Muzyczny BRIEF – Wygraj bilet na Audioriver 2017

0 2 582

Organizatorzy festiwalu Audioriver podali kolejnych kilkanaście gwiazd, które jednocześnie zamykają zagraniczny program głównej części wydarzenia, czyli tej odbywającej się na plaży nad Wisłą. Lista koncertów powiększyła się właśnie o występy Birdy Nam Nam, ZHU, Mount Kimbie live, Kraak & Smaak, Jorisa Voorna, Stephana Bodzina live, Nicole Moudaber, Mind Against, Enrico Sangiuliano, Klute, Total Science, BCee, Halogenix oraz MC: LowQui, Wreca i DRS-a. 12. edycja Audioriver odbędzie się w dniach 28-30 lipca w Płocku.

Audioriver to jeden z najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce i zarazem wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. To tutaj można jednocześnie zobaczyć najsłynniejszych na świecie reprezentantów house’u, techno i drum & bassu, jak i światowe gwiazdy elektroniki ocierającej się o pop, rock czy hip-hop. 12. edycja Audioriver odbędzie się w dniach 28-30 lipca 2017 w Płocku – na plaży nad Wisłą i w kilku innych lokalizacjach.

W  ogłoszeniu jak na dłoni widać różnorodność gatunkową i rozmach płockiego festiwalu. Aż trzy projekty to pełnowymiarowe zespoły pokazujące, że muzyka elektroniczna świetnie sprawdza się nie tylko w klubach, ale i na wielkich scenach. ZHU to sensacja ostatnich kilku lat – trudno znaleźć kogoś, kto choćby raz nie trafił na jego hit „Faded”, a to przecież nie jedyna świetna produkcja z debiutanckiego albumu „Generationwhy”, który ukazał się przed rokiem. Podobnie jak ZHU, na pełnowymiarowy koncert przyjedzie duet Mount Kimbie, który ostatni album wydał w 2013 roku, ale wszystko wskazuje na to, że wkrótce dostaniemy nową płytę. Eksperymentujący Brytyjczycy zagrają na T-Mobile Electronic Beats Stage.

ZHU – Faded: https://youtu.be/zk3r-K8TQ5g

Mount Kimbie ft. James Blake – We Go Home Together: https://youtu.be/Q-7wzb7sRg8

Holenderskie trio Kraak & Smaak także na koncertach rozwija się do kilkuosobowego bandu, który w tym roku na Audioriver zagra nie tylko hity wydane przez blisko 15 lat działalności zespołu, ale przede wszystkim utwory z wydanej przed rokiem płyty „Juicy Fruit”, na której znajdziemy mnóstwo słońca i funku. W kilkuosobowym składzie przyjedzie także Birdy Nam Nam, choć to nie jest klasyczny zespół, a trzech genialnych turntablistów, którzy przed rokiem wydali długo wyczekiwany album, „Dance Or Die”

Kraak & Smaak – I Don’t Know Why: https://youtu.be/g25aULmdSus

Birdy Nam Nam – U.R.A.O: https://youtu.be/3eLYUMLk_3o

Jak przystało na Audioriver, reprezentacja house’u i techno w ogłoszeniu także jest piekielnie mocna. Pierwszy występ live Stephana Bodzina w Polsce, debiut słynnej Nicole Moudaber na płockiej plaży czy powrót autora jednego z najsłynniejszych zakończeń Audioriver w historii: Jorisa Voorna – to tylko niektóre z dobrych wiadomości. A przecież jest jeszcze powrót do Circus Tent duetu Mind Against oraz pierwszy polski występ reprezentanta wytwórni Drumcode i GEM: Enrico Sangiuliano.

Stephan Bodzin live – Boiler Room: https://youtu.be/Hv_oF2ol_Ks

Nicole Moudaber & Skin – Someone Like You: https://youtu.be/UomJpXtx-sU

Joris Voorn Boiler Room ADE DJ Set: https://youtu.be/0NGWzaWnZ40

Mind Against – Essential Mix: https://youtu.be/yB3ug2jRFy0

Enrico Sangiuliano – Moon Rocks: https://youtu.be/BQFca9ceSho

Ogłoszenie kończymy drugim filarem płockiego festiwalu, czyli muzyką drum & bass, z której mamy aż siódemkę artystów, z różnych odcieni tego gatunku. Mroczniejszą i mocniejszą stronę zaprezentuje Klute – będący świeżo po swoim kolejnym albumie autorskim – oraz duet Total Science, który kształtował ramy tego gatunku od momentu powstania. Bardziej atmosferyczne i deepowe barwy muzyki połamanej zaprezentuje z kolei Halogenix znany choćby z trio producenckiego Ivy Lab. Najbardziej pogodny i melodyjny w tym zestawieniu jest BCee – właściciel Spearhead Records. To jednak nie wszystko, bo artystów w namiocie Hybrid przez oba dni wspierać będą wokalnie MC: DRS, Wrec oraz przyjaciel festiwalu, zakochany w płockiej plaży LowQui.

Klute – Earth Spits Out The Living: https://youtu.be/0KzV-hwlG-E

Total Science – Another Time: https://youtu.be/FbK-WjEcak0

Halogenix – Beyond The Bounds: https://youtu.be/P7sJ7_UGa5c

BCee – Come And Join Us: https://youtu.be/cP1i_weURLE

Bilety dostępne są  na http://audioriver.ebilet.pl oraz w salonach Empik w całej Polsce.

Fantastyczną okazją do zdobycia biletów jest również konkurs współorganizowany przez redakcję BRIEF. Szczegóły konkursu poniżej.

Muzyczny BRIEF – konkurs

Na autorów 4 najciekawszych i najbardziej kreatywnych odpowiedzi, którzy poprawnie odpowiedzą również na pierwsze pytanie czekają dwudniowe karnety od redakcji BRIEF.
Prosimy również o podawanie w komentarzach adresów e-mail w celu kontaktu w razie ewentualnej wygranej.
Na odpowiedzi czekamy do 10 lipca!

Zapraszamy do udziału !

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Muzyczny BRIEF”  i jest zwany dalej: “Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest B90 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58 lok.9, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000667826.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na witrynie internetowej Brief.pl oraz facebookowym profilu „Brief.pl”.
 4. Konkurs rozpocznie się dnia 29 czerwca 2017 r. i zakończy 10 lipca 2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lipca 2017.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
 2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

NAGRODY I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Nagrodą w Konkursie jest: 4 dwudniowe bilety na festiwal muzyczny Audioriver 2017.
 2. Zdobywcę nagrody w Konkursie wyłoni Jury, w skład którego wejdą redaktorzy Brief.pl: Grzegorz Kiszluk, Adrianna Kuśmierek, Anita Florek
 3. Zadaniem Uczestników jest odpowiedź na dwa następujące pytania:
  I. Autor tego hitu pochodzi z Sam Francisco i jest jednym z artystów na Audioriver 2017. Utwór przez bardzo długi czas zajmował czołowe miejsca na światowych listach przebojów. Był pierwszym singlem reprezentującym album The Nightday. Jak nazywa się artysta i o jakim utworze mowa?
  II. Dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać konkurs?
  Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojej odpowiedzi na publicznym profilu Brief.pl.
 4.  Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 odpowiedź. Poprzez zgłoszenie odpowiedzi w sposób określony w niniejszym regulaminie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszona przez niego odpowiedż nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zgody na publikację. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.
 5. Jury wyłoni zdobywcę nagrody wybierając spośród nadesłanych odpowiedzi te, które są najbardziej kreatywne i pomysłowe. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w prywatnej wiadomości, jak również jego imię i pierwsza litera nazwiska zostaną ujawnione na publicznym profilu magazynu Brief, dzień po zakończeniu Konkursu.
 6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w terminie 2 (dwóch) dni od dnia wysłania powiadomienia przesłać swoje dane osobowe, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 7. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).
 8. Przekazanie nagrody nastąpi drogą odbioru osobistego w redakcji Brief.pl.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez B90 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58. lok 9, 00-545, Warszawa, numer KRS 0000667826 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania nagród. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. B90 Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie B90 Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do B90 Sp. z o.o. na piśmie.
 3. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oraz udział w głosowaniu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, oraz zgodę na publikację imienia i pierwszej litery nazwiska.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 3 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 3 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestnika przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym http://brief.pl/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających realizację nagrody.
 7. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora bądź poprzez oficjalny fanpage na portalu Facebook.

::

Informacja prasowa/opracowanie: Anita Florek

Komentarze
Ładowanie...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. AkceptujęDowiedz się więcej