...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Program dla młodych firm

Program „Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście” skierowany jest do młodych przedsiębiorców z Katowic oraz Silesii. Jego założeniem jest współpraca środowisk gospodarczych z Urzędem Miasta Katowice na rzecz młodych ludzi i sektora MAP w Katowicach. 12 lutego 2014 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbył się I Dzień Młodego Przedsiębiorcy, który oficjalnie zainaugurował program.

W pierwszej części dnia odbył się Okrągły Stół dotyczący platformy współpracy na rzecz przedsiębiorczości w mieście Katowice, w którym udział wzięli: Prezydent Miasta Piotr Uszok oraz Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik. W obradach udział wzięli szefowie instytucji publicznych i jednostek samorządu terytorialnego, które mają, na co dzień wpływ na działania przedsiębiorców w mieście Katowice reprezentując: Powiatowy Urząd Pracy, I i II Urząd Skarbowy, Okręgowy Inspektorat Pracy, Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Chorzów, Wydział Spraw Obywatelskich UM Katowice oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. W dyskusji wzięli również udział: po stronie przedsiębiorców – eksperci Programu, a po stronie młodych ludzi – członkowie Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Spotkanie poprowadził Dyrektor Programu Janusz Dramski.

Budowanie klimatu przedsiębiorczości w mieście

Był to pierwszy krok do umacniania w mieście klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości, tak żeby młodzi ludzie chcieli zakładać firmy w Katowicach i wiązać z miastem swoją przyszłość. Nowoczesne miasto to takie, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących firmy w jego obrębie. Potrzeba takiego spotkania została zakomunikowana podczas III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, we wrześniu ubiegłego roku, podczas panelu dyskusyjnego poświęconego tematyce młodych przedsiębiorców. Organizatorzy zobowiązali się wtedy zebrać instytucje odpowiedzialne za współpracę z biznesem oraz przedsiębiorców, by móc porozmawiać o platformie współpracy w mieście na rzecz tworzenia przyjaznego klimatu dla rozwoju sektora MŚP.                    

Utworzenie platformy współpracy i wymiany informacji

Owocem spotkania jest wyznaczenie w każdej instytucji osoby kontaktowej w sprawach związanych z Młodymi Przedsiębiorcami. Zespół Zarządzający Programem, w imieniu Forum Młodych RIG w Katowicach, przyjął na siebie rolę występowania w imieniu Młodych Przedsiębiorców i dbania o interesy całej grupy. Wszystkie strony spotkania zgodziły się, co do potrzeby skutecznego dotarcia informacji o ofercie i działaniach każdej z instytucji skierowanej do Młodych Przedsiębiorców.

Mała firma – ALL INCLUSIVE

Oficjalna część I Dnia Młodego Przedsiębiorcy rozpoczęła się o godz. 15.00 przywitaniem przybyłych na miejsce młodych przedsiębiorców. Podczas dwóch paneli dyskusyjnych eksperci programu przybliżyli tematykę, którą będą bardziej szczegółowo prezentować podczas warsztatów, które odbywać się będą przez następne pół roku w każdy ostatni czwartek miesiąca pod wspólnym hasłem „Mała firma – ALL INCLUSIVE” w ramach 6 obszarów tematycznych (prawo, podatki, finanse, zarządzanie zespołem, marketing i new media, sprzedaż i zarządzanie). Tegoroczny finał programu odbędzie się podczas IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach

Największe wyzwania stojące przed Młodymi Przedsiębiorcami

Młodzi przedsiębiorcy mieli również okazję odpowiedzieć na pytanie o największe wyzwania stojące przed nimi. Wśród najczęstszych odpowiedzi pojawiały się informacje o często zmieniającym się ustawodawstwie, wysokich kosztach prowadzenia działalności, trudności w dostępie do klientów oraz wytrwałości w dążeniu do celu. „Na chwilę obecną mamy zgłoszonych ponad 100 firm w Programie, czyli tyle ile założyliśmy sobie na czerwiec tego roku. Pokazuje to jak bardzo potrzebny jest tego typu Program”, mówi Przemysław Grzywa z zespołu zarządzającego Programem. „Nasze działania to nie tylko organizacja praktycznych warsztatów i spotkań z doświadczonymi przedsiębiorcami, ale również działania integrujące środowisko z metropolii Silesia i praca nad rekomendacjami ułatwiającymi prowadzenia młodej firmy w Polsce”, dodaje Grzywa.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Program z założenia jest działalnością ciągłą z corocznymi finałami podczas IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, organizowanego we wrześniu przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Organizatorem programu „Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście” jest Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Mecenat nad całym przedsięwzięciem objęła Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

 

Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach jest Komisją Rady RIG w Katowicach odpowiedzialną za promocję przedsiębiorczości i aktywności społeczno-zawodowej młodych ludzi poprzez działania realizowane przez młodych ludzi.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF