...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

NBP intensyfikuje prace nad cyfrową, polską walutą

W dobie rosnącej popularność technologi blockchain i NFT bardzo głośno mówi się o cyfryzacji krajowych walut: euro, dolara czy złotego. Narodowy Bank Polski przyznaje, że bacznie monitoruje rynek kryptowalutowy i intensyfikuje jego analizy. Jednak prezes NBP Adam Glapiński ma wątpliwość co do tej innowacyjnej technologi, która według niego — może kontrolować i ograniczać pewne procesy.

My jako Polacy zawsze staliśmy na straży wolności i jesteśmy wyczuleni na każdą próbę jej ograniczania. Eliminacja gotówki w ramach prowadzenia przez niektóre banki, media i międzynarodowe koncerny ekonomii bezgotówkowej nie sprzyja poszerzaniu i wzmacnianiu wolności jednostek.

Prezes NBP

W maju 2021 roku Narodowy Bank Polski opublikował raport, pt.: ,,Pieniądz cyfrowy banku centralnego”. Jego treść mówi, iż bank centralny nie zidentyfikował jeszcze celu emisji cyfrowego złotego o charakterze systemowym, ani jego szczególnych potrzeb związanych z klientem i jego podmiotami, które nie mogą być zaspokojone przez dostawców usług płatniczych w Polsce. Jednak aby zaspokoić realne potrzeby klienta, bank centralny pracuje nad wprowadzeniem tzw. Central Bank Digital Currency, czyli pieniądz cyfrowy banku centralnego.

Cyfrowy złoty w natarciu 

W związku z ostatnio opublikowanym raportem Polska Agencja Prasowa dowiedziała się, że NBP już rozpoczął pracę nad cyfrową złotówką. Co ciekawe, (według opublikowanej odpowiedzi dla PAP)  cyfrowa waluta może pojawić się w obiegu w 2022 roku.

Narodowy Bank Polski od 2017 r. na bieżąco monitoruje stan i zakres prac nad CBDC (Central Bank Digital Currency – pieniądz cyfrowy banku centralnego, emitowany przez bank centralny, jako oficjalny środek płatniczy – PAP) na świecie. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) oraz ze zweryfikowanymi przez NBP informacjami. Systematycznie przybywa banków centralnych zaangażowanych w prace nad CBDC. Do nich z pewnością zaliczyć można NBP. Według danych BIS, do końca lipca 2021 r. 56 banków centralnych opublikowało wyniki swoich badań. Wiele banków centralnych, w tym NBP, intensyfikuje rozpoczęte wcześniej prace

Następna publikacja związana ze skutkami emisji cyfrowego pieniądza banku centralnego w Polsce, ma ukazać się najpóźniej w 2022 roku. NBP dodaje, że  uważnie obserwuje także inne czynniki mogące mieć wpływ na podjęcie decyzji o emisji cyfrowego złotego. Są to między innymi: rozwój krypto aktywów, np.: stablecoins, działalność i aktywność rynku firm, oferujących usługi płatnicze, w szczególności bezgotówkowe, a także postępująca cyfryzacja pieniądza.

Jako najistotniejsze uwarunkowanie zewnętrzne dla Polski należy wskazać prace prowadzone przez Europejski Bank Centralny wraz z Eurosystemem nad możliwym wprowadzeniem cyfrowego euro. Mając na uwadze wysoki udział strefy euro w handlu zagranicznym Polski nie da się wykluczyć, że analiza powyższych czynników zewnętrznych może wskazać na potrzebę przejścia NBP w 2022 r. do kolejnego etap prac nad cyfrowym pieniądzem banku centralnego 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF