...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

IKEA Retail z tytułem Dobroczyńcy Roku 2022 za „Otwartość na różnorodność”

2 czerwca br. odbyła się gala jubileuszowej edycji plebiscytu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. Jak wskazują organizatorzy konkursu, nagrodzeni laureaci to firmy, które w ciągu ostatnich 25 lat reprezentowały najlepsze standardy w obszarze społecznego zaangażowania biznesu, pozytywnie wpływały na rzeczywistość i rozwiązywały kluczowe problemy społeczne.

W tegorocznej, 25. edycji kapituła konkursu wręczyła jubileuszową „Nagrodę 25-lecia”, a także przyznała tytuł „Dobroczyńcy Roku 2022” w 7 kategoriach. Tegorocznym zwycięzcą w kategorii „Otwartość na różnorodność” została IKEA Retail Polska za przekazanie dochodu ze sprzedaży wielobarwnej torby STORSTOMMA na obsługę telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Infolinię od lat prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która to postanowiła podziękować IKEA za kilkuletnią partnerską współpracę i zgłosiła firmę do miana „Dobroczyńcy Roku 2022”.

Nagrodę w imieniu IKEA odebrała Susanna Romantsova, Liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA Retail w Polsce i podziękowała:

W imieniu IKEA oraz własnym, chciałabym serdecznie podziękować Kapitule za to wyróżnienie. Z całego serca dziękuję Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę za naszą długoletnią współpracę oraz jej niesamowitą pracę na rzecz dzieci i nastolatków. To jednak więcej niż nagroda. To więcej niż współpraca z Fundacją. To więcej niż sama torba. To możliwość realnego wsparcia otwartości w całym naszym społeczeństwie oraz wyraz szacunku dla społeczności LGBT+. Głęboko wierzę, że ta nagroda posłuży inspiracji jeszcze większej liczbie osób i organizacji do wsparcia oraz działania na rzecz różnorodności i włączania.

Susanna Romantsowa

Przyznana nagroda to też wyraz uznania jury dla długoletniej współpracy pomiędzy IKEA a Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. W 2020 roku, w związku z pandemią COVID-19, IKEA oraz Ingka Centres przekazały Fundacji darowizny na rzecz wsparcia jej placówek pomocowych. W kolejnym roku wspólnie realizowanymi projektami były akcja „Razem w Trosce o Dom” oraz kampania „Pokój Nastolatka”, w której to podpowiadano dorosłym, jak rozmawiać z młodzieżą na tematy związane z różnorodnością. Natomiast dochód ze sprzedaży toreb STORSTOMMA na obsługę telefonu zaufania 116 111 IKEA przekazuje już od 2020 roku.

Tegoroczna odsłona projektu wystartowała 17 maja, w Międzynarodowy Dzień Homofobii, Transfobii i Bifobii. Wielobarwne torby są obecnie dostępne w sklepach stacjonarnych IKEA w Polsce, na stronie IKEA.pl oraz w Aplikacji Mobilnej IKEA. Przewidywany dochód z ich sprzedaży umożliwi odebranie dodatkowo nawet kilku tysięcy połączeń od dzieci i nastolatków potrzebujących rozmowy o tym, co dla nich trudne i bolesne, a nieznajdujących wsparcia wśród najbliższych z ich otoczenia.

W tym roku kapituła konkursu wyróżniła IKEA Retail Polska także za stałe zwracanie uwagi na problemy dzieci LGBT+, które są dyskryminowane i wykluczane w swoim środowisku oraz realizację – wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacją Ocalenie – programu „Razem w Trosce o Dom”. Dotychczas w ramach tego projektu pomoc otrzymało ponad 1100 osób i 365 rodzin, które nie mają bądź były zmuszone opuścić swój dom.

IKEA wierzy, że wszyscy ludzie mają prawo do sprawiedliwego traktowania i równych szans, co wynika z wartości firmy i przyjętej w 2020 roku strategii Różnorodności i Włączania. Wśród pięciu kluczowych kierunków strategii znalazło się m.in. wsparcie osób LGBT+ w pracy, za co jeszcze w tym samym roku IKEA Retail Polska otrzymała nagrodę „LGBT+ Diamonds Awards” w kategorii Pracodawca roku wspierający osoby LGBT+.

Dla organizacji tak samo ważne są działania na rzecz m.in. równych szans dla kobiet w rozwoju zawodowym, równości płac, sprawiedliwego podziału obowiązków rodzicielskich, zatrudniania osób z niepełnosprawnością, budowania otwartości na różne kultury i narodowości w miejscu pracy, czy wsparcia różnorodności wiekowej, w tym włączanie na rynku pracy osób 50+. W ramach tego podejścia IKEA chce także inspirować społeczności lokalne, współpracując z organizacjami pozarządowymi, które przeciwdziałają wykluczeniu. Przykładem takiego działania jest właśnie długofalowa współpraca z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.


źródło: IKEA

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF