...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Golden Drum zawiesza Rosję i Białoruś w udziale w festiwalu

Międzynarodowy festiwal kreatywności Golden Drum zawiesza twórcom z Rosji i Białorusi możliwość zgłaszania prac do tegorocznej edycji konkursu oraz zasiadania w jury.

Pomimo, że organizacja jest neutralna politycznie i skupia się na promowaniu interesów branży reklamowej i komunikacyjnej, jej przedstawiciele uważają, że w tych wyjątkowych okolicznościach niezbędne jest zdecydowane stanowisko. Decyzja została podjęta przez zarząd słoweńskiej Izby Reklamy i kierownictwo festiwalu Golden Drum w odpowiedzi na nieuzasadnioną i nielegalną inwazję Rosji na Ukrainę, poważne pogwałcenie prawa międzynarodowego oraz z powodu wsparcia tych działań przez Białoruś.

Ta decyzja nie została podjęta łatwo. Nie wolno nam ignorować tych, którzy cierpią z powodu tej wojny. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że wielu rosyjskich i białoruskich profesjonalistów z branży kreatywnej i komunikacyjnej sprzeciwia się działaniom swoich władz. Tym samym zdecydowanie potępiamy agencje, media lub inne podmioty, które są zaangażowane w niewybaczalne działania rosyjskiego rządu. Nasza branża stanowi tylko mały fragment większego obrazu, ale chcemy jednoczyć się w naszych działaniach przeciwko wojnie.

Mojca Briščik, prezes Golden Drum i prezes słoweńskiej Izby Reklamy

Słoweńska Izba Reklamy jest organizacją non-profit, która powołała festiwal Golden Drum w celu połączenia społeczności reklamowych Nowej Europy. Jest promotorem pokoju, dialogu i wolności słowa. Festiwal potępia wszelkiego rodzaju konflikty zbrojne.

Stanowczo potępiamy rosyjską inwazję na Ukrainę. Opowiadamy się za pokojem, demokracją i równością, sprzeciwiamy się wszelkim aktom agresji. Jako izba trzech interesariuszy – agencji, reklamodawców i mediów – zobowiązana do przestrzegania zasad pokojowej współpracy, mamy obowiązek wobec naszych członków i społeczności reklamowej publicznie potępiać działania Rosji, które naruszają prawo międzynarodowe. Nasza decyzja wynika z przekonania, że prawa człowieka muszą być zawsze przestrzegane.

Urban Korenjak, prezes słoweńskiej Izby Reklamy

Aby wesprzeć głosy twórców z Ukrainy, w geście symbolicznego wsparcia, organizatorzy festiwalu zobowiązują się do dzielenia się ich prawdą, a także od odstąpienia od pobierania opłat wpisowych na tę edycję festiwalu.


źródło: MSL

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF