...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Poczta Polska: wielkie rocznice na małych znaczkach

Co łączy Sejm Ustawodawczy, Najwyższą Izbę Kontroli, archiwa państwowe, Polski Czerwony Krzyż, ordynariat polowy oraz służbę więzienną? Wszystkie te instytucje obchodzą w tym roku 100. rocznicę istnienia. Z tych okazji Poczta Polska wyemitowała okolicznościowe znaczki.  

Poczta Polska konsekwentnie upamiętnia na swoich znaczkach pocztowych bohaterów narodowych oraz najważniejsze wydarzenia historyczne.

– W ubiegłym roku świętowaliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Odbudowujące się po 123 latach zaborów państwo polskie musiało stworzyć nowe instytucje, dzięki którym mogło funkcjonować. Poza Sejmem Ustawodawczym, który zajął się przygotowaniem i przyjęciem fundamentów państwa, powołano także Najwyższą Izbę Kontroli, archiwa państwowe, służbę więzienną, Polski Czerwony Krzyż oraz ordynariat polowy. Poczta Polska będąca jedną z najstarszych instytucji polskich aktywnie włącza się w działania mające upamiętnić najważniejsze dla naszego kraju wydarzenia – mówi Wiesław Włodek, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej.

Sejm Ustawodawczy

Sejm ten po raz pierwszy zebrał się 10 lutego 1919 roku, jego głównym zadaniem było przyjęcie konstytucji oraz kluczowych dla państwa polskiego ustaw. Pierwszym marszałkiem po przyjęciu konstytucji marcowej został Wojciech Trąmpczyński – prawnik i działacz Narodowej Demokracji. Trąmpczyński pozostał marszałkiem. To właśnie jego portret zdobi okolicznościowy znaczek Poczty Polskiej „100 lat Sejmu Ustawodawczego”.

 

 

 

Polski Czerwony Krzyż

To instytucja, która powstała w 1919 roku i działa do dzisiaj. Jest jedną z najstarszych na świecie tego typu organizacji. Skupia się w swojej działalności na udzielaniu pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, szkoleniem w zakresie pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, a także rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych. Znaczek „100. rocznica utworzenia Polskiego Czerwonego Krzyża” przedstawia równoramienny czerwony krzyż nawiązujący do logotypu PCK i obrysu obszaru Polski.

Ordynariat polowy

5 lutego minęła setna rocznica utworzenia przez papieża Benedykta XV biskupstwa polowego w Polsce. Na znaczku 100-lecie Ordynariatu Polowego” zostały przedstawione fotografie obrazów z podobiznami: arcybiskupa Achillego Rattiego, pierwszego nuncjusza apostolskiego w RP w latach 1918–1921, późniejszego papieża Piusa XI (1922–1939), który zasłużył się w erygowaniu biskupstwa polowego w Polsce 5 lutego 1919 roku oraz arcybiskupa Stanisława Galla, biskupa polowego wojsk polskich; zaś w centralnej części znaczka umieszczono zdjęcie pastorału biskupa polowego.

W Siłach Zbrojnych RP duszpasterstwo wojskowe funkcjonowało jako Biskupstwo Polowe Wojsk Polskich do 1945 r. Następnie zostało przekształcone w Generalny Dziekanat Wojska Polskiego i funkcjonowało w tej formie od 1945 do stycznia 1991 r. Obecnie od 21 stycznia 1991 r. działa jako Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. Aktualnie duszpasterstwo wojskowe tworzy strukturę zwaną ordynariatem polowym, który kontynuuje tradycje biskupstwa polowego w Polsce. Obecny biskup polowy to Józef Guzdek.

Najwyższa Izba Kontroli

Znalazła się wśród instytucji powołanych do życia w 1919 roku. Istnienie kompetentnego i niezależnego od władzy wykonawczej organu kontroli było niezbędne dla sprawnego funkcjonowania państwa. NIK stała na straży publicznych pieniędzy. Na okolicznościowym znaczku „100-lecie powstania Najwyższej Izby Kontroli” przedstawiono akwarelę Andrzeja Wasilewskiego przedstawiającą widok budynku obecnej siedziby NIK, znajdującej się przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie.

Archiwa Państwowe

Znaczek „100. rocznica utworzenia archiwów państwowych” przedstawia symboliczne przejście między regałami z dokumentami, łączące dawne i nowoczesne metody gromadzenia, zapisywania i przechowywania zbiorów. Walor filatelistyczny nawiązuje do rozwoju sieci archiwów w Polsce, pełniących istotne funkcje kulturotwórczą i tożsamościową. Koperta FDC prezentuje historyczny dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami, najważniejszy dokument powołujący archiwa w odrodzonej Polsce.

 

 

Służba więzienna

Kolejnym w kolekcji znaczków okolicznościowych jest „100-lecie polskiej służby więziennej”, na którym zaprezentowano odznaczenie służby więziennej na tle historycznego i współczesnego zdjęcia funkcjonariuszy służby więziennej w umundurowaniu galowym. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie: 43 x 31,25 mm w nakładzie 100 000 sztuk.

O znaczkach:

„100 lat Sejmu Ustawodawczego”
autor projektu: Jan Konarzewski
autor portretu: Antoni Cygan
liczba znaczków: 1
wartość: 5 zł
nakład: 144 000 szt.
technika druku: offset
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 12 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 8 lutego 2019 r.

„100-lecie powstania Najwyższej Izby Kontroli”
autor projektu znaczka: Jarosław Ochendzan
autor akwareli: Andrzej Wasilewski
liczba znaczków: 1
wartość: 5 zł
nakład: 150 000 szt.
technika druku: offset + hotstamping na przywieszce
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 8 znaczków + przywieszka
data wprowadzenia do obiegu: 7 lutego 2019 r.

„100. rocznica utworzenia archiwów państwowych”
autor projektu: Ryszard Kufel
liczba znaczków: 1
wartość: 3,20 zł
nakład: 100 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 31,25 mm x 43
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 50 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 7 lutego 2019 r.

„100-lecie ordynariatu polowego”
autor projektu: Roch Stefaniak
liczba znaczków: 1
wartość: 2,60 zł
nakład: 150 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 50 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 5 lutego 2019 r.

„100. rocznica utworzenia Polskiego Czerwonego Krzyża”
autor projektu: Jan Konarzewski
liczba znaczków: 1
wartość: 3,20 zł
nakład: 180 000 szt.
technika druku: offset
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 12 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 18 stycznia 2019 r.

„100-lecie polskiej służby więziennej”
autor projektu znaczka: Roch Stefaniak
liczba znaczków: 1
wartość: 2,60 zł
nakład: 100 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 43 x 31,25 mm
arkusz sprzedażny: 50 znaczków
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 8 lutego 2019 r.

Te i inne wydawnictwa Poczty Polskiej można nabyć w placówkach Poczty Polskiej i sklepie internetowym: www.filatelistyka.poczta-polska.pl.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF