Prawie 12 mln zł dla 13 startupów!

Startup

W ósmej rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” 25 młodych firm technologicznych złożyło wnioski na ponad 23,3 mln zł. Rekomendację wsparcia od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymała ponad połowa z nich. Konkurs jest finansowany ze środków unijnych, Program Operacyjny Polska Wschodnia.

Program jest skierowany do firm zarejestrowanych w jednym z województw makroregionu Polski Wschodniej (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie lub podkarpackie), które pomyślnie zakończyły inkubację w jednej z Platform startowych. „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” pozwala na pokrycie do 85 proc. kosztów: usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzeń pracowników oraz pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, surowców lub materiałów czy wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją.

Przedsiębiorcy, którzy wcześniej wystartowali z biznesem pod opieką Platform startowych, mogli teraz się starać o nawet 1 mln zł na dalszy rozwój. Pomysł na wspieranie młodych firm technologicznych w oparciu o model inkubacji, wskazywany został także w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. A dziś widzimy tego realne efekty. Popularność konkursu pomimo pandemii jest niezmiennie wysoka – co świadczy o sensowności programu, który dobrze odpowiada na najważniejsze wyzwania startupów. Program pomaga dojrzeć biznesowo aby firmy mogły śmielej stawiać kolejne kroki na rynku i zaistnieć na tle konkurencji.

Mikołaj Różycki, zastępca prezesa PARP

Osiem projektów zarekomendowanych do wsparcia w tej rundzie dotyczy branży IT, pozostałe dotyczą medycyny, ochrony środowiska, fotowoltaiki, ekologii i elektroniki. Rekomendacje dofinansowania otrzymały wnioski z Platform startowych: Wschodniego Akceleratora Biznesu (7), Start in Podkarparckie (2), Startup Heroes (2), Unicorn Hub (1) oraz Idealist (1).

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania: link.

Na młode innowacyjne firmy, które chcą rozwinąć skrzydła ze wsparciem z programu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” czeka jeszcze ponad 200 mln zł. Cały budżet konkursu wynosi 390 mln zł.
Obecnie trwa nabór wniosków w ramach 11. rundy konkursu, który zakończy się 30.03.2021 r. Nabór wniosków w ramach ostatniej, 14. rundy konkursu, zakończy się 30.12.2021 r.

Więcej informacji o programie: link.


Źródło: PARP

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF