...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Meetrics wdraża narzędzia do zaawansowanych pomiarów efektywności reklam wideo

laptop

Meetrics - wiodący europejski dostawca rozwiązań do weryfikacji efektywności reklam - wprowadza nowe, mocno rozbudowane narzędzia do pomiaru kampanii wideo, pod nazwą Advanced Video Metrics.

Wprowadzana właśnie technologia o nazwie Advanced Video Meetrics (AVM), pozwoli na dokonywanie pomiarów i zestawień szczegółowych parametrów efektywności wyświetlanych reklam wideo, na czele z ich widocznością i słyszalnością.

Branża reklamowa nadal poświęca dużo czasu i wysiłku na stosunkowo bezsensowne wskaźniki i raporty. Dotyczy to szczególnie właśnie reklamy wideo. Wskaźniki ukończenia filmu (Video Completion Rates) niewiele tak naprawdę mówią o skuteczności reklamy i efektywności kampanii. Istnieje obecnie wyraźna nierównowaga między wysiłkami reklamodawców a możliwościami kontroli kampanii.

Philipp von Hilgers, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Meetrics

Nowe narzędzie pomiarowe udostępnione przez Meetrics bada do jakiego stopnia emitowane reklamy wideo są „oglądalne” i słyszalne, a przez to jak bardzo są efektywne. Dzięki Advanced Video Metrics standardy jakości dla wyświetleń reklam wideo mogą dokładnie odzwierciedlać pożądane warunki udanego touchpointu – nawet jeśli te wymagania znacznie przekraczają międzynarodowe standardy rynkowe.

Hubert ŚwitalskiAdvanced Video Metrics umożliwia naszym klientom nie tylko porównywanie skuteczności ich kampanii ze średnimi międzynarodowymi, ale także dostosowywanie kryteriów weryfikacji do celów konkretnej kampanii czy linii kreatywnej. Obecnie standard rynkowy według IAB to 50% widocznej powierzchni reklamy wideo przez 2 sekundy. W AVM będziemy mogli zadać takie parametry jak np. 50% powierzchni przez 50% czasu plus włączony dźwięk. Dzięki temu przykładamy sensownie ten sam procent czasu do spotów niezależnie od tego czy trwają 6, 15 czy 30 sekund. I dodatkowo monitorujemy włączenie dźwięku. Jeśli marketer uzna, że chce mierzyć reklamę z dźwiękiem to w momencie wyłączenia dźwięku przez użytkownika reklama zostanie uznana za niespełniającą kryteria widoczności według AVM.

Hubert Świtalski, Regional Manager CEE w Meetrics

Nowe narzędzie firmy Meetrics (AVM) może być używane po prostu w całej „otwartej sieci”, jak również być implementowane na platformach wybranych partnerów, takich jak np. YouTube. Oznacza to, że z AVM próg widoczności powierzchni reklamowej, jak i pożądany minimalny czas wyświetlania na ekranie będzie można dowolnie dobierać. Dla każdego odtworzenia reklamy wideo Meetrics zaraportuje, czy reklama była odtwarzana z dźwiękiem, była widoczna i wyemitowana w pełnej długości, wskaźniki uwzględnią również to czy cały obszar obrazu, a nie tylko jego część, był widoczny przez odpowiednio długi czas, wystarczający do uzyskania efektu reklamowego. AVM uwzględniać będzie też tzw. klasy widoczności, w celu wizualizacji zmian wskaźników widoczności na przestrzeni emisji całej reklamy.


Źródło: Meetrics

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF