...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Plany nowych władz stowarzyszenia branży eventowej

Podczas pierwszego spotkania roboczego nowych władz (IV kadencji) Stowarzyszenia Branży Eventowej, które odbyło się na początku stycznia bieżącego roku, Zarząd SBE zdecydował jednogłośnie za jakie obszary tematyczne będą odpowiadać członkowie zarządu.

W ramach dalszego rozwoju Stowarzyszenia i intensyfikacji działań na rzecz
wzrostu profesjonalizmu współpracy pomiędzy klientami a branżą, następujące osoby
odpowiadają za:

  • Marta Dunin-Michałowska (Mea Group) – Prezes Zarządu, edukacja,
  • Żaneta Berus (Ptak Warsaw Expo) – Członek Zarządu, rozwój współpracy
    międzynarodowej,
  • Renata Razmuk (Social Connect Group) – Członek Zarządu, konferencje i wydarzenia
    specjalne,
  • Marcin Stefański (Expo Mazury) – Członek Zarządu, rozwój regionalny,
  • Piotr Wojdat (Evenea) – Członek Zarządu, kwestie finansowe.

Zarząd planuje w trakcie tej kadencji być jeszcze bliżej członków Stowarzyszenia. Służyć
temu mają m.in. cykliczne spotkania oraz organizacja kluczowych dla wszystkich – jako
branży – konferencji, debat oraz wydarzeń w formule jak najbliższej potrzebom członków
SBE.

W ramach IV kadencji duży nacisk będzie kładziony na jak najszersze zaangażowanie
wszystkich członków w działalność SBE. Dysponują oni niezwykle cennymi
umiejętnościami, często o unikalnym charakterze.
„Tylko dzięki bogatej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, działających
na rzecz branży eventowej w ramach naszego stowarzyszenia będzie możliwe
zrealizowanie ambitnych planów SBE na lata 2017-2020”- mówi Marta Dunin- Michałowska,
Prezes Zarządu SBE.

W lutym br. odbędzie się spotkanie członków SBE, podczas którego Zarząd przedstawi
krótko- i długofalowy plan działań oraz rozwoju SBE. Również sami członkowie zadecydują
jak chcą jako SBE działać w najbliższym czasie, na co szczególnie zwracać uwagę, w jakie
wydarzenia angażować
się jako współorganizator czy partner merytoryczny.

::

Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE) – zrzesza agencje eventowe, podwykonawców eventów oraz
lokalizacji. Działa na rzecz popularyzacji
i profesjonalizacji polskiego rynku wydarzeń poprzez działania edukacyjne oraz pro
-biznesowe, zmierzające do budowania nowej jakości wsparcia dla polskiej branży eventowej.
Organizuje targi branżowe i warsztaty. Jest inicjatorem i – wspólnie
z Fundacją na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – twórcą (organizatorem)
Studium Podyplomowego Event Management. Dąży
do wypracowywania wspólnych dla całej branży standardów działania z klientami
i kontrahentami, do umacniania pozycji event marketingu wśród najbardziej cenionych narzędzi
komunikacji.
Więcej informacji: www.sbe.org.pl; info@sbe.org.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF