...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Mediaplanerzy: „Nie liczy się zasięg grupy, ale portalu”

66 procent mediaplanerów przy planowaniu kampanii internetowej uważa zasięg portalu za zdecydowanie ważniejsze kryterium, niż zasięg grupy mediowej – wynika z badania* przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia. Jednocześnie planując kampanię na stronie głównej portalu, 97 proc. badanych uznaje jej zasięg za ważne kryterium wpływające na wybór.

Celem badania była identyfikacja ważności kryteriów wpływających na decyzję o wyborze mediów do kampanii internetowych, przez osoby zajmujące się zawodowo planowaniem kampanii internetowych. Pełny raport z badania: www.ikropka.onet.pl

Cechy lidera rynku portali internetowych

92 proc. mediaplanerów zapytanych o definicję lidera polskiego rynku, powiązało tę cechę z największym zasięgiem strony głównej portalu i największym zasięgiem domeny. Tylko nieco ponad połowa badanych (54 proc.) zgodziła się z opinią, że bycie liderem rynku portali wiąże się z przynależnością do grupy mediowej, która ma największy zasięg w internecie.

Badani zapytani wprost o wskazanie kto jest liderem polskiego rynku wśród portali internetowych, w 67 proc. przypadków wskazali na Onet.pl. Dla 23 proc. liderem jest Wirtualna Polska. Według lipcowych wyników badań Megapanel, portal Onet.pl wyprzedza portal WP.pl o 2,6mln RU.

Zasięg portalu, zasięg grupy, czy wizerunek?

Na pytanie w jakim stopniu przy planowaniu kampanii na stronie głównej istotny jest jej zasięg, 76 proc. respondentów uznało to kryterium za bardzo ważne, a 21 proc. za raczej ważne.

Badani zapytani wprost o to, jaki portal jest miejscem ich pierwszego wyboru przy planowaniu kampanii na stronie głównej portalu (biorąc pod uwagę zasięg strony głównej jako kryterium), w 60 proc. przypadków wskazali na Onet.pl. 23 proc. badanych wskazało na Wirtualną Polskę, a 5 proc. wybrało portal Gazeta.pl. Planując kampanię internetową marketerzy zwracają również uwagę rozpoznawalność marki portalu. 50 proc. uznało ten czynnik za ważny (32 proc. za bardzo ważny, 28 proc. za raczej ważny).

Kierując się kryterium rozpoznawalności marki portalu internetowego, 58 proc. badanych wybrałoby portal Onet.pl jako miejsce realizacji kampanii. Portal WP.pl wskazało 20 proc. badanych, a portal Gazeta.pl 11 proc.

Zasięg grupy mediowej i pozycja w badaniu Megapanel jest przy wyborze miejsca kampanii bardzo ważna dla 25 proc. badanych, a raczej ważna dla 36 proc. Badani zapytani jednak wprost o to, co jest ważniejszym kryterium przy planowaniu kampanii – zasięg grupy mediowej, czy zasięg portalu, w 66 proc. odpowiedzi wskazali na zasięg portalu.

Główne miejsce realizacji kampanii

Badani zostali poproszeni o wskazanie głównego miejsca realizacji kampanii, która powinna mieć duży zasięg jednego dnia i dotrzeć do atrakcyjnej grupy celowej w prestiżowym otoczeniu/kontekście. 51 proc. badanych wybrało Onet.pl, 18 proc. Wirtualną Polskę, 15 proc. Gazeta.pl, a 1 proc. Interia.pl.

Zadano także pytanie o wybór miejsca na kampanię intensywnie wykorzystującą kreację wideo. W tym wypadku 37 proc. badanych wybrałoby Onet.pl. Inne serwisy video takie jak np. YouTube czy serwisy z kategorii VOD wykorzystałoby 41 proc. badanych.

::

*Badanie zostało przeprowadzone został przeprowadzone przez firmę ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. na zlecenie Media Impact Polska Sp. z o.o. w terminie 7 – 18 sierpnia 2015, metodą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI), na próbie 142 osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Osoby biorące udział w badaniu nie były informowane o podmiocie zlecającym badanie.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF