...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Masowe zwolnienia w Open Finance

Jeden z największych pośredników finansowych w Polsce podjął uchwałę w sprawie uruchomienia procedury zwolnień grupowych.

Czym jest Open Finance?

Jest to firma pośrednictwa finansowego w Polsce, która działa na rynku od 2004 roku. Głównym akcjonariuszem spółki jest należący do byłego miliardera Leszka Czarneckiego Getin Noble Bank. Przedsiębiorstwo to posiada około 130 placówek na terenie całego kraju i zatrudnia w nich ponad 1000 ekspertów finansowych. Niestety z powodu problemów finansowych rok temu spółka złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości, a w 2022 roku ruszyła z procedurą zwolnień grupowych.

Przedstawiciele Open Finance poinformowali, iż z powodu zamierzonych zwolnień firma powiadomi przedstawiciela pracowników i zaprosi wszystkich zatrudnionych do konsultacji.

Emitent powiadomi przedstawicieli pracowników o przyczynach zamierzonych zwolnień grupowych i zaprosi ich do konsultacji oraz zawiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Emitent opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z przedstawicielami pracowników.

 Oficjalny Komunikat Open Finance

Upadek pośrednictwa finansowego

Wraz z ogłoszoną upadłością spółka poinformowała w grudniu 2021 roku, że powodem zakończenia ich działalności jest ,,istotne pogorszenie sytuacji finansowej spółki”. Dodatkowo niskie przychody i obroty nie pokrywają kosztów związanych z ich działalnością, co równocześnie wskazuje na brak perspektyw związanych z uzyskaniem finansowania, które mógłby pozwolić na dalsze ich funkcjonowanie. Warto też wspomnieć o akcjach i obligacjach spółki, które dzisiaj wynoszą 0,26 zł. Ich faktyczny stan sugeruje upadek OPF, jak i koniec jego działalności na rynku.

Akcje spółki Open Finance/ 26 stycznia 2022

 

 

Warto też wspomnieć o akcjach i obligacjach spółki, które dzisiaj wynoszą tylko 0,26 zł. Ich faktyczny stan sugeruje upadek OPF, jak i koniec jego działalności na rynku. Na koniec warto też dodać, że w ciągu trzech kwartałów tego roku pośrednik finansowy miał około 15,26 mln zł skonsolidowanej straty netto. W porównaniu z rokiem poprzednim miał on aż 7,11 mln zł zysku. Z kolei przychody ze sprzedaży, które wyniosły w 2020 roku 155,06 mln zł spadły do 91,27 mln zł.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF