...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Otwarte dane – korzystaj, by mieć przewagę

Otwarte dane

Prawie połowa firm z sektora finansowego i ubezpieczeniowego korzysta z otwartych danych publicznych. Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r.” wynika, że najczęściej wyszukiwane są informacje dotyczące tematyki gospodarczo-finansowej. Teraz przedsiębiorcy mają dostęp do Hurtowni danych CEIDG i Biznes.gov.pl, czyli ulepszonej odsłony zbioru informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To kolejny krok na drodze do umocnienia pozycji Polski wśród europejskich liderów otwierania danych.

Otwarte dane publiczne to dane wytworzone przez urzędy administracji publicznej lub na ich zlecenie. Są dostępne dla każdego zainteresowanego do wykorzystania, przetwarzania i przekazywania w dowolnych celach. Dla biznesu stanowią bezpłatne i łatwo dostępne źródło informacji, które wpływają na innowacyjność i pozycję rynkową firm. Jak wynika z europejskiego rankingu Digital Economy and Society Index, który pokazuje stopień cyfryzacji społeczeństw i gospodarek, w 2020 r. nasz kraj w kategorii otwartych danych zajął 7. pozycję wśród państw Unii Europejskiej. Po awansie o 6 pozycji w porównaniu do  2019 r. Polska jest jednym z liderów rankingu i wykazuje w zakresie otwartości danych ponadprzeciętną dojrzałość na tle całej Unii.

Aby dodatkowo zintensyfikować działania w obszarze otwartości danych, a także, aby je usystematyzować, a tym samym zbliżać się do najwyższych międzynarodowych standardów, Rada Ministrów przyjęła Program Otwierania Danych na lata 2021-2027. Jest to krajowa strategia, która obejmuje kluczowe zagadnienia dotyczące udostępniania i zarządzania danymi.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że liczba danych generowanych na świecie gwałtownie rośnie – z 33 zettabajtów w 2018 r. do prognozowanych 175 zettabajtów w 2025 r. Stanowią one fundament cyfrowej transformacji, ale też kształtują sposób, w jaki produkujemy i konsumujemy różne dobro oraz to, jak na co dzień żyjemy. Łatwy dostęp do bezpłatnych informacji jest więc dla firm niezwykle ważny i często stanowi podstawę ich systematycznego rozwoju.

Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii

Dane o danych

Z ostatnich dostępnych informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2019 r. z otwartych danych publicznych korzystało 17,5 proc. przedsiębiorstw. Najczęściej sięgały po nie podmioty w województwie mazowieckim – co piąty. Widać też wyraźnie, że biorąc pod uwagę różne branże i wielkości biznesów na przestrzeni lat otwarte dane stają się przydatne dla coraz większej liczby firm. Największe zainteresowanie otwartymi danymi wykazują podmioty duże (43,7 proc.), rzadziej średnie (25,5 proc.) i małe (14,9 proc.). W tym pierwszym przypadku nastąpił też największy wzrost odsetka firm z nich korzystających – o ponad 5 p.p. w porównaniu z rokiem 2018.

15,6 proc. przedsiębiorców zadeklarowało, że najbardziej przydatne i poszukiwane okazują się dane dotyczące tematyki gospodarczo-finansowej. Z zainteresowaniem 2,4 proc. firm spotykają się natomiast informacje odnoszące się do kultury, sportu i turystyki. Pod względem profilu prowadzonej działalności, najczęściej z otwartych danych publicznych korzystały przedsiębiorstwa zajmujące się finansami i ubezpieczeniami – tak zadeklarowało 46,9 proc. analizowanych podmiotów tego sektora. Podobnie wskazało też co trzecie przedsiębiorstwo wytwarzające i zaopatrujące w energię elektryczną, gaz i gorącą wodę oraz 10,8 proc. firm świadczących usługi związane z zakwaterowaniem i gastronomią.

Co warte odnotowania, stopniowo poszerza się liczba przedsiębiorstw, które uważają, że istnieją pewne zasoby informacji publicznych, które mogłyby zostać wykorzystane w celach biznesowych, ale nie zostały udostępnione w ramach otwartych danych. Tak odpowiedziało prawie 4 proc. zapytanych, o 1,5 p.p więcej niż w 2018 roku. Najwięcej takich wskazań dotyczyło przedsiębiorstw dużych (7,5 proc.) oraz podmiotów zajmujących się naprawą i konserwacją komputerów i sprzętu komunikacyjnego (8,6 proc.).

Wykorzystanie otwartych danych publicznych przynosi szereg korzyści w różnych obszarach. Zwiększają one dobrobyt społeczny, usprawniają administrację publiczną, przyczyniają się do wzrostu gospodarczego sektora prywatnego. Swobodne i bezkosztowe dzielenie się wiarygodnymi informacjami ma też wpływ na podnoszenie wydajności usług publicznych, upowszechnia społeczną partycypację i ułatwia kreowanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Robert Tomanek, wiceszef MRPiT

Dobrze zaopatrzona hurtownia

W oparciu o ideę otwartości danych działa Hurtownia danych CEIDG i Biznes.gov.pl, dostępna pod adresem dane.biznes.gov.pl. Hurtownia udostępnia informacje o przedsiębiorcach zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Co istotne, nowa odsłona aplikacji powstała w oparciu o uwagi użytkowników oraz doświadczenia ekspertów, dzięki czemu ma dużo większe możliwości.

Hurtownia udostępnia obecnie najbardziej popularne raporty i dane dotyczące przedsiębiorców. Raporty, które można otrzymać zawierają informacje statystyczne o liczbie zarejestrowanych działalności gospodarczych w Polsce, czy strukturze wiekowej. Możliwe jest  samodzielne wybieranie parametrów, w zależności od potrzeb. Z hurtowni można korzystać również za pomocą interfejsu programowania aplikacji, czyli tzw. API opracowanego zgodnie ze standardami otwartości danych.

Aby skorzystać z Hurtowni danych, trzeba posiadać konto na Biznes.gov.pl i poprzez usługę online wystąpić do administratorów o przyznanie odpowiednich uprawnień. Aplikacja raportowa jest dostępna po zalogowaniu, na stronie dane.biznes.gov.pl.

Z informacji w Hurtowni danych korzystają zarówno banki i firmy, jak również urzędnicy i osoby prywatne czy też organizacje pozarządowe i naukowcy prowadzący badania. Dane wykorzystywane są do przygotowywania raportów i analiz, ale też do opracowywania strategii biznesowych i podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw.

Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii

Więcej o tym, w jaki sposób i w jakich okolicznościach przedsiębiorcy mogą wykorzystywać otwarte dane publiczne, w podcaście z cyklu „BiznesPodcast, czyli jak prowadzić firmę online„. Cykl jest dostępny na stronie www.biznes.gov.pl/podcast oraz na platformach: Spotify, Soundcloud, Apple, Google, StitcherAnchor oraz kanale YouTube Biznes.gov.pl.


Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF