...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Michał Włodarczyk dyrektorem operacyjnym Krajowego Instytutu Mediów

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk objął stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych Krajowego Instytutu Mediów. Stanowisko zostało stworzone w odpowiedzi na dynamiczny rozwój Instytutu oraz rozszerzający się zakres jego działalności.

Bardzo cieszymy się, że Michał Włodarczyk dołącza do zespołu KIM wzmacniając nasz szybko rozwijający się Instytutu. Michał jest uznanym na rynku ekspertem, znającym doskonale realia badań mediów. Jego kompetencje świetnie wpisują się w naszą prorynkową strategię.

Mirosław Kalinowski, dyrektor zrządzający Krajowego Instytutu Mediów

Jako dyrektor ds. operacyjnych Włodarczyk będzie odpowiadał za koordynację współpracy pomiędzy departamentami Instytutu, rozwój jego struktur oraz inicjowanie działań mających na celu maksymalizację realizacji planów i postępów prac nad prowadzonymi przez KIM projektami badawczymi. Do jego zadań będzie należało także utrzymywanie relacji z interesariuszami rynku mediów oraz organizacjami branżowymi.

Michał Włodarczyk przez minioną dekadę był związany z Gemius Polska, gdzie w ostatnich latach pełnił funkcję dyrektora zarządzającego, odpowiadając za zarządzanie polskim oddziałem Gemius w tym za realizację celów strategicznych i biznesowych firmy oraz jej kompleksowy rozwój. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, posiada certyfikat IAB DIMAQ Professional.

Krajowy Instytut Mediów zatrudnia obecnie ponad 40 pracowników i współpracowników. Jego struktura składa się z Departamentu ds. Badań, zarządzanego przez Anetę Tyborowską, Departamentu Wiedzy, zarządzanego przez Dorotę Cetnarską, Departamentu Analiz, zarządzanego przez Michała Romanowskiego, Departamentu Data Collection, zarządzanego przez Katarzynę Filipowicz oraz Departamentu Panelu, zarządzanego przez Annę Oziębło.

Dodatkowo działalność KIM jest wspiera przez departamenty: Prawa i Procedur, Pozyskiwania Funduszy, Komunikacji Branżowej, Administracji, Informatyczny oraz Księgowości i Finansów. Dyrektorem zarządzającym Krajowego Instytut Mediów jest Mirosław Kalinowski.

Krajowy Instytut Mediów zajmuje się integracją szerokiego strumienia danych dotyczących konsumpcji mediów w Polsce. Łączy potencjał wyspecjalizowanego instytutu badawczego z możliwościami nowoczesnego ośrodka analitycznego. Instytut tworzy unikatową, zintegrowaną wiedzę na temat preferencji i punktów styku audytoriów mediów elektronicznych.


Źródło: Krajowy Instytut Mediów 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF