...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Kantar Polska – Raport Pokolenia

Jedna trzecia przedstawicieli pokolenia Alfa odkłada pieniądze na ważniejsze cele. 70% Zetek szuka najniższych cen, a 66% Baby Boomers wybiera artykuły wyprodukowane w Polsce. Od Alfa do Baby Boomer – co jest ważne dla przedstawicieli poszczególnych pokoleń i jak się zmieniają?

 

Kantar Polska ogłosił wyniki z najnowszego raportu Pokolenia – Marketing pokoleń i zmian. Pokolenia, to nie tylko zjawisko demograficzne. Różnice między przedstawicielkami i przedstawicielami pokoleń obejmują szereg postaw, poglądów i wyznawanych wartości.
Wychowanie, dorastanie, wreszcie funkcjonowanie w odmiennych okolicznościach społecznych, kulturowych, historycznych w naturalny sposób wpływają na to, jak ludzie reagują na otaczającą ich rzeczywistość, jakie podejmują decyzje i jakie mają oczekiwania wobec dynamicznie zmieniającego się świata.

Co wiemy o pokoleniach?

Najmłodsi, czyli Alfy skupieni są na tu i teraz, swoje cele chcą realizować natychmiast.
Zetki uważają, że świat powinien funkcjonować na ich zasadach.
Dla Ygreków ważniejsze jest doświadczanie, przeżywanie, niż posiadanie.
Priorytetem Xów jest status społeczny.
Baby Boomers niejedno już widzieli i są świadomi wartości posiadanego doświadczenia życiowego.

Jak kupują pokolenia?

Najmłodsze Alfy rzadko odkładają pieniądze, najczęściej wydają je na produkty spożywcze, takie jak słodycze (47%) i napoje (37%). Ci oszczędniejsi odkładają na rower (26%), smartfon (24%) lub komputer (22%).
W starszych pokoleniach, zarabiających już własne pieniądze, widoczna jest skłonność do oszczędzania, poszukiwania najtańszych ofert. Najsilniej ta postawa widoczna jest wśród Zetek (70%). Z kolei wśród najstarszych Baby Boomers częściej, niż u młodszych, preferowane są artykuły wyprodukowane w Polsce (66%).
To co łączy wszystkich, to rosnące obawy o przyszłość finansową własnych gospodarstw domowych.

Unikalność Raportu Pokolenia

Raport Pokolenia to portret dynamiczny, bo pokazuje, jak postawy reprezentantek i reprezentantów poszczególnych pokoleń zmieniały się w czasie. Jak przebiegał proces przystosowywania się do zachodzących zmian i sytuacji kryzysowych. Obrazuje zachowania w różnych sferach życia w ujęciu pięciu pokoleń Polek i Polaków (pokolenia: Alfa, Zet, Iks, Ygrek i Baby Boomers) oraz, co jest bardzo unikalne, pokazuje jak zmieniają się pokolenia w ciągu dekad, czyli jakimi osobami były np. dzisiejsze Y, dziesięć lat temu? Czy świat wartości, potrzeb, upodobań zmienia się wewnątrz pokolenia wraz w wiekiem?
Pozwala to na analizę nie tylko stanu obecnego, ale również trendów, a co za tym idzie pokusić się o prognozy zmian postaw i zachowań pokoleń w przyszłości.

Źródła danych
Opis świata pięciu pokoleń zaczerpnęliśmy z tak zróżnicowanych źródeł, jak badanie ilościowe Target Group Index (największe badanie konsumenckie w Polsce prowadzone nieprzerwanie od 1998 roku), dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, a także z etnograficznych badań jakościowych przeprowadzonych na potrzeby niniejszego raportu przez partnera Kantar Polska, firmę IRCENTER. Raport zawiera dane ilościowe oraz jakościowe z wypowiedziami przedstawicieli pięciu pokoleń, jak również liczne podsumowania i rekomendacje oraz wskazówki do działań w komunikacji i biznesie.
Więcej informacji o raporcie: https://pokolenia.kantarpolska.pl/
Kontakt
Kuba Antoszewski, PR Manager Kantar
kuba.antoszewski@kantar.com

O firmie Kantar
Kantar to wiodąca na świecie firma doradcza i konsultingowa działająca w oparciu o analizę danych i informacji. Oferujemy całościową, unikatową i wszechstronną wiedzę o tym, jak ludzie myślą, co czują i jak działają – globalnie i lokalnie – na ponad 90 rynkach. Łącząc pogłębioną wiedzę i doświadczenie naszych pracowników, nasze zasoby danych i wypracowane przez lata normy, a także innowacyjne analizy i technologie analityczne, pomagamy naszym klientom rozumieć ludzi i stymulować zrównoważony wzrost.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF