Polski konsument w lipcu

1 327

Wskaźnik TNS Consumer Index utrzymuje się na podobnym poziomie co w czerwcu, kontynuując kilkumiesięczną tendencję spadkową.

Pesymizm nie opuszcza także młodych konsumentów – obserwowany jest istotnie niższy poziom w tradycyjnie najbardziej pozytywnie dotychczas nastawionej grupie najmłodszych osób w wieku do 24. lat. Większy niż w zeszłym miesiącu pesymizm widać także w grupie manadżerów i osób z wyższym wykształceniem.

Gorzej wypada również ocena obecnej sytuacji własnego gospodarstwa domowego. Tymczasem w mediach możemy zaobserwować zdecydowaną poprawę nastrojów. Wszystkie wskaźniki notują tu najwyższe poziomy od początku roku. Coraz więcej pozytywnych sygnałów widać szczególnie w opiniach na temat koniunktury gospodarczej oraz popytu i konsumpcji.

Szczegóły na temat lipcowego wskaźnika dostępne są na stronie TNS Consumer Index.

var __collector_config = { publisher: '62CD5834-C757-4F9F-A4EA-7451478E0D3C', };