...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

KGHM Polska Miedź najlepsza w Europie Środkowej

W roku 2012, trudnym dla całej gospodarki regionu spółka KGHM Polska Miedź była bezkonkurencyjna jeżeli chodzi o stabilne przychody i perspektywę wzrostu. Przychody KGHM w ubiegłym roku wyniosły 6,4 mld euro, co oznacza 19 proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

– Kandydatów do nagrody oceniano, biorąc pod uwagę dziewięć szczegółowych czynników, w tym m.in. wzrost przychodów, rentowność czy wielkość eksportu – mówi Tomasz Ochrymowicz, partner zarządzający w dziale doradztwa finansowego Deloitte.

Kapituła doceniła również, że miedziowy gigant inwestuje w nowe technologie, modernizuje istniejącą infrastrukturę i optymalizuje procesy. Nie bez znaczenia było także to, że spółka stara się zdywersyfikować swoje źródła przychodów, tak, aby 30 proc. z nich w dłuższej perspektywie nie było związane z jej podstawową działalnością, czyli wydobywaniem i produkcją miedzi. Pozwoli to ochronić firmę przed wahaniami cen tego surowca. Strategia koncernu zakłada, że do 2018 r. KGHM będzie produkować 700 tys. zamiast 500 tys. ton miedzi rocznie, a to oznacza rozszerzenie działalności poza Polskę i Europę.

Tegoroczny laureat nagrody „Index of Success” został wyłoniony spośród 30. najlepszych firm regionu Europy Środkowej.

Aby znaleźć się w indeksie trzeba było spełnić kilka kryteriów:

– obecność na liście pięciuset największych firm Europy Środkowej pod względem osiągniętych przychodów – ubiegłoroczny ranking „CE Top 500”,

– duża skala prowadzonego biznesu (500 mln euro rocznych przychodów w przypadku firm, 10 mld euro aktywów na koniec roku dla banków oraz co najmniej 250 mln euro składki przypisanej brutto dla ubezpieczycieli),

– siedziba spółki musi być zlokalizowana w Europie Środkowej,

– spółka musi mieć przejrzystą strukturę właścicielską oraz publikować sprawozdania finansowe,

– firma musi prowadzić działalność w co najmniej trzech krajach,

– firma musi cieszyć się obiektywnie dobrą reputacją oraz dawać gwarancję utrzymania dobrych wyników finansowych w najbliższych latach.

W indeksie 30 firm znalazły się 25 przedsiębiorstwa, trzy banki i dwóch ubezpieczycieli.

Decydującej oceny 30 kandydatur dokonała niezależna kapituła w składzie:
Jan Krzysztof Bielecki – przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów RP,
Henryka Bochniarz – prezydent, Polska Konfederacja Lewiatan,
prof. Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego UE w latach 2009-2012,
prof. Michał Kleiber – prezes Polskiej Akademii Nauk,
Adam Maciejewski – prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
Alastair Teare – partner zarządzający Deloitte Central Europe,
Bogusław Chrabota – redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”.

Dodatkowo dla indeksu najlepszych 30. firm regionu został obliczony wskaźnik pokazujący ich kondycję finansową. Jego poziom potwierdza, że przedsiębiorstwa z regionu środkowoeuropejskiego borykają się ze spowolnieniem gospodarczym. W porównaniu z danymi za rok 2011 wartość wskaźnika zmniejszyła się o 5,5 proc. Rok wcześniej wzrost wyniósł 7,3 proc.

Tworzenie wskaźnika indeksu odbywa się według klarownych zasad. Jego składnikami w 25 proc. są przychody (aktywa w przypadku banków czy składka przypisana brutto w przypadku ubezpieczycieli), kolejne 25 proc. to przychody skorygowane o wzrost cen surowców, 30 proc. to rentowność wyrażona w zwrocie kapitału własnego (ROE) i po 10 proc. płynność i siła kapitałowa spółek. – Ubiegłoroczne wyniki największych firm Europy Środkowej były nieco słabsze niż rok wcześniej, widoczne było wyhamowanie tempa wzrostu przychodów oraz spadek rentowności. Stąd też niższy poziom indeksu – dodaje Patryk Darowski, menedżer w dziale doradztwa finansowego Deloitte.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF