...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania, czyli czym jest opinia o innowacyjności?

opinia o innowacyjności

Innowacja ujmowana jest jako podstawowe zjawisko w rozwoju gospodarczym, a organizacje, które swoją strategię i cele opierają na innowacyjności podbijają rynki globalne. Wbrew obiegowej opinii należy zaznaczyć, że nie każdy nowy pomysł biznesowy jest innowacją. Innowacyjność pomysłu biznesowego można zweryfikować uzyskując tzw. opinię o innowacyjności. Opinia o innowacyjności jest to analiza przygotowywana przez podmiot niezależny od pomysłodawcy. Obecnie często niezbędna podczas wnioskowania o środki potrzebne na urzeczywistnienie pomysłu.

Czym jest innowacja?

Pojęcie innowacji zostało szczegółowo zdefiniowanie przez międzynarodowy podręcznik badań innowacji Oslo Manual 2018. Objaśnienie to, jest jednak bardzo złożone, dlatego też, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, Unia Europejska, uprościła definicje i przyjęła jako innowację wszystkie pomysły wiążące się z:

 • wprowadzaniem nowatorskich produktów lub usług,
 • prowadzeniem i wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych,
 • odnajdowaniem nowych rozwiązań różnych problemów społecznych.

 

Poniżej przeczytasz czym jest opinia o innowacyjności.

Opinia o innowacyjności – jak urzeczywistnić nasz pomysł?

Realizację koncepcji, która spełnia warunki innowacji, można finansować zarówno ze środków własnych, jak i źródeł zewnętrznych. W praktyce jednak to dotacje są jedną z najpopularniejszych form pozyskiwania kapitału. Warto zaznaczyć, że w ostatnich latach kluczową rolę w rozwoju przedsiębiorstw odgrywają Fundusze Europejskie, które stawiają właśnie na innowację. Oznacza to, że środki pozyskać można z kilku źródeł wspierających rozwój pomysłów odznaczających się innowacyjnością̨, takich jak:

 • Fundusze norweskie,
 • Program Horyzont Europa (2021-2027),
 • Programy regionalne (RPO).

 

W celu sfinansowania planowanych inwestycji przedsiębiorstwa składają wnioski nie tylko o dotacje, ale również o ulgi technologiczne czy wsparcie inwestorskie. Aby wyróżnić się na tle konkurencji oraz potwierdzić potencjał projektu, warto oprócz podstawowych dokumentów załączyć pozytywną opinię o innowacyjności. Jest to niezależna analiza na temat innowacji, którą firma planuje wdrożyć w swojej działalności. Co więcej coraz częściej dokument ten jest wymagany podczas ubiegania się o środki zewnętrzne na urzeczywistnienie pomysłu.

Jak uzyskać opinię o innowacyjności?

O wystawienie opinii o innowacyjności mogą ubiegać się przedsiębiorstwa:

 • planujące wdrożyć innowację,
 • posiadające patenty na wynalazki,
 • posiadające prawo rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • właściciele technologii,
 • większościowi udziałowcy spółek będących właścicielami technologii.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że opinie o innowacyjności mogą zostać wydane wyłącznie przez jednostki naukowe, czyli podmioty, które prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe w sposób ciągły. Do grona tych instytucji należy między innymi Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat.

Proces uzyskiwania opinii jest przejrzysty: eksperci oceniają technologie pod kątem ustalonych przez grantodawcę kryteriów. Jednym z podstawowych wymagań jest zazwyczaj określenie rodzaju innowacji oraz jej charakterystyka. W zależności od konkursu, pod uwagę brane są zarówno innowacje produktowe, procesowe, jak i organizacyjne, czy marketingowe. Kolejnym ważnym aspektem jest wykazanie innowacyjności technologii. Oprócz rozwiązań zupełne nowych, jeszcze niestosowanych przez żadne przedsiębiorstwo, do grona innowacji zaliczane są również procesy i produkty dostępne na rynku od niedawna. Wykazanie, że technologia nie jest powszechnie dostępna, jest jednym z uniwersalnych elementów każdej opinii o innowacyjności.

 

Opinia o innowacyjności

Ważnym elementem składowym dokumentu jest też wyszczególnienie oraz uzasadnienie kosztów, jakie zostaną poniesione podczas wdrażania innowacji. Warto również zwrócić uwagę na fakultatywne kryteria. Dodatkowe punkty w konkursie często można uzyskać wykazując, że pomysł będzie realizowany na podstawie wyników prac badawczo-rozwojowych, czy też wykazując znaczący wpływ technologii na rynek krajowy lub międzynarodowy. Wszystkie informacje muszą być jednak poparte weryfikowalnymi źródłami lub badaniami. Ponadto każda opinia o innowacyjności zawiera deklarację poufności oraz bezstronności.

 

Ile kosztuje opinia o innowacyjności?

Cena i czas wystawienia opinii uzależniony jest od stopnia złożoności pomysłu i tematyki, której dotyczy projekt. Najczęściej jednak przygotowanie dokumentu trwa około 10 dni, a koszty realizacji wahają się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Ponadto istnieje możliwość odliczenia Ulgi B+R. Zaadresowana jest ona do przedsiębiorców, którzy chcą powiększyć swoją ofertę o nowe produkty/usługi, albo modyfikują już istniejące wersje, bez konieczności tworzenia zupełnie nowych technologii.

Chociaż opinia o innowacyjności, jako część dokumentacji nie decyduje o otrzymaniu dofinansowania, to z pewnością może zwiększyć szanse na sukces. W wiarygodny sposób udowadnia ona, że pieniądze, o które wnioskuje przedsiębiorstwo będą dobrze wykorzystane. Należy jednak pamiętać, że czas potrzebny na wystawienie opinii mierzony jest indywidualnie. Dlatego warto skontaktować się z wybraną jednostką naukową odpowiednio wcześniej.

 

Zobacz także:

Opinia o innowacyjności – pozyskiwanie funduszy unijnych


 

Bartosz Olcha BioStat

Bartosz Olcha
Senior Project Manager w BioStat®

www.biostat.com.pl

Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w już ponad 400 projektach badawczych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź. A także Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Shell, Vivus Finance oraz z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy.

BioStat® to komercyjna jednostka naukowa posiadająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą naukowcy, analitycy, biotechnolodzy, menadżerowie i innowatorzy IT zajmujący się zagadnieniami praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań badawczych w biznesie. Specjalizujemy się m.in. w badaniach oraz oprogramowaniu medycznym. Transfer wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. To nasza przewaga. Pracujemy rzetelnie od 15 lat. Realizujemy projekty badawcze i multichannelowe skierowane do środowisk naukowych, biznesowych i medycznych w oparciu o nasze systemy takie jak: eCRF.biz™, SurvGo™, Cati-system czy Medfile® oraz dedykowane autorskie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Kompleksowo wspieramy naszych Partnerów w cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji strategii sprzedażowych. Nasi eksperci: Rafał Piszczek - Statystyk. Autor publikacji naukowo badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych. Ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny. dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek - Matematyk. Autorka publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej. Wykładowca Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej, pracę doktorską broniła na AGH w Krakowie. dr Monika Jaremków - Ekspert ds. Badań, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, współautor publikacji książkowych. dr Marian Płaszczyca - Statystyk, doktor nauk biologicznych. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz autor publikacji naukowo-badawczych z dziedziny inżynierii genetycznej, bioinformatyki i fizjologii roślin. dr Małgorzata Płaszczyca - Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Fizjologii Roślin Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne uzyskane podczas pracy w szwedzkim uniwersytecie. Jest współautorem publikacji zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych. Gosia pracę w BioStat® rozpoczynała od tworzenia analiz statystycznych na potrzeby raportów medycznych opracowywanych dla wiodących firm farmaceutycznych. dr Sebastian Musioł - Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a wcześniej wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, GWSP w Chorzowie, WSFiP w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, ekspertyzach i konsultacjach strategicznych. Posiada doświadczenie w badaniach rynkowych i marketingowych oraz w realizacji kampanii wizerunkowych, promocyjnych i informacyjnych. Autor publikacji naukowych w zakresie marketingu i ekonomii. Bartosz Olcha - Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w już ponad 400 projektach badawczych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź. A także Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Shell, Vivus Finance oraz z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy. www.biostat.com.pl haloDoctor - nowa usługa telemedyczna łączy pacjenta z lekarzem | Lekarz online | e-Wizyty | e-Recepta

Biostat