...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Nierówności płciowe? To się nie opłaca

Kiedy mówimy o nierównościach płciowych w biznesie najczęściej skupiamy się na kobiecym punkcie widzenia. Tymczasem, z najnowszego badania przeprowadzonego przez Davida Cuberesa z Clark University oraz Marca Teigniera z Universitat de Barcelona wynika, że na ograniczonym zaangażowaniu kobiet w środowiska zawodowe tracą nie tylko przedstawicielki płci żeńskiej, ale również… całe krajowe gospodarki.

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w badaniu, w krajach OECD maksymalnie co trzecia kobieta jest przedsiębiorcą, zaś na stanowisku CEO tylko 3 proc. to przedstawicielki płci żeńskiej. I chociaż często mówi się o tym, że zmiana takiego stanu rzeczy ma ogromne znaczenie w kontekście społecznym, okazuje się, że byłaby ona również korzystna pod względem gospodarczym. Większa obecność przedsiębiorczych kobiet na rynku pracy spowodowałaby m.in. wzrost konkurencji, a, jak wiadomo, to znacznie napędziłoby gospodarkę, dając również większy dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Analizując najnowsze dostępne dane (do 2010 roku) autorzy badania przyjrzeli się istniejącym na rynkach lukom w udziale kobiet i mężczyzn w biznesie, a następnie obliczyli, jakie byłyby krótko- i długoterminowe efekty w kontekście dochodu na jednego mieszkańca przy założeniu, że zaangażowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy w danym roku byłoby równe. Zgodnie z ich wynikami, średnia roczna strata dochodu na jednego mieszkańca powodowana nierównościami płciowych w krajach OECD wynosi 15,4 proc. Największe efekty zauważono w takich krajach, jak Turcja, Meksyk, Chile oraz Włochy, gdzie straty z uwagi na różne zaangażowanie na polu zawodowym przedstawicieli obydwu płci wynosiły od 20 do 30 proc.

Nie powinno dziwić, że w krajach nie należących do OECD sytuacja prezentuje się jeszcze gorzej. Średnia strata dochodu na jednego mieszkańca z uwagi na nierówności płciowe w biznesie w państwach Bliskiego Wschodu oraz Północnej Afryki wynosi ponad 40 proc.

Naukowcy szczególną uwagę poświęcili także temu, jak brak kobiet przedsiębiorców oraz kobiet na stanowiskach zarządczych wpływa na gospodarkę danego kraju. W państwach OECD największe straty z uwagi na ten konkretny rodzaj nierówności, wynoszące ponad 7 proc., występują w takich krajach, jak Izrael oraz Turcja. Jeśli zaś chodzi o kraje nie należące do OECD, sytuacja najgorzej prezentuje się w Bangladeszu oraz w Pakistanie, gdzie ze względu na nierówności na stanowiskach zarządczych dochód na jednego mieszkańca jest o 17 proc. mniejszy.

Co ciekawe, kraje, które tracą najmniej z powodu nierównego zaangażowania kobiet i mężczyzn na polu zawodowym to Ghana, Libera oraz Rwanda. Wynika to m.in. z rolniczego charakteru tych gospodarek, w których równie prawdopodobne jest, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będą zaangażowani na polu zawodowym.

::

fot. Fotolia.com/fieldwork

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF