...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Narodowe Centrum Kultury laureatem Nagrody Wyszehradzkiej

Narodowe Centurm Kultury

Narodowe Centrum Kultury decyzją ministrów kultury państw Grupy V4 zostało uhonorowane tegoroczną Nagrodą Wyszehradzką.

Decyzja w tej sprawie została podjęta podczas dorocznego posiedzenia ministrów kultury Polski, Czech, Słowacji i Węgier 23 kwietnia 2021 r. Ministrowie zwrócili szczególną uwagę na projekt zainicjowany w ostatnich latach przez NCK – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE, który popularyzuje dorobek muzyczny krajów V4 oraz przyczynia się do wzmocnienia wymiany kulturalnej pomiędzy krajami w dziedzinie muzyki, angażując znakomite osobistości i instytucje z krajów V4 .

Rafał WiśniewskiDla mnie i całego zespołu Narodowego Centrum Kultury, którym ma przyjemność kierować, to ogromna radość i satysfakcja, że nasza kilkuletnia praca i wysiłek w zakresie popularyzowania kultury krajów naszego regionu, wśród których poczesne miejsce zajmują państwa Grupy Wyszehradzkiej, zostały docenione. W Narodowym Centrum Kultury od lat Europa Środkowo-Wschodnia nas ciekawi i inspiruje. Staramy się odkrywać bogate, a wciąż za mało znane dziedzictwo tego regionu, z podkreśleniem bogatego dorobku krajów Grupy Wyszehradzkiej. Festiwal Eufonie to nasze kolejne bardzo ważne przedsięwzięcie na rzecz zbliżenia kultur krajów naszego regionu, a dla publiczności doskonała okazja do poznawania oraz smakowania środkowo- i wschodnioeuropejskiej różnorodności kulturowej poprzez muzykę, która jest najbardziej uniwersalnym językiem świata. Festiwal tworzy niezwykle cenną przestrzeń spotkania i dialogu. Na kolejną edycję zapraszam Państwa już w listopadzie.

prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury

Uroczystość wręczenia Nagrody Wyszehradzkiej odbędzie się przy okazji kolejnego spotkania ministrów
w ramach Prezydencji Węgierskiej w V4 w 2022 roku.

Międzynarodowa Nagroda Wyszehradzka, ustanowiona podczas spotkania ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej w węgierskim Sarospatak w listopadzie 2004 r., jest przyznawana wspólną decyzją ministrów kultury V4 w uznaniu wkładu w rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy krajami V4. Laureat otrzymuje dyplom, statuetkę i 20 000 €.

W poprzednich latach polskimi laureatami Nagrody byli: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (2006), Stowarzyszenie Villa Decjusza (2010), Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Demoludy-Nowa Europa” (2014).

Narodowe Centrum Kultury – jako jedna z największych polskich instytucji kultury, o bardzo szerokim spektrum działania od lat jest wielkim promotorem kultury Europy Środkowo-Wschodniej w Polsce i konsekwentnie prezentuje polskiej publiczności twórców i artystów z krajów naszego regionu, wśród których niezwykle ważną rolę ogrywają ludzie kultury z krajów Grupy Wyszehradzkiej, tj. Czech, Słowacji i Węgier. Sztandarowym projektem NCK prezentującym w szerokim zakresie muzykę i artystów z krajów V4 jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie, który od 2018 r. odbywa się na prestiżowych scenach stolicy Polski. Wybrane wydarzenia są również prezentowane przez Telewizję Polską i Polskie Radio, jak również transmitowane w internecie.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej Eufonie jest inicjatywą Narodowego Centrum Kultury odwołującą się do tradycji wspólnoty regionalnej większości krajów określanych dzisiaj jako Europa Środkowo-Wschodnia. Wydarzenia kulturalne w ramach projektu, prezentują międzynarodowej warszawskiej publiczności muzykę różnych epok i stylów: od muzyki poważnej do popularnej poprzez muzyczne eksperymenty. Na festiwalowych scenach występują uznani artyści z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jak również soliści i zespoły z innych części świata, którzy wykonują muzykę naszego regionu. Zgodnie z wiodącą ideą Festiwalu, prezentowany program umożliwia publiczności szersze zapoznanie się z kompozytorami i wykonawcami środkowo-europejskimi. „Żelazny element” programu każdej edycji Eufonii stanowią muzyka i artyści z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Bardzo szeroko prezentowane są podczas festiwalu dzieła kompozytorów z Czech, Słowacji i Węgier, a znakomici wykonawcy z tych państw, obok polskich muzyków, stanowią szeroką reprezentację V4 w gronie gwiazd festiwalu.

Wszystkie edycje festiwalu są objęte honorowymi patronatami Ambasadorów: Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej oraz Węgier, a w Radzie Programowej Festiwalu Eufonie zasiada Olga Smetanová, założycielka i była dyrektor Music Centre Slovakia, sekretarz generalna International Society for Contemporary Music ISCM i założycielka Central European Music Forum, która jest znakomitym ekspertem w zakresie muzyki krajów V4.

Laureaci poprzednich edycji Międzynarodowej Nagrody Wyszehradzkiej

 • 2005 r. – László Szigeti (Węgry)
 • 2006 r. – Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (Polska)
 • 2007 r. – Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Pilźnie (Czechy)
 • 2008 r. – György Spiró (Węgry)
 • 2009 r. – Vladimir Godár (Słowacja)
 • 2010 r. – Stowarzyszenie Willa Decjusza (Polska)
 • 2011 r. – Muzeum Jana Amosa Komeńskiego (Czechy)
 • 2012 r. – Orkiestra Filharmonii Narodowej (Węgry)
 • 2013 r. – Magazyn telewizyjny „Kwartet” (Słowacja)
 • 2014 r. – Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Demoludy – Nowa Europa” (Polska)
 • 2015 r. – Muzeum Sztuki w Ołomuńcu (Czechy)
 • 2019 r. – Muzeum Skansen w Szentendre (Węgry)
 • 2020 r. – Stowarzyszenie Boiler – Vishegrad Film Forum (Słowacja)

Więcej nt. spotkania ministrów kultury w ramach Polskiej Prezydencji V4.

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/spotkanie-ministrow-kultury-panstw-grupy-wyszehradzkiej-w-ramach-polskiej-prezydencji-w-v4

Więcej o Międzynarodowej Nagrodzie Wyszehradzkiej:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/miedzynarodowa-nagroda-wyszehradzka


Źródło: Narodowe Centrum Kultury

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF