...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Metamorfoza SBE

Stowarzyszenie Branży Eventowej podjęło decyzję o rozpoczęciu kolejnego etapu swojej działalności branżowej. Intensyfikując dotychczasowe działania oraz tworząc nowe inicjatywy SBE zamierza, jeszcze w tym roku, wprowadzić znaczące zmiany w swojej aktywności, zmierzające do budowania nowej jakości wsparcia dla polskiej branży eventowej.

Za projektem zmian stoi nowo wybrany zarząd, w którym obok dotychczasowych jego członków pojawili się nowi reprezentanci branży. Strategia na najbliższe trzy lata obejmuje działania edukacyjne, wizerunkowe oraz integrujące przedstawicieli polskiego rynku eventowego.

Wśród istotnych zmian, mających na celu ukierunkowanie działalności SBE na nowe tory, znalazły się m.in. decyzja o zaostrzeniu kryteriów przyjmowania nowych członków, a jednocześnie proaktywnym zapraszaniu do współpracy liderów polskiego rynku eventowego intensyfikacja działań edukacyjnych prowadzonych przez SBE (szeroko zakrojona promocja Studium Podyplomowego Event Management uruchomionego we współpracy z Fundacją na Rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także rozszerzenie tej działalności na inne szkoły wyższe); umacnianie pozycji event marketingu wśród najbardziej docenianych narzędzi marketingowych i biznesowych; wymiana doświadczeń i umożliwienie nawiązywania korzystnych relacji biznesowych poprzez projekty o charakterze konferencyjnym i szkoleniowym (planowana konferencja Event Biznes).

Za wdrożenie nowej strategii i zawartych w niej projektów odpowiadać będzie nowo wybrany zarząd, w skład którego wchodzą: Andrzej Bagniuk (agencja Andrius) – dotychczasowy prezes SBE wybrany na kolejną kadencję, a także Adam Zagajewski (firma Triangoo) – wiceprezes zarządu ds. rozwoju, Marta Dunin-Michałowska (agencja Mea Group) – wiceprezes ds. komunikacji, Olga Krzemińska-Zasadzka (agencja Power) – członek zarządu ds. eventów, Anna Nowakowska (manager ds. kluczowych klientów Hotelu Narvil****) – członek zarządu ds. edukacji oraz Robert Pływacz (agencja Raki) – członek zarządu ds. działań regionalnych.

Nowy Zarząd podjął także decyzję o powołaniu na pełen etat nowego dyrektora zarządzającego SBE, do którego obowiązków należeć będzie bieżące zarządzanie działalnością operacyjną Stowarzyszenia oraz praca nad czynnym wdrażaniem projektów nadzorowanych przez poszczególnych członków zarządu. Obecnie SBE prowadzi rekrutację na stanowisko dyrektora zarządzającego. Zajmująca do tej pory to stanowisko Magdalena Jabłońska od stycznia 2014 r. pełnić będzie funkcję PR managera Stowarzyszenia i skupi się na działalności komunikacyjnej na rzecz SBE.

Wśród nowych inicjatyw uchwalonych przez nowo wybrane władze SBE, mających na celu zwiększenie efektywności podejmowanych działań oraz tworzenie dla członków Stowarzyszenia korzystnych okoliczności biznesowych, jest organizowanie regularnych spotkań pomiędzy Członkami SBE, podczas których możliwa będzie wymiana doświadczeń, wypracowywanie najwyższych standardów rynkowych oraz wzajemne wsparcie, a także wdrożenie projektów dotyczących współpracy regionalnej, ukierunkowanych na rozszerzenie działań SBE na całą Polskę.

Planowane jest także uruchomienie projektu Event Biznes – konferencji ukierunkowanej na budowanie świadomości znaczenia eventów jako przynoszącego niebagatelne korzyści biznesowe narzędzia marketingowego.

Event to skuteczne narzędzie marketingowe, choć często niedoceniane przez zleceniodawców. Projekt konferencji Event Biznes ma na celu budowanie świadomości korzyści płynących z jego wprowadzania do strategii marketingowych firm każdej wielkości. Głównym celem projektu jest nawiązanie dialogu pomiędzy Klientami a agencjami i podwykonawcami, który może zaowocować udaną współpracą na korzyść wszystkich stron – mówi Adam Zagajewski.

Kontynuowane i intensyfikowane będą także prowadzone przez SBE projekty edukacyjne, w tym Studium Podyplomowe Event Management przy Wydziale Zarządzania UW, a także współpraca z innymi wyższymi uczelniami z całej Polski.

Szeroko zakrojone zmiany w Stowarzyszeniu Branży Eventowej niosą ze sobą także potrzebę bardziej efektywnej komunikacji z rynkiem i branżą. Za ten obszar odpowiadać będzie Marta Dunin-Michałowska, do której obowiązków należy opracowanie strategii PR i nadzór nad jej realizacją. Marta Dunin-Michałowska będzie również odpowiedzialna za współpracę z przedstawicielami agencji członkowskich.

Precyzyjnie przygotowane plany działania SBE pod przewodnictwem nowego zarządu obejmują najbliższe 3 lata. Zarząd liczy na to, że dzięki nowej strategii działania w krótkim czasie SBE stanie się opiniotwórczą instytucją, mającą pozytywny wpływ na rozwój polskiego rynku eventowego.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF