...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Grzechy e-biznesu – jakie błędy prawne mogą utopić Twój internetowy biznes?

11. edycja 50 - wydarzenie FB (3)

Z początkiem 2021 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające (w określonych przypadkach) ochronę dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, która do tej pory przysługiwała jedynie konsumentom. To bardzo istotna zmiana dla całej branży e-commerce.

W ramach webinaru omówione zostaną zagadnienia szczególnie istotne dla branży e-commerce związane z ostatnimi zmianami w prawie.

W ramach webinarium wyjaśnimy następujące zagadnienia:

📍 Kim jest „przedsiębiorca-konsument”?
📍 Jak ocenić czy mamy do czynienia z „przedsiębiorcą-konsumentem”?
📍 Jakie prawa mu przysługują?
📍 Na co zwrócić uwagę przygotowując regulamin sklepu lub portalu internetowego?

 

Polskie prawo przewiduje szczególną ochronę dla konsumentów, czyli dla osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Ta szczególna ochrona prawna przejawia się m.in. w zakazie wprowadzania do regulaminów sklepów internetowych postanowień, które naruszałyby interesy konsumenta w sposób rażący (tzw. klauzule abuzywne) np. poprzez całkowite wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorcy za niewykonywanie lub nienależyte wykonanie usługi. Innym przykładem ochrony konsumenta jest możliwość odstąpienia od umowy zawartej przez Internet lub telefon w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny (możemy np. zwrócić produkt zakupiony w sklepie internetowym).

Tych jak i wielu innych uprawnień nie posiadały osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w przypadku dokonania zakupu „na firmę”. Od 1 stycznia 2021 r. sytuacja ta uległa zmianie – niektóre prawa przysługujące konsumentom przyznano również osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w przypadku zawarcia przez te osoby „umów bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umowy wynika, że nie posiadają one charakteru zawodowego dla tych osób”.

Podczas webinaru postaramy się wyjaśnić, co kryje się pod niejasnymi pojęciami wprowadzonymi przez nowe przepisy, takimi jak: „bezpośredni związek umowy z działalnością” oraz „brak charakteru zawodowego umowy”. Opowiemy również jakie nowe prawa przysługują przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i na jakie zmiany musi przygotować się branża e-commerce.

Prowadzący: Marcin Barczyk – prawnik, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, pełniący funkcję Head of IP and GDPR compliance w Legal Tech Advisory. Doradzał podmiotom gospodarczym przy procesach inwestycyjnych, wdrażaniu RODO, transferach własności intelektualnej oraz sporach dot. naruszenia własności intelektualnej. Kierował obsługą prawną oraz działami prawnymi liderów branży IT oraz e-commerce w Polsce. Prywatnie skater, związany od 15 lat z krakowską sceną deskorolkową.

 

Spotkanie jest bezpłatne, ale wymaga zarejestrowania się.

 

 

 

 

 

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF