...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Mieć wpływ na decyzje

Z Justyną Skorupską, założycielką Fact-Finder Partner Polska, rozmawiamy na temat projektu e-Commerce Polska

Dlaczego Fact-Finder znalazł się wśród członków komitetu założycielskiego e-Izby? Jak w praktyce wyglądają prace izby i jakie są Państwa priorytetowe cele w tym zakresie?

Justyna Skorupska, Fact-Finder Partner Polska: Zostaliśmy zaproszeni do współtworzenia e-Izby w ramach projektu e-Commerce Polska ze względu na zaangażowanie, z jakim podchodzimy do pracy zarówno na rynku polskim, jak i bardziej rozwiniętych rynkach europejskich. Nie bez znaczenia są też doświadczenia, jakie wynieśliśmy ze współpracy z wieloma firmami sprzedającymi swoje produkty i usługi za pomocą kanału online. W naszej codziennej pracy dostarczamy eksperckiej wiedzy, uczymy, udostępniamy odpowiednie informacje o sposobach i narzędziach sprzedaży przez internet, wykorzystując doświadczenie naszego zespołu oraz technologie europejskich liderów rynku e-commerce. Specjalizujemy się w strategicznym planowaniu rozwoju sprzedaży online. Dodatkowo, zawsze angażujemy się w przedsięwzięcia mające na celu rozwój polskiego rynku e-handlu. Posiadamy też już pierwsze doświadczenia w tworzeniu standardów i dobrych praktyk dla naszego rynku.

Prace e-Izby odbywają się w większości w trybie projektowym. Dotychczas dzieliły się na dwa główne nurty: prace komitetu założycielskiego przy tworzeniu statutu, a od stycznia 2013 r. prace w grupach merytorycznych dla wszystkich członków Klubu e-Gospodarki. Początkowo zostało powołanych sześć grup, jednak w tym momencie pojawiają się kolejne. Ich liczba ulega zmianie w zależności od potrzeb i działalności przyszłych członków e-Izby. Do czasu formalnego powołania e-Izby (rejestracja w KRS, po zebraniu minimum 100 podpisów reprezentantów firm pod statusem) każdy członek Klubu e-Gospodarki może brać udział w pracach Grup.

Wykorzystujemy metodyki pracy projektowej, odpowiadając na obecną sytuację i wymogi rynku. Środowisko internetu jest bardzo zmienne, szybkie i dlatego staramy się stosować metodyki adekwatne do charakteru pracy.

Priorytetowe cele dla naszej firmy w zakresie działalności w e-Izbie skupiają się na aktywnym udziale w edukacji rynku – zarówno konsumenta końcowego, czyli kupującego, jak i przedsiębiorstw, planujących czy rozwijających sprzedaż online. Zależy nam też na współtworzeniu standardów rynku w oparciu o dobre praktyki, standardy pracy zgodne z kodeksem etyki. Wysoka jakość obsługi klienta jest w centrum naszej uwagi – niezależnie czy mówimy tu o kliencie B2C, czy też B2B. Często jest to pomijana kwestia, w wielu przypadkach drugoplanowa. Jednak w tak wysokokonkurencyjnym środowisku i przy coraz większej grupie bardzo świadomych konsumentów nie wolno zapominać o tym, co najważniejsze.

Oczywistym efektem powołania e-Izby jest organizacja struktur opiniujących projekty legislacyjne Polski oraz Unii Europejskiej. Dzisiaj w Brukseli są podejmowane decyzje, które będą miały bezpośredni wpływ na nasz rynek. Dzięki e-Commerce Polska będziemy mieli swój głos, który musi być brany pod uwagę. Dotyczy to takich elementów procesu legislacyjnego, jak na przykład tworzenie harmonogramu legislacyjnego, ocena skutków regulacji, badanie funkcjonowania aktów prawnych, zapewnienie jakości nowych regulacji, zapewnienie przejrzystości działań legislacyjnych i praktyki prowadzenia konsultacji z partnerami społecznymi.

E-commerce jest tematem głównym majowego wydania „Briefu”. Zapraszamy do lektury!

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF