faktoringową może podjąć zarówno duża spółka, jak i osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Nie każdy jednak otrzyma takie same warunki faktoringu i możliwość skorzystania z każdego jego rodzaju. Faktoring dzieli się na wiele rodzajów, biorąc pod uwagę takie kryteria jak charakter zobowiązania, przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy, czy moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność.

Pierwszy podział dzieli faktoring na pełny, niepełny i mieszany. Faktoring pełny, nazywany również faktoringiem właściwym, bez regresu, polega na całkowitym przejęciu przez faktora odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta. Faktorant otrzymuje zwykle zaliczkę w wysokości 80-90% wartości faktury, jednak nie musi jej oddawać, jeśli kontrahent nie zapłaci swojego zobowiązania wobec faktora. Zupełnie odwrotnie jest w przypadku faktoringu niepełnego (niewłaściwego, z regresem). Faktor może sfinansować fakturę w 100%, jednak nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, w którym kontrahent nie zapłaci za fakturę. Z kolei faktoring mieszany łączy obie formy – faktor ponosi odpowiedzialność do ustalonego z faktorantem poziomu.

Równie często występuje podział na faktoring wierzytelnościowy i odwrócony. Ten pierwszy to tak naprawdę podstawowa forma faktoringu, w której faktor nabywa wierzytelność, a faktorant dokonuje cesji wierzytelności na rzecz faktora  wówczas kontrahent spłaca wierzytelność faktorowi, a nie pierwotnemu sprzedawcy, czyli faktorantowi. Odwrotną formę stanowi faktoring dłużny, nazywany odwróconym. W tym przypadku faktorant zaciąga dług u faktora i zobowiązuje się do jego spłaty w określonym terminie, niezależnie od tego, czy otrzyma zapłatę za fakturę, czy też nie.

Faktoring można podzielić również ze względu na charakter prowadzonej współpracy z kontrahentami. Faktoring krajowy jest dostępny dla przedsiębiorców, których odbiorcami są firmy polskie. Coraz częściej jednak dochodzi do transakcji wewnątrzunijnych lub sprzedaży na rzecz kontrahentów spoza UE – wówczas mamy do czynienia z faktoringiem międzynarodowym. Faktoring eksportowy pozwala na utrzymanie płynności finansowej w sytuacji, w której kontrahenci zagraniczni stosują terminy płatności typowe dla ich kraju, np. 60 lub 90 dni. W przypadku faktoringu importowego, faktorant zyskuje wiarygodność w oczach kontrahentów zagranicznych oraz potwierdzenie wypłacalności.

Faktury z odroczonym terminem płatności przestały być problemem

Odkąd usługa faktoringu stała się dostępna dla polskich przedsiębiorców, grono korzystających z niej podmiotów stale się powiększa, a firmy faktoringowe rozwijają się i oferują coraz atrakcyjniejsze formy finansowania faktur. Tym, co przyciąga przedsiębiorców, jest głównie możliwość utrzymania płynności finansowej oraz zapewnienia firmie środków obrotowych na nieprzerwane działanie. Pomimo nowych regulacji prawno-podatkowych w tym zakresie, zatory płatnicze wciąż są zmorą wielu przedsiębiorców, a faktoring w swojej najprostszej formie rozwiązuje te problemy szybko i niskim kosztem. Dostępność środków w krótkim czasie po wystawieniu faktury sprawia, że firmy działają bez przeszkód, a ich właściciele mogą nimi swobodnie i efektywnie zarządzać. Co więcej, faktorant nie wymaga wykazania zdolności kredytowej czy spełnienia rygorystycznych warunków finansowych. Dla wielu przedsiębiorców jest to więc opcja atrakcyjniejsza niż kredyt czy pożyczka dla firm, ponieważ zapewnia ciągły dostęp do gotówki i nie blokuje możliwości sięgnięcia po inne rozwiązania finansowe, w tym te dłużne, jak kredyty inwestycyjne.


Źródło: czerwona-skarbonka.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF