...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Farma inwencji 2013

Gdzie szukać inspiracji dla przełomowych, nowatorskich rozwiązań? W jaki sposób dzieci rozwiązują problem, z którym nie poradził sobie Thomas Edison? Czy proces tworzenia innowacji może być przewidywalny? Co mają wspólnego bajki i rozwiązania stosowane w skafandrach kosmicznych? Czy istnieją sprawdzone algorytmy wynalazczości? Spróbujmy pójść tropem wskazanych pytań.

IDEA: niekonwencjonalne forum i platforma inspiracji, wymiany myśli, poglądów. Warsztaty, wykłady, prelekcje, seminaria prowadzone przez najlepszych polskich ekspertów oraz zagranicznych gości – wszystko wokół tematów głównych, czyli inwencji, innowacji i kreatywnego myślenia.

CEL: Pobudzanie i rozwijanie umiejętności twórczego myślenia. Poznawanie wykorzystywanie własnego potencjału kreatywnego, ćwiczenie umiejętności myślenia koncepcyjnego, poszukiwanie innowacyjnych i oryginalnych rozwiązań problemów.

Inwencja, innowacja, pomysłowośœć, wynalazczoœść, kreatywnoœść to wartoœści, a zarazem umiejętnoœści najcenniejsze i najbardziej dziśœ poszukiwane – nie tylko w gospodarce, ale też w śœwiecie kultury czy polityki społecznej. W hiperkonkurencyjnym otoczeniu oraz zmiennym i nieprzewidywalnym śœrodowisku zdolnoœść tworzenia nowych rozwiązań problemów, zarówno tych starych, jak i nowych, staje się coraz czꜶciej nie tylko elementem przewagi konkurencyjnej, ale wręcz warunkiem przetrwania firm, organizacji, instytucji.

Wierzymy, że kreatywnoœść czy innowacyjnoœść nie są „darem”, „wrodzonym talentem” czy tajemniczą zdolnoœścią dostępną nielicznym. To umiejętnośœć, którą każdy może rozwijać, kształtować i osiągać w jej zakresie coraz lepsze rezultaty.

Warunki podstawowe to otwartoœść i pewna doza wyobraŸźni -– te zaśœ spełnić może każdy. Zdolnoœść dokonywania odkryć także dostępna jest każdemu. Zwiększa się w miarę, jak uwalniamy się od przesądów, klisz, nawykowych zachowań.

Chcąc jednak wyrwać się z rutyny myœlenia, warto spróbować odrzucić sprawdzone wzorce i przekonania, do których bywamy mocno przywiązani. Należy wyjœść na zewnątrz – nabrać dystansu, spojrzeć z oddali, zmienić kontekst, otoczenie. Zrobić coœ zupełnie innego, spróbować czegoœ więcej.

Taką właśœnie przestrzeń oferuje Farma Inwencji – miejsce służące inspiracji, stymulacji, czasem też prowokacji, eksperymentom i swobodnej wymianie doœwiadczeń związanych z inwencją i innym myœleniem. Inspiracja przychodzi najczęœciej z zewnątrz, a tzw. olśœnienie rzadko następuje nad biurkiem czy w sali konferencyjnej.

Farma Inwencji to również przestrzeń dzielenia się wiedzą i wymiany doœwiadczeń na temat sprawdzonych metod zwiększających prawdopodobieństwo dokonania odkrycia. Jest ich, jak się okazuje, wiele. Cz궜ć z nich stała się już popularna, inne stosowane są np. przez œśrodowiska zawodowe i naukowe, z którymi na co dzień nie mamy okazji obcować.

Wynalazki opracowywane przez inżynierów, technologów czy odkrycia nauk humanistycznych oparte są na podobnych lub wręcz identycznych mechanizmach poznawczych. I jeœśli nawet procesów inwencji wciąż nie można zautomatyzować czy ująć w ścisłe algorytmy postępowań, samo poznanie sposobów, które działają, czyli przynoszą konkretne rezultaty, staje się wymierną wartoœścią.

::

Co czeka na uczestników Farmy Inwencji?

Rozgrzewki twórcze. Każdy dzień rozpoczyna się od ćwiczeń, na zasadzie „coœ dla ciała, coœ dla umysłu”. Chętni mogą skorzystać np. z porannej sesji jogi. Zaraz potem odbywa się praca w grupach moderowana przez dośœwiadczonych trenerów-ekspertów.

Pigułki teorii. Krótkie, barwne wykłady przybliżają teorie metod kreatywnego i innowacyjnego myśœlenia. Omawiane są podejœścia heurystyczne, metody analityczne czy intuicyjne.

Inspiracje. Spacer połączony z prelekcją przyrodnika-pasjonata może być okazją do czerpania inspiracji z rozwiązań, które tworzy sama natura. Uważna obserwacja natury niejednokrotnie stanowiła punkt wyjśœcia dla innowacyjnych rozwiązań, np. zapięcie typu rzep, „dziób” pociągów szybkobieżnych, zamek błyskawiczny itd.

Prowokacje. Ilustrowany wykład na temat wybranych fenomenów popkultury ilustruje tezę, że inwencja wynika często z buntu wobec rzeczywistoœści – niezgody na status quo, kontestacji i negacji tego, co zastane.

Zaskoczenia. Podczas dwóch dni wykładów, szkoleń i warsztatów uczestnicy spotkają się również z elementami, których nie znajdą w agendzie, takimi, jak wystawy, wernisaże, recitale, pokazy, spotkania autorskie.

::

Przykłady warsztatów

Design thinking – sposób na innowacje
—Bartłomiej Serafiński

DT to „dyscyplina, która korzysta ze zdrowego rozsądku i metod projektantów, aby zaspokoić potrzeby ludzi za pomocą tego, co jest technologicznie możliwe i co rozsądna strategia biznesowa może zmienić w wartość dla klienta, i szansę rynkową”.

Design thinking to:
– intuicyjna metoda pracy, dzięki której powstają innowacje,
– metoda, która nie wymaga wielkich nakładów, ale rygoru,
– najważniejszą jej częścią jest szybkie testowanie nowych rozwiązań w praktyce.

W trakcie spotkania omówiony zostanie DT, czyli proces projektowania innowacji stosowany z powodzeniem przez największe światowe koncerny. Przedstawione zostaną przykłady udanego wykorzystania metody w projektowaniu nowatorskich produktów i procesów obsługi klienta na polskim rynku. Pokazane też zostanie to, jak w praktyce sprawdzają się takie narzędzia service design thinking, jak customer journey, rapid prototyping, sketchstorming i trystorming. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tym, jak można kontrolować proces tworzenia rzeczy, których jeszcze nie ma.

Argonauci codzienności
—Agata Grabowska

Każdego dnia rozmaite instytucje produkują niezliczone masy informacji, które nie są wykorzystywane, poddawane żadnej obróbce ani archiwizacji. Trafiają do śmieci, choć odpowiedzi na wiele ważkich pytań oraz mnóstwo inspiracji można by znaleźć dzięki recyklingowi tej istniejącej już przecież wiedzy. Warsztat będzie praktyczną wprawką w zbieraniu i analizowaniu skrawków, odprysków i resztek wiedzy odrzuconej. Uczestnicy poznają sposoby czytania między wierszami,
szukania powiązań i składania historii z pozornie niepasujących do siebie resztek. Przećwiczą metody przełamywania rutyny i wyostrzania zmysłów w swojej pracy i dowiedzą się, jak zostać argonautą codzienności.

Bogowie wracają na olimp
Jarosław Marek Spychała

Najważniejsza zasada biznesu, wspólna dla świata kultury i nauki, jest powszechnie znana i nie stanowi żadnej tajemnicy – aby odnieść sukces, trzeba się wyróżnić, stworzyć coś nowego, innowacyjnego, czego nikt do tej pory nie zaproponował. Wyzwaniem jednak pozostaje kwestia tego, jak to wyróżnienie osiągnąć, jak wpaść na pomysł „inny od innych”. Poszukiwanie metod wyróżnienia jest przedmiotem dociekań wszystkich marketerów. Uderzający jest jednak fakt, że poszukiwania tzw. świętego Graala kreatorów zdominowane są przez perspektywę analityczną i statystyczną, która wyjaśnia już
zrealizowane przedsięwzięcia. Analizy i wnioski powstałe na tej drodze są wnioskami post factum, opisem tego, „co zrobiono”. Takie podejście nie jest jednak receptą na to, jak samemu „coś zrobić”. Rzecz jednak nie w tym, aby poznać tajemnicę tego, jak działali inni, lecz w tym, aby poznać tajemnicę tego, jak my sami możemy coś zrobić. Proponowana metoda pozwala na tworzenie oryginalnych koncepcji komunikacyjnych w taki sposób, aby były zrozumiałe i atrakcyjne dla szerokiego grona
odbiorców, bez względu na bariery językowe i kulturowe. Metoda zbudowana jest na mechanizmach, które przyczyniły się do sukcesu wielu religii, poczynając od kultu Demeter, Izydy czy Kybele, a na Sol Invictus, Mitrze czy Chrystusie kończąc.

Inspirujące mikrotrendy
—Natalia Hatalska

Współczesny świat zmienia się niezwykle dynamicznie, szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Ray Kurzweil twierdzi nawet, że w XXI wieku 100 lat to w rzeczywistości 20 tys. lat postępu. Jak w tej zmieniającej się rzeczywistości mogą i powinni funkcjonować marketerzy? Czy możliwe jest planowanie dalej niż na pół roku do przodu? Dlaczego śledzenie mikrotrendów
jest istotniejsze od śledzenia trendów? Jak rozpoznać trendy wiodące i gdzie ich szukać? Wreszcie, jak stwierdzić, które z nich są kluczowe dla naszej branży?

::

Bartłomiej Serafiński  Jeden z najbardziej doœwiadczonych strategów marketingowych w Polsce. Od 2009 roku prowadzi firmę Touch Ideas, która pomaga tworzyć i wprowadzać na rynek innowacje. Jest ekspertem w zakresie tworzenia innowacji w metodologii design thinking. Przed rozpoczęciem kariery biurowej zajmował się zawodowo żeglarstwem regatowym – w załodze jachtu MK Cafe Team USA zdobył Admirals’ Cup 97.

Jarosław Marek Spychała  Twórca metody Lego-Logos, filozof, wykładowca akademicki, dziennikarz, współpracownik miesięcznika „Zwierciadło”, wczeœniej „Polityki”, „Perspektyw”, Radia Tok FM. Zawodowo zajmuje się kształceniem i rozwojem technik myœlenia twórczego oraz jego zastosowaniem w edukacji, kulturze i gospodarce. Laureat Wyróżnienia Specjalnego 2007 przyznawanego zdolnym polskim naukowcom przez tygodnik „Polityka” w ramach akcji „Zostańcie z Nami” oraz nagrody Kryształki Zwierciadła 2008 przyznanej przez miesięcznik „Zwierciadło”.

Agata Grabowska  Socjolożka i doœwiadczona badaczka, obecnie na stanowisku senior discovery consultant w CPC – agencji strategicznej grupy DDB. Zajmuje się monitorowaniem trendów i analizš zjawisk konsumenckich oraz implementacjš tej wiedzy w procesie przygotowywania strategii dla klientów agencji. Doktor socjologii, od 11 lat wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, tłumaczy ksišżki i publikuje w prasie branżowej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badawczy Rynku i Opinii, kierownik Szkoły Badań Rynku. Czterokrotnie nagradzana na Kongresie Badaczy Rynku i Opinii, w tym za „TrashBook” w 2012 roku.

Natalia Hatalska  Ekspert w dziedzinie alternatywnych form komunikacji marketingowej. Pomysłodawczyni wielu kampanii opartych na niestandardowych działaniach reklamowych, nagrodzonych w konkursach reklamowych. Autorka bloga poœwięconego reklamie – Hatalska.com – uznawanego za jeden z dziesięciu najbardziej wpływowych blogów w Polsce.

::

Data: 22-24 listopada 2013

Miejsce: Hotelnarvil.pl

FarmaInwencji.pl

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF