...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Ilona Weiss prezesem zarządu spółki PMPG Polskie Media S.A.

Ilona Weiss

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania od dnia 01 stycznia 2021 r. Pani Ilony Weiss do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki PMPG Polskie Media S.A.

Od czasu ogłoszenia globalnej pandemii COVID-19, transformacja cyfrowa dla wielu firm – a często całych branż – stała się kwestią ich rynkowego być albo nie być. Również dla spółki PMPG Polskie Media S.A. obecna sytuacja okazała się bodźcem do znacznie przyśpieszonego procesu digitalizacji.

Decyzja Rady Nadzorczej o powołaniu Ilony Weiss na stanowisko prezesa zarządu jest związana z przyjętą na początku roku strategią, której celem jest transformacja cyfrowa GK PMPG Polskie Media.

Zmiana dzieje się teraz – pod wpływem cyfryzacji rynek mediów znajduje się w przełomowym momencie. Cieszę się, że będę mogła z pozycji prezesa zarządu PMPG Polskie Media S.A. przeprowadzić holding działający na rynku tradycyjnych i nowych mediów przez proces zmian technologicznych i wyzwań ery cyfrowej. Spółki mediowe stają się dziś spółkami technologicznymi. O ile publikacje wytwarzane są w formie tradycyjnej, o tyle w modelu dystrybucji prasy nastąpiła radykalna zmiana – stanie się ona w najbliższych latach całkowicie cyfrowa i kluczowa w sposobie interakcji Czytelnika z treścią. Dołączam do zespołu PMPG, spółki, która tak odważnie i stanowczo postawiła na cyfryzację. W moim odczuciu jej dodatkowym atutem jest jej transparentność jako podmiotu notowanego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także siła marki i posiadanych brandów oraz jakość tworzonych treści, co przy właściwej strategii czyni ją podmiotem jeszcze bardziej atrakcyjnym w oczach przyszłych Inwestorów i Akcjonariuszy.

 Ilona Weiss, PMPG Polskie Media S.A.

Nowa prezes zarządu przez ostatnie trzydzieści lat piastowała wysokie funkcje zarządcze w spółkach technologicznych. Jest przedsiębiorczym i zorientowanym na wyniki liderem, posiadającym wyczucie biznesowe i zdolność do przekształcania działalności i napędzania wzrostu na różnych rynkach, na co wskazuje wiele zrealizowanych przez nią z sukcesem projektów. Przekonałem się o tym osobiście przy wspólnej pracy z Uniwersytetem Stanforda i UPTC w Kalifornii. Od kilku miesięcy Ilona Weiss współpracuje z Zespołem PMPG w roli konsultanta, aktywnie uczestnicząc w rozpoczętej przez spółkę transformacji cyfrowej. Świat stał się dziś szybki i cyfrowy – tym samym cieszę się, że możemy wspólnie czerpać z międzynarodowego doświadczenia Ilony Weiss w naszych strukturach od teraz jako prezesa. Kompetencje jakie zdobyła współpracując z liderami technologicznymi w Europie, USA czy w Azji, mają kluczowe znaczenie dla poszerzenia zasięgu naszej firmy poprzez nowe, innowacyjne kanały dystrybucji i partnerstwa a także budowania naszej pozycji i globalnych ambicji. Osobiście, nie mogę się doczekać współpracy w realizacji naszych inicjatyw rozwojowych z tak doświadczonym menedżerem, w którym będę miał wsparcie.

Michał M. Lisiecki, założyciel i większościowy akcjonariusz spółki

Ilona Weiss

Karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w Banku Handlowym w Warszawie. W latach 1993–1996 pracowała w spółce Telekomunikacja Polska SA, gdzie współtworzyła plany rozwojowe i inwestycyjne. Od 1996 do 2006 roku zajmowała kierownicze stanowiska w dziale finansowym grupy Alcatel. Po globalnej fuzji Alcatel–Lucent w 2006 roku objęła stanowisko menedżera finansowego odpowiedzialnego za unifikację zasad sprawozdawczości finansowej połączonych firm w Polsce oraz konsolidację. Była dyrektorem finansowym w spółce Sage (2008–2010), gdzie odpowiadała za zarządzanie strategiczne i operacyjne finansami grupy w Polsce. Pełniła funkcję wiceprezes zarządu w spółce Sygnity S.A. w latach 2010–2012. Była Przewodniczącą Rady Nadzorczej Sygnity Europe sp. z o.o. (2012), wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Max Elektronik S.A. (2010–2012), członkiem Rad Nadzorczych spółek: Winuel S.A. (2010), PB Polsoft sp. z o.o. (2010–2011), Sygnity Technology sp. z.o.o. (2010–2011) oraz MCI Capital TFI S.A. (2013–2019). Była partnerem do spraw inwestycji w grupie MCI Capital (2012–2014).

W latach 2012–2014 Ilona Weiss pełniła funkcję wiceprezesa zarządu Grupy ABC Data, w latach 2015–2016 prezesa zarządu w ABC Data Germany, a w latach 2015–2019 funkcję prezesa zarządu Grupy ABC Data. Pod jej przywództwem Grupa ABC Data urosła do rangi lidera w dystrybucji sprzętu IT na rynku Europy Środkowo–Wschodniej. W 2016 r. wypracowała najwyższe przychody w całym sektorze IT w Polsce, a także największą wartość sprzedaży sprzętu (według raportu ITwiz Best 100). W 2016 r. firma rozwinęła kompetencje z zakresu VAD (Value Added Distributor). W tym samym roku została pierwszym oficjalnym dystrybutorem Xiaomi w Unii Europejskiej. W kolejnym roku uruchomiła własną platformę ABC Data Cloud oferując zaawansowane usługi IT realizowane w oparciu o model chmurowy, natomiast w 2018 została wyłącznym dystrybutorem rozwiązań Alibaba Cloud w Europie.

Ilona Weiss jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalności Zarządzanie Finansami. Posiada również międzynarodowe kwalifikacje finansowe ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). W latach 2010-2013 pełniła funkcję Prezydenta ACCA Poland oraz była członkiem Globalnego Forum ds. Sprawozdawczości Finansowej (Corporate Reporting Global Forum). Ukończyła również Executive Program na MIT Sloan School of Management w zakresie Zastosowań Sztucznej Inteligencji, na Harvard University w zakresie Cyberbezpieczeństwa oraz na Harvard Business School w zakresie Strategii Dysruptywnych.

Od 2003 r. Ilona Weiss jest członkiem międzynarodowej organizacji ACCA, GTDC (Global Technology Distribution Council) organizacji reprezentującej czołowych dystrybutorów IT (2015-2019), oraz członkiem YPO (Young Presidents Organization), sieci dyrektorów generalnych skupiającej 27 000 członków w ponad 130 krajach (od 2018), a od 2019 – Business Centre Club. Była prelegentem na konferencjach branżowych: GTDC Investor Summit (Wall Street, Nowy Jork, 2015), GTDC Summit Emea (Wiedeń, 2017), Global Women’s Leadership Summit (Tokio, 2017 i Sydney, 2018), Rozwijaj biznes z najlepszymi (Warszawa, 2017) i Technology Symposium (Stanford University, 2018 i 2019).

PMPG Polskie Media

Spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca wprost.pl i e-tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca dorzeczy.pl i tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. Bieżące informacje o działalności Grupy Kapitałowej PMPG można znaleźć na stronie internetowej firmy, a także na jej profilach w serwisach społecznościowych Facebook oraz Twitter.

Dzięki stale rosnącej liczbie użytkowników należących do Grupy serwisów internetowych, głównie wprost.pl i dorzeczy.pl, PMPG trafiła wiosną 2020 roku do Top 20 wydawców internetowych w Polsce. Z 9,4 mln użytkowników (RU), PMPG jest zdecydowanym liderem w kategorii serwisów związanych z tygodnikami opinii, mając w niej 70% całkowitego udziału. Sam serwis wprost.pl, nr 1 w tej kategorii, osiągnął ponad 24% zasięgu wśród wszystkich polskich internautów, a dorzeczy.pl 15,5%. (za Gemius/PBI, listopad 2020 r.)


Źródło: PMPG Polskie Media

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF