Program Ochrony Rybołowa z identyfikacją wizualną od 2b design

Rybołów (Pandion haliaetus) to jeden z najrzadszych ptaków szponiastych występujących w Polsce. Populacja rybołowów w naszym kraju szacowana jest na 27 par. Celem projektu jest zwiększenie tej liczby, głownie poprzez prowadzenie inwentaryzacji populacji oraz działań ochronnych – m.in. poprzez zabezpieczenie stanowisk lęgowych, ograniczenie zagrożenia oraz edukację społeczeństwa. W ramach projektu wykonywane będą działania ochrony czynnej, organizowane szkolenia i warsztaty oraz organizowane konkursy dla uczniów szkół podstawowych.

Projekt to wspólne działanie kilku instytucji: Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (koordynator), 20 nadleśnictw położonych na północy kraju oraz Komitetu Ochrony Orłów. Program będzie finansowany ze środków programu LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Dyrekcja Lasów Państwowych zdecydowała się na wprowadzenie identyfikacji wizualnej Programu Ochrony Rybołowa. Po rozstrzygnięciu przetargu, za jej stworzenie odpowiadała agencja 2b design.

Agencja 2b design była odpowiedzialna za kompleksową realizację identyfikacji wizualnej Programu, razem z jej
logotypem.

Logo składa się z sygnetu z wizerunkiem rybołowa oraz jego łacińskiej nazwy. W środek wpisane jest logo
programu LIFE.

 

Rybołów przedstawiony jest w charakterystycznej pozie, polując na pożywienie, które trzyma w szponach. Kołowy układ oraz rozpięte skrzydła symbolizują ochronę.Zastosowana kolorystyka (ciemny brąz oraz zieleń) to nawiązanie do naturalnego środowiska rybołowa. Brąz odzwierciedla upierzenie rybołowa, natomiast zieleń symbolizuje jego naturalne środowisko.

Inspirację całej identyfikacji wizualnej zaczerpnęliśmy prosto z natury. Pojawiają się proste formy, odwołania
do kolorów ziemi i lasów.

 

Dodatkowo stworzyliśmy graficzny element uzupełniający – akwarelowy wizerunek rybołowa.

 

Oprawa wizualna została zastosowana na wszystkich materiałach informacyjnych Programu Ochrony
Rybołowa w Polsce.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF