Jak napisać wypowiedzenie OC?

Zgodnie z przepisami, możesz zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe na inne. Aby jednak było to możliwe, koniecznością jest złożenie wypowiedzenia umowy OC. To dokument niezbędny, aby złożony przez ciebie wniosek miał moc prawną. Dowiedz się, jak napisać go poprawnie. 

 

Każdy zarejestrowany pojazd musi mieć ważne ubezpieczenie OC. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo przerwania ciągłości ochrony, wprowadzono automatyczne przedłużenie polisy. Oznacza to konieczność złożenia wypowiedzenia umowy w momencie, gdy kierowca chce wykupić ubezpieczenie samochodu w innym niż do tej pory towarzystwie ubezpieczeniowym.

Wypowiedzenie OC – kiedy można je złożyć?

To, kiedy można złożyć wypowiedzenie OC, jest uzależnione m.in. od powodu składania takiego dokumentu. Taka opcja jest dostępna w przypadku kierowców, którzy:

  • chcą zmienić ubezpieczyciela w najbliższym roku ubezpieczeniowym,
  • rezygnują z polisy wykupionej przez poprzedniego właściciela auta,
  • zamierzają zrezygnować z ubezpieczenia wykupionego na odległość.

Warto przy tym podkreślić, że w każdym z powyższych przypadków obowiązują nieco inne terminy składania dokumentów. I tak:

  • aby uniknąć automatycznego przedłużenia polisy, wypowiedzenie OC należy dostarczyć do ubezpieczyciela nie później niż 1 dzień przed wygaśnięciem ubezpieczenia;
  • aby rezygnacja z umowy zawartej na odległość była skuteczna, wypowiedzenie musi dotrzeć w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

Natomiast w przypadku nabycia pojazdu z ważną polisą, wypowiedzenie OC można złożyć w dowolnym momencie.

Wypowiedzenie umowy OC – niezbędne elementy w dokumencie

Wypowiedzenie umowy OC, niezależnie od tego, z jakiej przyczyny jest składane, musi mieć formę pisemną. Ważne jest także, aby zawierało kilka istotnych elementów. Chodzi o:

  • dane ubezpieczającego auto,
  • dane samochodu (nr rejestracyjny, nr VIN),
  • numer polisy,
  • dane towarzystwa ubezpieczeniowego (pełna nazwa + adres),
  • podstawę prawną (w zależności od tego, jaki jest powód składanego wypowiedzenia).

Wypowiedzenie powinno być zwieńczone własnoręcznym podpisem ubezpieczającego.

Dużym ułatwieniem jest fakt, iż dokument taki można wygenerować – w formie gotowej do podpisania i wysłania. Wystarczy tylko wypełnić formularz dostępny np. na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego lub w internetowych serwisach ubezpieczeniowych.

Wypowiadasz umowę? O tym pamiętaj! 

Jeżeli decydujesz się wypowiedzieć umowę OC, musisz pamiętać o utrzymaniu ciągłości ubezpieczeniowej. Oznacza to konieczność wykupienia nowej polisy – tak, aby rozpoczynała się zaraz po wygaśnięciu poprzedniej.

Dlaczego ma to znaczenie? Już nawet jednodniowa przerwa w ochronie będzie wiązać się z karą finansową nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nie ma więc sensu ryzykować – szczególnie, że kwoty są wysokie. Tym wyższe, im dłuższa była przerwa w ochronie.

Warto przy tym podkreślić, że w przypadku ubezpieczenia OC można wybrać najtańszą ofertę. Zakres ochrony i sumy gwarancyjne są regulowane przepisami – wysokość składki nie wpływa na to, jak szeroką odpowiedzialność przejmie na siebie ubezpieczyciel.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF