Innowacja radykalna czyli zmień znaczenie!

0 1 119

6 grudnia Concordia Design – centrum designu w Poznaniu będzie miejscem dyskusji o
innowacji i jej wpływie na zmiany w biznesie. Dlaczego na dzisiejsze potrzeby
przeładowanej informacjami i ideami rzeczywistości jedynym rozwiązaniem jest innowacja
zmieniająca znaczenie wyjaśni prof. Roberto Verganti, doradca w budowaniu strategii
biznesowych w oparciu o metodologię design driven innovation dla światowych marek
m.in. : Samsunga, Ducati, Gucci, Unilevera, Barilli, Ferrari, Alessi.

Prof. Roberto Verganti wyjaśnia czym jest dziś innowacja. Jeszcze kilka lat temu każda nowa
idea była okrzyknięta innowacją. Dziś przez nieograniczony dostęp do informacji i
kreatywnych rozwiązań musimy radzić sobie z ich nadmiarem. Pojawia się mnóstwo
pomysłów, ale raczej „liftingowanych”, niewiele wśród nich przełomowych rozwiązań. Jak
wybrać ideę, która ma znaczenie i w radykalny sposób wpłynie na nasz biznes, zmieni
dotychczasową strategię i kontakt z użytkownikami. Podczas wykładu i warsztatów
“Innowacja zmienia znaczenie” profesor Roberto Verganti będzie dzielił się swoim
doświadczeniem we wdrażaniu innowacji i poszukiwaniu przełomowych rozwiązań.

Prof. Roberto Verganti o wydarzeniu:
http://bit.ly/2ASnWx7

Od design thinking do innowacji radykalnej
Wg prof. Roberto Vergantiego metodologia pracy nad nowymi konceptami – design thinking
– do niedawna uznawana na odkrycie w dziedzinie poszukiwania innowacji – oparta na
generowaniu jak największej liczby rozwiązań, by następnie rozwijać te najlepsze z udziałem
użytkowników i multidyscyplinarnych ekspertów, sprawdza się w innowacji stopniowej,
prowadzącej do polepszenia rzeczywistości (produktów i usług).

Z kolei rozwiązanie na miarę naszych czasów przeładowanych wielością idei to innowacja
radykalna oparta na zmianie znaczenia i szukaniu zupełnie nowych wartości dla usług czy
przedmiotów. Rozpoczyna się od manifestacji wizji, która musi być zderzona z wizjami innych
osób – najpierw najbliższego partnera, a następnie radykalnych myślicieli, wreszcie
zewnętrznych ekspertów i interpretatorów, a na końcu użytkowników. Uczestnicy tego
procesu odnajdują unikalne znaczenie produktów czy usług przez doświadczenie i stawianie
podstawowych pytań Dlaczego? Jak? Co? W ten sposób powstają projekty nie trochę lepsze
od istniejących na rynku, lecz ekstremalnie różne, zaspakajające inne potrzeby wcześniej im
nieprzypisywane. Z produktów przydatnych rodzą się produkty pożądane, modne, o których
mówi się „przełomowe”.

Czy to znaczy, że design thinking przestaje być już użytecznym narzędziem do kreowania
nowych rozwiązań? Niekoniecznie. Jest zarezerwowana dla projektów w obrębie innowacji
stopniowej, która jest podstawą rozwoju wielu przedsiębiorstw. Proces design thinking
rozpoczyna się od badań rzeczywistości, obserwacji użytkowników, a tym samym jest ściśle
związany z analizą teraźniejszości i diagnozie problemów. W innowacji opartej na zmianie
znaczenia punktem wyjścia jest wizja oderwana początkowo od wszystkich ograniczeń rynku,
dopiero w fazie krytycznej zostaje urealniona. Ten punkt wyjścia okazuje się kluczowy i ma
ogromy wpływ na efekt całego procesu.

Metodologia Design Thinking – etapy:
 Badania, analiza potrzeb i problemów użytkownika

 Diagnoza problemów
 Kreowanie rozwiązań
 Prototypowanie, testowanie, korekty
 Przygotowanie do wdrożenia
 Poprawa rzeczywistości

Metodologia Design Driven Innovation – etapy:
 Wizja indywidualna (kierunek)
 Para na ringu – pogłębienie wstępnych założeń
 Krąg radykałów – szukanie nowych kierunków i znaczeń
 Interpretacja – proces krytyczny wizji
 Ludzi mówią – testowanie
 Nowa rzeczywistość

Podczas warsztatów z prof. Roberto Verganitm uczestnicy poznają poszczególne etapy
projektowania innowacji. Przede wszystkim będzie to okazja do nauczenia się, w jaki sposób
innowacje i poszczególne etapy ich projektowania zastosować w praktyce, np. we własnej
firmie, poznają także case study najbardziej obiecujących innowacji wypracowanych dzięki
temu procesowi.

Polscy mistrzowie innowacji – case study firm
Podczas całego wydarzenia będzie też silne odniesienie do polskiego rynku – najlepsze case
study – przykłady jak innowacyjne rozwiązania zrewoulucjonizowały działanie firm i
projektowanie przez nich produktów i usług. Przedstawi je Anna Wróblewska (szefowa
Concordia Konsulting, założycielką niezależnej firmy konsultingowej Metaphor, którą tworzy
sieć osób o interdyscyplinarnych kompetencjach połączonych ideą humanizacji biznesu) we
wspólnym panelu dyskusyjnym z prof. Roberto Vergantim i szefami kilku firm, których
procesy zostały zakończone z sukcesem i które zdecydowały się podzielić tym
doświadczeniem: Volkswagen Polska, Urząd Miasta Poznania, Harpo, Alvo, IT Company,
Gazeta Wyborcza. W dyskusji udział potwierdzili: Jarosław Urbański, HARPO, CEO; Szymon
Trzebiatowski, Volkswagen, Dyrektor Projektów Strategicznych; Iwona Matuszczak-Szulc,
Urząd Miasta Poznania, Dyrektor Działu Rozwoju Miasta; Jerzy Wójcik – Gazeta Wyborcza,
wydawca; Maciej Pokrzywiński, IT Company, Dyrektor Generalny. Alina Kubiak, ALVO,
Dyrektor Marketingu.

Jednym z prezentowanych innowacyjnych procesów będzie praca nad strategią Miasta
Poznania 2020+, którą zespół Concordia Consulting i Metaphor kierowany przez Annę
Wróblewską przeprowadził w ubiegłym roku. Wyzwaniem postawionym przed
konsultantami było: Jak zaprojektować spójną strategię, z którą mieszkańcy będą się
utożsamiać i będą wierzyć, że zmieni ich warunki życia? Ważne, by w nowej strategii
połączyć kierunki rozwoju z potrzebami różnych środowisk miejskich i administracji z
uwzględnieniem trendów przyszłości europejskich metropolii. Zadaniem procesu było
dodatkowo rozwinięcie kompetencji miękkich administracji publicznej, które umożliwią
skuteczne wdrożenie strategii i dokonanie zmian w mieście. Do wspólnej pracy zaproszeni
zostali pracownicy administracji i ponad 600 mieszkańców miasta – przedstawicieli
wszystkich grup społecznych m.in.: studentów, biznesmanów, artystów, osoby bezrobotne,
emerytów. Projekt rozwoju nowej strategii miasta realizowany był podczas serii warsztatów kreatywnych, gdzie uczestnicy pracowali w multidyscyplinarnych zespołach, łącząc swoją
wiedzę i doświadczenie. Generowane rozwiązania były na bieżąco konsultowane z
ekspertami różnych dziedzin, środowisk miejskich oraz administracji publicznej (w tym z
Prezydentem Miasta Poznania). Podczas warsztatów, które spełniały funkcję otwartych
konsultacjach społecznych, uczestnicy tworzyli na początku mapy problemów miasta i
diagnozowali, dlaczego są istotne. Najczęściej wymieniane bolączki miasta to: transport,
czystość miasta, otwartość urzędu, inwestycje, nastawienie społeczne, estetyka miasta i
wizja. Po wstępnym określeniu, gdzie można poprawić funkcjonowanie miasta, uczestnicy
pod okiem konsultantów zaczęli generować pomysły. W czasie trwania procesu mieszkańcy
miasta mogli zgłaszać swoje idee w specjalnych Skrzynkach Pomysłów Miejskich
umiejscowionych w każdej dzielnicy Poznania. Powstała też platforma służąca komunikacji z
interesariuszami procesu projektowania strategii rozwoju miasta Poznania
(https://strategia2020plus.pl). Dodatkowo zorganizowany został konkurs dla młodych oraz
środowisk twórczych na kreatywne rozwiązania. Jaki jest efekt procesu? Powstała pierwsza
w historii miasta strategia rozwoju Poznania stworzona wspólnie przez mieszkańców,
administrację, środowiska NGO’s oraz ekspertów różnych branż i środowisk. Głównym celem
strategicznym miasta wypracowanym podczas warsztatów jest podniesienie jakości życia
wszystkich mieszkańców i wzrost znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej. Aby to
zrealizować, określonych zostało pięć priorytetów – obszarów działania: wspólnotowość i
dialog społeczny, nowoczesna przedsiębiorczość, silna metropolia, zielone mobilne miasto,
przyjazne osiedla. Strategia zawiera konkretne wskazówki jak wdrożyć te rozwiązania, by
Poznań stał się miastem dla ludzi. Dzięki zaangażowaniu tak wielu różnych interesariuszy w
proces, wspólnej pracy nad zrozumieniem bolączek miasta oraz opracowaniu rozwiązań jest
szansa, iż uczestnicy staną się realnymi ambasadorami przyszłości Poznania. Jak w tym
procesie nastąpiła zmiana znaczenia strategii Miasta Poznania? Zgodnie z pierwotnym
wyzwaniem celem było stworzenie strategii czyli dokumentu służącego urzędnikom do
realizacji planów rozwoju miasta. W wyniku procesu powstała strategia jako przewodnik po
mieście przyszłości współtworzony z mieszkańcami, który wspiera inicjatywy społeczne.
Wydana została w nowoczesnej formie, napisana zrozumiałym, przyjaznym dla odbiorców
językiem, co zachęca do korzystania z niej przez osoby chcące w aktywny sposób zmieniać
swoje miasto.
…………………………………………
prof. Roberto Verganti – profesor w School of Management of Politecnico di Milano,
dyrektor Leading’Lab- LEAdership, Design and INnowation Laboratory. Współpracuje z
Harvard Business School, Copenhagen Business School I California Polytechnic University.
Doradca w European Design Leadershi w Komisji Europejskiej. Jego najnowsza, wydana w
2017 roku książka – “Overcrouded. Designing Meaningful Products in a World Awash with
Ideas”, to zbiór metod i narzędzi mówiących o tym, jak kreować przełomowe wizje.
Wcześniejsza pozycja – “Design-Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by
Radically Innovating what Things Mean” – została uznana przez Business Week za najlepszą
książkę związaną z designem i innowacjami. Verganti jest również autorem ponad 150
artykułów dla najbardziej znaczących czasopism branżowych, takich jak Harvard Business
Review, The Wall Street Journal, The New York Times, Financial Times i Business Week.

Anna Wróblewska – Partner i szef Concordia Design Konsulting – usług doradczych w
obszarze innovation&design management. Założycielka Metaphor – firmy partnerskiej, którą
tworzy sieć osób o interdyscyplinarnych kompetencjach połączonych ideą humanizacji
biznesu. Jedna z pierwszych w Polsce konsultantek Design Management. Od 10 lat zajmuje
się budowaniem strategii firm i marek, rozwojem i wdrażaniem nowych produktów oraz
usług, usprawnianiem pracy zespołów projektowych w oparciu o autorską koncepcję
łączenia kilku metodologii m.in.: design management, design thinking, user experience,
service design, coaching w branży wyposażenia wnętrz, fashion, FMCG, IT oraz dla
organizacji, instytucji rządowych i pozarządowych. Konsultant w największym w Polsce
projekcie dla Firm Rodzinnych. Autorka i kierownik merytoryczny pierwszych w Polsce
studiów podyplomowych „Zarządzanie innowacją. Design Management” na Uniwersytecie
SWPS. Wykładowca w School of Form. Jest trenerem coachem PCC dyplomowanym przez
ICF.

PROGRAM KONFERENCJI 6 GRUDNIA, CONCORDIA DESIGN

08:00 – 09:00
Rejestracja uczestników
09:00 – 09:30
Otwarcie Konferencji.
Prezentacja na temat konsultingu i jego znaczenia dla rozwoju firm.
9:30 – 11:00
Roberto Verganti – wykład: „ Overcroud. Design Meaningful Experiences in a World Awash
with Ideas”
Wykład w języku angielskim z polskim tłumaczeniem. Zobacz opis
Po wykładzie 15 minut przerwy.
11:15 – 12:15
Case studies – prezentacja innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych w firmach.
Panel dyskusyjny poprowadzą: Roberto Verganti oraz Anna Wróblewska – szefowa Concordia
Konsulting.
Udział wezmą: Jarosław Urbański – HARPO, Jerzy Wójcik – Gazeta Wyborcza, Iwona
Matuszczak Szulc – Urząd Miasta Poznania, Szymon Trzebiatowski – VW Poznań, IT Company
– Maciej Pokrzywiński, Alina Kubiak – ALVO.
12:15 – 12:45
Przerwa
12:45 – 15:45
Roberto Verganti – warsztat: „FINDING A MEANINGFUL DIRECTION. Practicing Design
Thinking in a World Overcrowded by Ideas”.
Warsztat w języku angielskim z polskim tłumaczeniem.
15:45 – 16:00
Zakończenie

Komentarze
Ładowanie...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. AkceptujęDowiedz się więcej