Myślenie wizualne i graphic recording

156

Wszechobecny zalew informacji – wydaje się utrudniać cały proces decyzyjny. Jak więc wyodrębnić komunikaty, które faktycznie zasługują na naszą uwagę? Kluczem okazuje się być myślenie wizualne oraz jeden z jego przejawów – graphic recording.

Dlaczego nie wolno mylić procesu myślenia wizualnego z graphic recording’iem?

 

Osiąganie wyznaczonych sobie celów – wiąże się z nieustannym podejmowaniem decyzji. Zarówno tych nic nie znaczących, jak i poważnych, mogących mieć wpływ na dalszy przebieg Twojej kariery. Wszechobecny zalew informacji – wydaje się utrudniać cały proces decyzyjny. Jak więc wyodrębnić komunikaty, które faktycznie zasługują na naszą uwagę? Kluczem okazuje się być myślenie wizualne oraz jeden z jego przejawów – graphic recording.

Teoria podwójnego kodowania

W dużym uproszczeniu – jest to wykorzystywanie obrazów w procesach myślenia. Twórca teorii podwójnego kodowania, Alan Paivio podkreśla, że informacje są w sposób naturalny kodowane w ramach 2 kanałów: werbalnego i niewerbalnego. Każdy z tych systemów działa na własnych zasadach, niezależnie od siebie. Mimo to ich funkcjonowanie wzajemnie się uzupełnia, tworząc potencjał, którego każdy z tych elementów – słowny i wizualny – nie byłby w stanie zbudować samodzielnie. Procesy poznawcze uruchamiają jeden z systemów, a w odpowiedzi pojawiają się reakcje tego drugiego. Co ważne, ilość informacji zgromadzonych w obrębie każdego z nich, przekłada się bezpośrednio na zapamiętywanie i zrozumienie.

Efekt wyższości obrazu

Analiza teorii podwójnego kodowania pozwala wysunąć wniosek, że treści wizualne mają przewagę nad ich słownym odpowiednikiem. Wspomniana przewaga polega na tym, że obrazy mogą być reprezentowane w każdym z tych kodów – jednocześnie. Dzięki temu obciążenie poznawcze równoważy się, ułatwiając przyswajanie nowych informacji. Co ciekawe, zapamiętane w taki sposób dane – są bardziej trwałe i zdecydowanie łatwiej dostępne do późniejszego wykorzystania.

Graphic recording, jako przejaw myślenia wizualnego

Skuteczne wykorzystywanie treści wizualnych, pozwala nam zdecydowanie lepiej przyswajać, utrwalać i wreszcie – odtwarzać zgromadzone informacje. Jest też dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy nie oceniają swoich zdolności artystycznych na zbyt wysokie. Otóż obrazy, powstające w efekcie lub na potrzeby myślenia wizualnego – mogą być dowolne upraszczanie, co jednak nie odbiera im walorów poznawczych. Tak więc każdy może podnieść efektywność przyswajanych informacji, wprowadzając do nich rozmaite elementy wizualne.

Wspomniane przejawy myślenia wizualnego mogą przybierać różne postacie. Najpopularniejsze z nich to sketchnoting, graphic facilitation oraz graphic recording. Przez sketchnoting należy rozumieć wszelkiego rodzaju notatki wizualne. Graphic facilitation to z kolei graficzne przedstawienie przebiegu danego wydarzenia. Natomiast graphic recording jest wielkoformatowym zapisem wizualnym z prelekcji, konferencji czy szkolenia. Jest swego rodzaju esencją najważniejszych zagadnień, jakie były poruszane podczas spotkania. Rysunkowy zapis wykonywany jest przeważnie na żywo, a uczestnicy lepiej zapamiętują i rozumieją prezentowane im treści. Wykorzystując metodę graphic recordingu można w prosty sposób przekazać zależności, schematy i inne złożone zagadnienia.

Zależność między myśleniem wizualnym, a graphic recordingiem

Proces myślenia wizualnego jest nadrzędny wobec metody graphic recordingu. Oznacza to, że tok myślenia z wykorzystanie obrazów, rozpoczyna się jeszcze zanim zostanie on przelany na papier. Bardzo często pozostaje on też wewnętrzną reprezentacją, bez swoich materialnych reprezentacji. Co ważne, myślenie wizualne przebiega według charakterystycznych dla danej osoby schematów poznawczych. Naturalnym jest więc, że przejawy tego procesu będą bardzo różnorodne. W ten sposób notatki wizualne wykonane przez jedną osobę, mogą już nie być logiczne czy zrozumiałe dla innej. Natomiast w przypadku graphic recordingu osoba, sporządzająca notatki podczas spotkania – słucha, syntezuje, a następnie organizuje prezentowane treści. Jej zadaniem jest więc takie przedstawienie informacji, aby były łatwo przyswajalne dla wszystkich uczestników wydarzenia. Dlatego bazuje na powszechnych schematach, które są interpretowane przez nas w podobny sposób.


Angelika Skotnicka. W swojej codziennej pracy wykorzystuję nowatorskie metody, łączące w sobie zdobycze kilku dziedzin. Ich skuteczność sprawia, że wzbudzają coraz większe zainteresowanie, również u szerszego grona odbiorców. Dlatego z przyjemnością opowiadam o wykorzystaniu metod graphic recording – do nauki języka angielskiego oraz wyznaczania indywidualnych ścieżek rozwoju. Wszystko po to, by dzielić się moimi doświadczeniami i popularyzować opracowane przeze mnie innowacje. Rynek pracy się zmienia, a pokolenie Milenium coraz silniej zaznacza w nim swoją obecność. Dlatego potrzebne jest mu świeże spojrzenie, które zmienia całe postrzeganie rozwoju i nabywania nowych kompetencji. Nie tylko zawodowych.

Komentarze
Ładowanie...